Den 22-25 augusti konfererar ett sextiotal historiker, litteraturvetare, idéhistoriker och kulturvetare från öst och väst vid Lunds universitet. Under fyra dagar ska de diskutera intelligentians roll som bärare av samhällsvärderingar i Ryssland och Polen.

Uttrycket intelligentia uppkom i Ryssland och Polen under första delen av 1800-talet.
– Jämfört med Västeuropas intellektuella utgjorde Östeuropas intelligentia redan då ett mer sammanhållet skikt som kände ett moraliskt ansvar att värna om sina idéer gentemot makten, säger professor Fiona Björling vid Institutionen för Öst- och Centraleuropeiska studier vid Lunds universitet.

Gästföreläsare vid konferensen är bland andra professor Andrzej Walicki från University of Notre Dame, professor Geoffrey Hosking, University College London och professor Svetlana Boym från Harvard.

Föreläsningarna är inte öppna för allmänheten men pressen är välkommen som åhörare.
För mer information kontakta Fiona Björling på telefonnummer 046/ 222 47 87.
E-post fiona.bjorling@slav.lu.se
Programmet finns att hämta på följande nätadress: http://w1.461.telia.com/~u46123686/Gen.progr.pdf