Några av dagens största utmaningar är hur vi ska angripa klimatfrågan, miljöhoten och möjligheterna att nå en hållbar utveckling. För att lösa dessa problem krävs starka satsningar på ämnesövergripande och tvärvetenskaplig forskning. Utredningens förslag kommer att försvåra sådan forskning och minska möjligheterna att driva en effektiv politik på dessa områden.

Rolf Annerberg 0703 83 40 58
Göran Enander 070 229 38 48

Rolf Annerberg 0703 83 40 58
Göran Enander 070 229 38 48