Dielektriska material är icke ledandande material. I sin doktorsavhandling vid Chalmers visar Enis Tuncer att man kan kombinera material med olika dielektriska egenskaper och få kompositmaterial med helt nya egenskaper. De kan till exempel uppträda som halvledare. Med hjälp av datorsimuleringar kan man kontrollera de elektriska egenskaperna hos kompositmaterial för speciella användningsområden, till exempel i kablar och kopplingar, men en bättre precision i tillverkningen av sådana material är nödvändig.

Avhandlingen ”Dielectric relaxation in dielectric mixtures” försvaras vid en offentlig disputation vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg den 9 november kl. 10.00 i sal HA2, Hörsalsvägen 4.

Projektet har finansierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Mer information
Enis Tuncer, Institutionen för elkraftteknik, Chalmers tekniska högskola,
tel : 031-772 1619, e-post: enis.tuncer@elkraft.chalmers.se

Presskontakt:

Christian borg

Telefon:

031-7723395

Mobil:

0766-314235