Ett skolnära forskningsprojekt har genomförts av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Lärarstudenterna undersökte bland annat elevers förståelse och hur man på bästa sätt kan undervisa i matematik.

Matematik kan vara ett svårt ämne att lära sig och att undervisa i. Vad behöver eleverna till exempel lära sig för att utveckla kunskap om specifika innehåll i matematik? Hur ska man på bästa sätt undervisa så att eleverna lär sig? Dessa frågor var utgångspunkten för ett skolnära forskningsprojekt som varade fem veckor under termin 7 på lärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Projektet bedrevs av lärarstudenter som utöver Jönköping kommer från olika kommuner i området, till exempel Falköping, Ulricehamn, Sävsjö och Vaggeryd. Alexander Johansson från Skövde är en av studenterna på Högskolan för lärande och kommunikation som läser grundlärare årskurs 4-6 och som har varit delaktig i forskningsprojektet.

— Det har varit en väldig intressant studie där vi själva har fått vara delaktiga genom att utforma och testa undervisningssekvenser. Man får chansen att utveckla lektionen till det bättre vilket är inspirerande och lärorikt, säger Alexander Johansson.

Projektet innebar att studenterna undersökte elevers förståelse samt att de systematiskt planerade och analyserade lektioner utifrån ett teoretiskt redskap. Lektionerna genomfördes i grundskolans årskurser F-6. Resultat från studierna har som brukligt presenterats med konferens-posters.


För mer information, kontakta;

Alexander Johansson, student på Högskolan för lärande och kommunikation
Telefon, 0708-10 57 63
Mejl, joal1607@student.ju.se

Pernilla Mårtensson, Universitetslektor didaktik, delaktig i forskningsmiljöerna Matematikdidaktisk forskning och Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Telefon, 036-10 14 07

Mejl, pernilla.martensson@ju.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt:
Hanna Vinborg
Telefon:
+46 36 10 10 78
Mobil:
+46 76 118 73 79
Epost:
hanna.vinborg@ju.se
Presskontakt:
Katie Bingham
Telefon:
036-10 16 10
Mobil:
+46 73 910 19 34
Epost:
katie.bingham@ju.se
Presskontakt:
Ingegerd Skrealid
Telefon:
+46 36 10 18 30
Mobil:
+46 73 910 19 57
Epost:
ingegerd.skrealid@ju.se
Presskontakt:
Fredrika Fröjd
Telefon:
036-101920
Epost:
fredrika.frojd@ju.se
Presskontakt:
Wictoria Lydén
Telefon:
036-10 17 25
Epost:
wictoria.millberg@ju.se
Presskontakt:
Daniel Sjödahl
Telefon:
036-10 19 47
Epost:
daniel.sjodahl@ju.se
Presskontakt:
Håkan Strahl
Telefon:
+46 36 10 18 45
Mobil:
+46 739 10 19 30
Epost:
hakan.strahl@ju.se
Presskontakt:
Daniel Ekman
Telefon:
036- 10 17 03
Epost:
daniel.ekman@ju.se
Presskontakt:
Hanna Sjöström
Telefon:
+46 36 10 11 99
Mobil:
+46 739 10 15 21
Epost:
hanna.sjostrom@ju.se