Under 2000-talet har komplexiteten och tempot skruvats upp i det svenska näringslivet. I boken ”När molnen hopar sig – svensk företagsledning förr och nu” har managementforskaren Sten Jönsson djupintervjuat flera företagsledare om de stora förändringar som skett, för att ta reda på om hur svenskt management anpassat sig till de nya förutsättningarna.

1995 gav managementforskaren Sten Jönsson på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ut boken ”Goda utsikter – svenskt management i perspektiv”. Boken bygger på en studie där han djupintervjuat flera av den tidens främsta företagsledare under perioden 1991 – 1993. Nu är det dags igen.

I den nya boken ”När molnen hopar sig – svensk företagsledning förr och nu” har han återigen zoomat in på det svenska företagsklimatet. Kodade intervjuer med 19 framstående företagsledare om deras arbetsmetoder och syn på management visar att komplexiteten ökat, samtidigt som jobbtempot har accelererat på svenska företag. Orsakerna till det är flera:

– Dels har informationsströmmarna ökat, dels måste man arbeta med flera logiker samtidigt. Det kan till exempel handla om hållbarhet och sociala processer, som dessutom ser olika ut på olika ställen. Vidare befinner vi oss kortare tid på varje position, samtidigt som den starka betoningen på aktieägarvärde idag sätter fokus på styrelsearbetet, säger Sten Jönsson.

Vi ser alltså stora förändringar i det svenska företagsklimatet, i vilken riktning går utvecklingen?

– När jag gjorde den första studien på 1990-talet var alla de stora företagen upptagna med internationalisering, som gick ut på tillväxt genom förvärv och integration av förvärven. Nu förekommer också förvärv, men då är det för att komma i närmare kontakt med slutkunden.

– Sedan har ju banksfärerna förlorat i betydelse i och med avregleringen av finanssektorn. Samtidigt har vi har fått aktieägare som går in i vad de tycker är lågpresterande företag, för att sedan trycka på för avyttringar och uppdelningar för att tjäna pengar via börsen.

Det är något som Sten Jönsson menar har påverkat styrelsearbetet.

– Fortfarande är det i princip VD som driver företaget, men styrelseordföranden har fått en mer aktiv roll i och med att man söker olika kompetenser vid tillsättningen av nya ledamöter.

Att Sverige är ett relativt litet land ser Sten Jönsson som något som kan innebära fördelar i det nya företagslandskapet:

– Jag tror fortfarande att vi har ett försprång i Sverige, om man jämför med USA och andra större länder. Vår litenhet i världen har lärt våra företagsledare konsten att lyssna och respektera andra. Den förmågan behöver vidareutvecklas nu.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851