– Det är en stor ära för oss att ännu en gång kunna hälsa Konungens gästprofessor välkommen, kommenterar rektor Jan-Eric Sundgren. Professor Fudge ska dela sin tid mellan Chalmers och KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Tack vare sitt stora eng

Presskontakt:

Christian borg

Telefon:

031-7723395

Mobil:

0766-314235