Telematic Performance är en konsert där sex musiker från tre framstående samtida musikensembler är utspridda över tre kontinenter, i tre olika tidszoner. Projektet har initierats av Anders Lind, tonsättare och konstnärlig lektor vid Umeå universitet, i samarbete med Cat Hope, tonsättare från Australien.

Konserten sänds samtidigt över nätet i realtid, live från USA, Australien och Sverige. Konserten innehåller två världspremiärer/uruppföranden av tonsättare från Sverige och Australien.

Projektet har initierats av svenska tonsättaren Anders Lind i samarbete med Cat Hope, tonsättare från Australien och de tre kammarensemblerna: Norrbotten Neo (Sverige), Ensemble Mise-en (USA) och Decibel New Music Ensemble (Australien).

Anders Lind är konstnärlig lektor vid Institutionen för Estetiska ämnen vid Umeå universitet och projektet ingår som en del av hans konstnärliga forskning. Syftet med projektet är att utforska konstnärliga möjligheter med nätverksbaserat framförande och musicerande över länk i realtid, ett format som benämns som Telematic performance eller Networked Music Performance.

Tidsfördröjning på 1-3 sekunder

En av förutsättningarna för framförandet är att de sex musikerna kommer att spela tillsammans med en tidsfördröjning mellan 1-3 sekunder eller mer musikerna emellan. Denna Begränsning som tidsfördröjningen/latency medför används här som förutsättning för framförandet och istället för att ses som ett problem infogas som en musikalisk parameter i kompositionerna.

Andra aspekter som utforskas i kompositionerna är nya dimensioner på dynamik vid framförande som detta framförandeformat möjliggör. Mer specifikt möjlighet att laborera med dynamik genom mikrofonförstärkning, distans till mikrofon och kombinerande av olika rums specifika akustik i ett samlat framförande.

Konserten innehåller bland annat två världspremiärer med verk komponerade för detta specifika framförandeformat:

  • Embracing Distance (2020-world premiere) by Anders Lind for Clarinets (EU), Percussion (EU), Bass Flute (AU), Percussion (AU), Trombone (US), Piano (US) – Live Telematic Performance from Sweden, Australia and USA.
  • The Rupture Exists (2020-world premiere) by Cat Hope for Clarinets (EU), Percussion (EU), Bass Flute (AU), Percussion (AU), Trombone (US), Piano (US) – Live Telematic Performance from Sweden, Australia and USA.

Konserten genomförs på lördag 17 oktober kl 15:00 vid GAS-festivalen/Sverige

GAS-festivalen

Se tidigare framförande av Anders Linds stycke Latency Music som en del av hans konstnärliga forskningsarbete rörande Telematic Performance vid Umeå universitet

Läs artikel i Västerbottens-Kuriren om Latency Music

Kontakt:

Anders Lind, tel. 070-655 18 22

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805