Nya hälsoinformationssystem är ofta lösningen då kraven på dagens hälso- och sjukvård ökar. Forskaren Shahryar Eivazzadeh har i sin avhandling vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, studerat ifall informationssystemen löser problemen och ifall de lever upp till våra förväntningar.

I Sverige läggs stora ansträngningar, pengar och tid på att utveckla hälsoinformationssystem för att skapa en bättre hälso- och sjukvård. För att veta om de leder till bättre sjukvård måste systemen utvärderas. Dock är det svårt eftersom bara en liten del av systemen påverkar oss på ett sätt som går att utvärdera. Merparten av systemen påverkar kvaliteten på vårdsystemen snarare än våra kroppar i sig. Systemens påverkan på vår hälsa är därför inte lätt att mäta.

Shahryar Eivazzadeh har i sin forskning i tillämpad hälsoteknik studerat metoderna för att utvärdera hälsoinformationssystem. Han har även studerat vilka faktorer som bidrar till deras framgång. Han föreslår en metod för att bestämma vilka egenskaper som ska beaktas vid utvärdering av systemen.

Shahryar Eivazzadehs studie visar också vilka egenskaper som skapar mest nöjdhet bland användarna av hälsoinformationssystem. För patientgruppen är det snabbhet, effektivitet och säkerhet som är det som ger mest nöjdhet. För gruppen vårdpersonal är det hur verkningsfulla och hur prisvärda systemen är som skapar mest nöjdhet.

Tack vare Shahryar Eivazzadehs forskning finns nu en plan för att kunna göra utvärderingar av hälsoinformationssystem automatiskt, kontinuerligt samt mer effektivt och mindre arbetskrävande än idag.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Tisdagen den 17 december 2019
Tid: Kl 14:00
Plats: Sal J1640, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.


Välkommen!

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se