Vid sitt sammanträde måndag 10 juni beslutade priskommittén att 2019 års mottagare av Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning blir Bildmuseets chef Katarina Pierre.

I motiveringen beskrivs hur Bildmuseet genom en rad ambitiösa utställningsprojekt erbjuder Bildmuseet sina besökare koncentrerade inblickar i angelägna och svårtillgängliga frågor.

Och att under Katarina Pierres ledning har Bildmuseet utvecklat och fördjupat enhetens signum som publik arena för möten och dialoger mellan allmänhet, forskare och konstnärer.

Att Katarina Pierres vision och strävan att föra samman konst och vetenskap genomsyrar hela verksamheten och demonstrerar hur en estetisk upplevelse kan kommunicera forskningens resultat på nya sätt och till nya målgrupper.

Vad tänkte du när du fick beskedet?

– Jag blev väldigt rörd. Det är stort att få ett sånt erkännande!

Vad betyder det att få Baltics samverkans pris?

– Hela mitt yrkesliv har jag jobbat för att bjuda Bildmuseets besökare på inspiration, reflektion och ny kunskap. Att skapa en öppen och kreativ mötesplats mellan akademin och en bred allmänhet.

– Att då få ett pris just för samverkan kunde inte sitta bättre – jag kan inte tänka mig något bättre pris! Det är ett erkännande av vad Bildmuseet betyder för Umeå och för Umeå universitet.

Vad ser du som viktigt för att Bildmuseet ska fortsätta kunna vara plats där t ex ”…en estetisk upplevelse kommunicerar forskningsresultat på nya sätt och till nya målgrupper”?

– Min ambitionsnivå är att vi ska fortsätta överraska och leva upp till vår position som ett av världens mest fantastiska museer – vilket onekligen ställer krav på mig och mina kollegor.

– Kompetensen och lusten finns att fortsätta utveckla nya spännande projekt tillsammans med konstnärer och forskare. Att göra saker som ingen annan tidigare gjort. Men allt står och faller med att vi har tillräcklig finansiering from 2020.

Avslutningsvis passar Katarina på att välkomna alla till vernissage fredag 14 junikl. 17.00då Bildmuseet öppnar utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser. Hon uppmanar till att ta med familj och vänner på besök i sommar – Bildmuseet har öppet hela sommaren och visningar varje dag.

Kontakt:

Heidi Hansson, tel. 090-786 56 49, heidi.hansson@umu.se

Fakta Baltics samverkanspris:

Prissumman uppgår till 100 000 kronor och priset delas ut i samband med universitetets vårpromotion i maj eller årshögtid i oktober. Priset delades ut för första gången år 2009, därefter vartannat år. Baltics donationsstiftelse finansierar priset.

Priskommittén har i år bestått av: Vicerektor Heidi Hansson, ordförande, Kulturredaktör Sara Meidell, Västerbottenskuriren och Kulturnämndens ordförande Helena Smith, Umeå kommun.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Per Melander
Telefon:
090-786 93 79
Epost:
per.melander@adm.umu.se