En bakteriesensor som känner av infektioner och syntetiska antikroppar som kan upptäcka sjukdomar och virus. Det är två forskningsprojekt vid Malmö universitet bland 100 i landet som valts ut av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för sin affärspotential inom temat hållbarhet.

På IVAs R2B Summit den 18 mars möts forskare och företagsrepresentanter för att samverka kring innovation och skapa nya affärsmöjligheter. Då kommer 50 av de 100 utvalda forskningsprojekten att presenteras. Tautgirdas Ruzgas och Börje Sellergren, båda professorer vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces på Malmö universitet, kommer att berätta om sina forskningsprojekt där de tagit fram smarta produkter inom life science.

– Det känns roligt att IVA är positiva till vår forskning. Det bästa för oss är om det finns intresserade partners inom industrin eller investerare som vill utveckla produkten tillsammans med oss. Jag förväntar mig en diskussion, inte bara snälla frågor, och den möjligheten får man inte så ofta, säger Tautgirdas Ruzgas som forskar om en trådlös bakteriesensor som kan användas i till exempel katetrar.

Bakteriesensorn upptäcker infektioner i ett tidigt stadie för att undgå allvarliga infektioner. Produkten minskar både mänskligt lidande, vårdkostnader och antibiotikaanvändning.

– Vi har kunskapen och forskningsexperimenten, men behöver resurser för att tillverka en prototyp. Dessutom vill vi gärna samarbeta med de stora företagen som kan industrin. Vi skapar en affärsprodukt som kan produceras, säljas och användas, att få produktens marknadspotential bedömd är värdefullt, säger Tautgirdas Ruzgas.

IVA efterlyste forskning med bäring på hållbarhet inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, och som kan skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Både Tautgirdas Ruzgas och Börje Sellergren har själva nominerat sina forskningsprojekt och en urvalskommitté på ca 30 personer har valt ut deras projekt.

Börje Sellergren, som arbetat mycket utomlands, ser detta som en möjlighet att skapa ett nätverk i Sverige.

– Det är roligt att vara bland de 50 som ska presentera sin forskning. Jag kommer att redogöra för forskningen och hur den kan leda till kommersiella satsningar. Detta är en möjlighet för oss att få ut verksamheten på bredare front och skapa intresse bland finansiärer, samt kontakt med läkemedelsföretagen. Det är svårt att slå sig in på läkemedelsområdet, säger Börje Sellergren som forskar om syntetiska antikroppar.

Med syntetiska antikroppar hoppas man kunna upptäcka sjukdomar som biologiska antikroppar missar. De är billiga och stabila och kan snabbt tas fram när vi står inför nya utmaningar, så som den hotande coronapandemin. Förutom att snabbare och billigare diagnosticera sjukdomar kan de också användas terapeutiskt tex för att avlägsna skadliga ämnen från kroppen eller för att hitta och oskadliggöra cancerceller.

Kontakt: 

Professor Börje Sellergren, borje.sellergren@mau.se, 040-6657810
​Professor Tautgirdas Ruzgas, tautgirdas.ruzgas@mau.se, 040-6657431

Text: Hanna Svederborn

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 26 000 studenter

– 1700 anställda, 100 professorer, 550 disputerade forskare och lärare

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Hanna Svederborn
Telefon:
070 410 09 86
Mobil:
040-665 76 33
Epost:
hanna.svederborn@mau.se