Våra livsmedel kan innehålla naturliga gifter som kan vara nog så farliga. Vi utsätts för dem varje dag, men vet ganska lite om hur de kan påverka vår hälsa, säger Francesca Maffei, professor i farmakologi.

Francesca Moffei

Francesca Maffei

Hon är professor i farmakologi vid universitetet i Bologna och har bl a intresserat sig för frågor som rör livskvalitet och hälsorisker.

Bolognas universitet är ett av världens äldsta universitet med ca 100 000 studenter.

Hälsoriskerna

Francesca Maffei forskar om hur vi bättre ska utvärdera de hälsorisker som orsakas av miljöföroreningar, livsmedelsföroreningar och de naturliga giftiga ämnen som produceras av växter, djur och mikroorganismer

– Jag har även undersökt genetiska biomarkörer för att tidigt kunna avslöja cancer hos människor. Resultat som kan ligga till grund för förebyggande program, säger Francesca Maffei.

Naturliga gifter

Francesca säger att det är svårt att generellt bedöma sannolikheten för att människor utsätts för naturliga gifter, då det beror på många faktorer, som geografiskt område, klimatfaktorer, utveckling av jordbruket och hantering av livsmedelskontroller.

– En internationellt uppmärksammad oro handlar om de gifter som produceras av svampar i livsmedel. Vissa av dessa kan, även vid mycket låga doser, orsaka skador som kan uppstå även många år efter att man exponerats för dem.

– Vi talar här om DNA-skador, kromosomavvikelser och kroniska sjukdomar som tumörer.

Att säkerställa våra livsmedel

Som ett av de viktigaste uppdragen för forskarna framåt ser hon att säkerställa våra livsmedel.

I första hand att förhindra att giftiga ämnen, som miljöföroreningar, naturliga toxiner och industriella kemiska föreningar ska komma in i livsmedelskedjan och ackumuleras i livsmedel.

– En stor utmaning blir att också säkerställa livsmedelssäkerhet på en global nivå. Vi har ett väldigt komplicerat världsscenario, där kemisk analys av livsmedel inte utförs i alla länder och där miljöövervakningen inte har samma effektivitet.

Välkomna till ett högintressant seminarium

Datum: Tisdag den 12 juni
Tid: 13.00-14.30
Plats: Lilla Jadwigasalen (12:108), Högskolan i Gävle

Seminariet hålls på engelska.


För mer information, v v kontakta:
Francesca Maffei, professor i farmakologi vid universitetet i Bologna
Email: francesca.maffei@unibo.it

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Privat

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Telefon:
026-648509
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se