Globala kedjor som Nestlé, Unilever och Wal-Mart hade samlat viktiga beslutsfattare för att diskutera arbetet med att minska förpackningarnas miljöpåverkan. Forskarnas presentation väckte stort intresse under konferensen Sustainable Packaging Innovation & Design i Bryssel.

Stora miljövinster
– Vi tittar på hela förpackningskedjan från produktion till funktion och konsument. När forskningen och branschen har utvecklat förpackningar som minskar matspillet kommer vi att uppnå stora miljövinster, säger Helen Williams.

Den unika forskning som bedrivs på Karlstads universitet tillsammans med Martin Löfgren och Anders Gustavsson på CTF, visar att matspillets roll för att faktiskt minska den totala miljöpåverkan är större än man tror.

– Vi vet att det är svårt att verkligen ta till sig frågan, men om man gör en jämförelse så kan man säga att sparar man 5 procent ost i EU så motsvarar det 4 miljoner ton koldioxid. Detta ska ställas mot att sparar man 5 procent ostförpackningar, så sparar man 18 000 ton koldioxid. Ändå är det ostförpackningar som samhället har koncentrerat sig på de senaste 20 åren, säger Fredrik Wikström.

Lagstiftning baserad på helhetsperspektiv
Den lagstiftning som finns inom området idag handlar i stor utrsträckning om hur man ska minska mängden förpackningsavfall. Nu behöver lagstiftare lyfta blicken och ta problemet med matspill på allvar, anser forskarna.

– Tre miljarder människor till, främst i Indien och Kina, kommer att ha ett konsumtionsmönster liknande vårt i västvärlden inom en snar framtid. Det innebär att vi får ett oerhört tryck på både vattenkonsumtion och matkonsumtion i världen. Därför behövs ny kunskap och ny kommunikation om konsekvenserna, säger Helen Williams.

– Ta begreppet ”bäst före datum”, som orsakar att många slänger mat i onödan utan att först smaka. I vissa länder använder man istället ”minst hållbar till datum”, vilket ger mottagaren helt andra signaler, säger Helen Williams.

Helen Williams berättar om forskningen i SVT, Eftersnack, Värmland 22.30, onsdag 15 april.
Lördag 18 april 20.30 medverkar hon i programmet Vetenskapslandet i Kunskapskanalen.

Cia Edlund

Helen Williams,0733-655 491
Fredrik Wikström,0706-993199