Åke Hagström har en lång och gedigen bakgrund inom det marina fältet. Han startade sin akademiska bana vid Umeå universitet och blev där professor i marin mikrobiologi 1988. Intresset för marina frågor väcktes dock tidigt genom projektarbete vid Göteborgs universitets forskningsstation i Kristineberg.

Under senare hälften av 1970-talet var han verksam vid Askölaboratoriet vid Stockholms universitet, innan han 1989 blev chef för Umeå Marina Forskningscentrum där han ledde uppbyggnaden under sex år. Via Danmark hamnade han vid Högskolan i Kalmar, där han i dag är professor och ledare för en forskningsgrupp inom marin mikrobiologi.

Det stora kontaktnätet bland Sveriges marina forskare hoppas Åke Hagström ska komma till nytta då Havsmiljöinstitutet nu på allvar inleder sin verksamhet.
–Det finns en stark ambition till samverkan inom Havsmiljöinstitutet, och att jag har arbetat långa perioder vid samtliga fyra lärocentrum som ingår i institutet är en bra grund, säger han.

Vid sidan av den vetenskapliga karriären har Åke Hagström under lång tid intresserat sig för hur forskarnas vetenskapliga rön ska kommuniceras till samhället.
–Informationen som forskarna får fram, och de diskussioner som förs, måste översättas så det blir användbara i beslutsunderlag. Där tror jag Havsmiljöinstitutet kan medverka på ett bra sätt.

Som ett av de första konkreta uppdragen för Havsmiljöinstitutet nämner Åke Hagström arbetet med att hitta svenska experter som kan ingå i internationella, marina arbetsgrupper.
–En annan uppgift blir att omvandla EU:s marina direktiv till ett fungerande beslutsunderlag för svenska beslutsfattare, säger Åke Hagström, som formellt tillträder tjänsten tidigast 1 mars.

Fakta Havsmiljöinstitutet
Havsmiljöinstitutet grundades 1 juli. I institutet, som koordineras från Göteborgs universitet, ingår universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå samt Högskolan i Kalmar. Havsmiljöinstitutets uppdrag är att bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens i havsmiljöfrågor och vid utformning och utvärdering av övervakningsprogram, samt att informera om forskning och miljötillståndet i havet och öka medvetenheten om havets miljöproblem.

Kontakt:
Åke Hagström, chef för Havsmiljöinstitutet
0480-447314
0703-407 314
ake.hagstrom@hik.se