Internationalisering inom och digitalisering av högre utbildning. Det är några av de områden som KTH väljer att debattera i årets Almedalen.

– Det här är avgörande och högaktuella frågor för universiteten och deras framtid där vi vill vara med och driva debatten, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

”Vågar, får och kan svenska universitet ta klivet ut i världen?” är rubriken på ett seminarium där KTH genomlyser vilka hinder och möjligheter det finns för att svensk forskning och utbildning på allvar ska kunna hävda sig på den globala arenan. Och på ett annat söks svar på frågor som När arbetsmarknaden skriker efter erfaren och välutbildad arbetskraft – hur ska universiteten möta det? Är ökad digitalisering på alla nivåer den optimala lösningen?

– I Almedalsfloran är det viktigt att lyfta dessa områden specifikt för att kunna skapa samhällsutveckling där KTH har en viktig roll att spela. Att ställa frågor och tänka högt tillsammans brukar ge resultat. Därför är det också glädjande att våra paneler och vårt deltagande har sådan bredd, säger Sigbritt Karlsson.

Liksom tidigare år är KTH-engagemanget i Almedalen stort. Totalt deltar drygt 40 forskare från KTH i 70 olika evenemang i form av debatter, paneldiskussioner, rundabordsamtal och workshops.

– Att nå ut med forskning och kunskap som gör nytta är viktigt. Almedalen är ett sätt, säger Sigbritt Karlsson, som understryker hur viktigt det är att göra KTH:s forskning synlig och tillgänglig.

KTH:s medverkan i Almedalen kan handla om allt från hållbarhet och infrastruktur till jämställdhet och stadsplanering och sorteras in under 15 olika ämnesområden och rubriker. Under rubriken Byggande finns till exempel följande evenemang där KTH-forskare deltar:

Ungas bostadsval – tre av tio tror sig aldrig kunna äga sin bostad – Anna Granath, forskare

Ny turbulent marknad, samma gamla behov – hur får fler tak över huvudet?
– Göran Cars, professor samhällsplanering

Finsk modell ger billigare bostäder – kan den kopieras till Sverige? – Göran Cars

Platser för gemenskap – hur utvecklar vi inkluderande städer? – Kerstin Annadotter, tek. dr fastighetsekonomi

Så ser svenskarna på framtidens städer – Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare

Är kommunerna rustade för sämre tider? Så kan kommunen ta bättre investeringsbeslut om nya skolor
– Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning

Se hela listan här med tid, plats, vilka experter från KTH som deltar och deras kontaktuppgifter.


För mer information, kontakta Jill Klackenberg, ledningskommunikatör på KTH: jill@kth.se, 08 – 790 69 52

Presskontakt:
Håkan Soold
Telefon:
08 – 790 78 09
Mobil:
070 – 203 62 62
Epost:
press@kth.se