Högskolan i Gävle har tillsammans med lärosätena i Dalarna och Mälardalen tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en stark urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

I företagsforskarskolan ”Future-Proof Cities” samlar nu tre lärosäten, i en unik satsning, sin professionella kunskap om stadsutveckling för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

– Vid Högskolan i Gävle bedrivs spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle.

Prioriterar medelstora städer

Det unika med en företagsforskarskola är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling.

– Vi kommer att prioritera stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna och Borlänge. Här är urbaniseringen också väldigt stark, men mycket av forskningen har hittills handlat om de stora städerna, säger Stephan Barthel.

Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle vill se en förändring, framtidens städer ska utvecklas utan en negativ miljöpåverkan.

– Det är en stor glädje för mig att vi nu tillsammans kan ta fram ny kunskap och ge inspiration till att bygga den framtida staden, säger Ylva Fältholm.

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities

”Future-Proof Cities” är en gemensam satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling, i nära samverkan med näringslivet och Högskolorna i Dalarna och Mälardalen.

Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i dessa regioner. Doktoranderna, centrum för denna samverkan, planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten.

– En företagsforskarskola ger möjlighet att utveckla och stärka lärosätets forskarutbildning och relationer mellan akademi, samhällsaktörer och näringsliv, säger Ylva Fältholm.

Med näringslivets insatser omfattar företagsforskarskolan drygt 50 miljoner kronor.

Kontakt:

Stephan Barthel, docent i Geospatial informationsvetenskap och föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Patrik Thollander, professor i energisystem och projektledare
Tel: 070- 388 15 79
E-post: patrik.thollander@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Marie Hägg

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se