Litteraturundervisningen i gymnasieskolan styrs i första hand av ämnesplanernas mätbara mål. Två vanligt förekommande syften med litteraturläsning i skolan är språkutveckling och läsförståelse. Det visar en studie från Umeå universitet.

Studien har undersökt hur gymnasielärare kopplar estetiska aspekter till litteraturundervisningen. Resultaten vittnar även om att läsupplevelsen ges en mindre framträdande roll.

I en enkät bland gymnasielärare i svenska framgick det att läsupplevelsen tjänar både som medel och ett mål i sig i undervisningen. Trots det uppgav deltagarna att den betraktas som en sekundär biprodukt av litteraturläsningen.

– Läsupplevelsen är viktig, inte bara för att skapa läslust hos eleverna, utan även för att främja läsförståelsen, säger Spoke Wintersparv, doktorand i pedagogiskt arbete.

Mångbottnade utgångspunkter

Studien undersökte även utgångspunkten för undervisningen, vilken visade sig vara mångbottnad. Å ena sidan svarade deltagarna att undervisningen är lärarcentrerad, med hänvisning till att styrdokumenten behöver följas. Å andra sidan uppgav de att de, i sin tolkning av styrdokumenten, anpassar undervisningen efter elevernas behov och intressen

Anpassningarna rör uteslutande textval, modalitet, förlängd deadline och examinationsform, och görs med hänseende till elevmotivation och tillgängliggörande av undervisningsinnehåll. Vad som däremot lämnas intakt av deltagarna är undervisningsmetoden.

– Om läsupplevelsen gjordes till en tydligare del av de elevcentrerade anpassningarna i undervisningen skulle det kunna innebära en vinst för eleverna, säger Spoke Wintersparv och fortsätter: – Jag menar att en mer holistisk litteraturundervisning kan främja såväl arbetet med mätbara mål som de estetiska aspekterna av litteraturläsningen.

Studien har publicerats och går att läsa i Scandinavian Journal of Educational Research

Kontakt:
spoke.wintersparv@umu.se eller tel. +44 779 624 3040.

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805