Idag har Linnéuniversitetet promoverat det gångna årets nya doktorer och hedersdoktorer och installerat de nya professorerna. Det var åtta professorer, 18 doktorer och tre hedersdoktorer som uppmärksammades vid den Akademiska högtiden. Dessutom delades även en del andra utmärkelser ut.

De professorer som installerades idag var:

Stephan Rapp, professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap
Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri
Hans Thulesius, professor i allmänmedicin
Johan Höglund, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Jimmy Johansson, professor i virkeslära med inriktning träteknik
Thomas K Bader, professor i byggteknik med inriktning konstruktionsteknik
Christian Engström, professor i matematik

De doktorer som promoverades idag var:

Katarina Eriksson, företagsekonomi
Josefin Rahmqvist, vårdvetenskap
Anders Svensson, vårdvetenskap
Sigridur Sia Jonsdottir, vårdvetenskap
Maud Johansson Ary, psykologi
Maria Johansson, vårdvetenskap
Gustaf Waxegård, psykologi
Katarina Ståhlkrantz, pedagogik
Johanna Thulin, socialt arbete
Tor Ahlbäck, pedagogik
Patric Lindgren, statsvetenskap
Kristina Henriksson, pedagogik
Suejb Memeti, data- och informationsvetenskap
Tinh Sjökvist, skogsindustriella produktionssystem
Helena Roos, matematikdidaktik
Fredrik Lindblad, skogsindustriella produktionssystem
Venla Hemmilä, skogsindustriella produktionssystem
Jörgen Olsson, byggteknik

Andra utmärkelser som också delades också ut:

Linda Andersson Burnett tilldelades utmärkelsen som går till en framstående forskare
Jean Stevenson-Ågren tilldelades utmärkelsen som går till framstående lärare för pedagogisk skicklighet
Göran Nikolausson tilldelades utmärkelsen som går till en forskare som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världen
Johanna Thulin tilldelades Linnéakademins pris för bästa avhandling för sin avhandling ”Putting words to child abuse”
Elaheh Jalilzadehazhari tilldelades Växjö och Kalmar kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling
Bo Bergbäck och Lena Fritzén tilldelades Linnéuniversitetets medalj som går till personer som gjort särskilda insatser för universitetet

Hedersdoktorer

Mieke Bal, professor i litteraturteori och kulturanalys vid University of Amsterdam, Nederländerna, utsågs till hedersdoktor 2020 av fakulteten för konst och humaniora.
Mary Jo Hatch, professor emerita i organisationsteori vid Stanford University, USA, utsågs till hedersdoktor 2020 av Ekonomihögskolan.
Ulrika Herbst, tidigare länspolismästare i Kronobergs län och nu regionpolischef för polisregion Öst, utsågs till hedersdoktor 2020 av fakulteten för samhällsvetenskap.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0489-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29