Ett syfte har varit att främja och underlätta datoranvändning, för att produktutvecklare lättare ska kunna nå aktuell information oberoende av var man befinner sig. I dagsläget utförs mycket designarbete på pappersskisser och fysiska modeller vilka har nackdelen att snabbt bli utdaterade. Peter Schachinger hävdar att befintliga geometrimodellerare, eller CAD-verktyg, fungerar mycket väl för syften som produktspecificering och lösningsskissning, även om dessa oftast inte används till detta i dagsläget. Tillsammans med informationshanteringsverktyg och Virtual Reality-verktyg kan den skapade informationen dessutom kommunicreas bättre. I den föreslagna produktmodellen, som är ett exempel på på detta, modelleras funktionsstrukturer och kravbilder tillsammans med lösningsförslag i den tredimensionella världen.

Schachingers forskning utgår i mycket från designmetodik och produktmodellering, vilket lärs ut flitigt vid landets maskinteknik- och industridesignutbildningar. Vissa nya hypoteser presenteras framför allt vad beträffar hur kopplingen form och funktion ska modelleras.

Avhandlingen, som heter ”Supporting Form Synthesis: Modeling Product Structure and Behavior in a Computerized Environment”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 5 november 2002 klockan 10:00 i sal VH, Sven Hultins gata 6, Göteborg.

Mer information:
Peter Schachinger, Teknisk design, Chalmers tekniska högskola,
tel: 031-772 1374, e-post: peter.schachinger@me.Chalmers.se