24-timmarsservice är något som många myndigheter planerar att införa. Detta är då ofta både ett sätt att rationalisera verksamheten och öka service och tillgänglighet.
– Här är det lätt hänt att man rationaliserar för hårt. De kvalificerade ärendena bör fortfarande handläggas av människor, säger Karl W Sandberg.
Han poängterar vikten av att informationssystemen anpassas för alla grupper i samhället. Ingen ska riskera att gå vilse bland all teknisk information på dataskärmen eller i telefonluren.
I samarbete med Arbetslivsinstitutet genomför Mitthögskolan bland annat ett forskningsprojekt i det jämtländska samhället Trångsviken. Det handlar om att med hjälp av bredbandslösningar och skapande av nätverk få småföretag i Jämtlands inland att samarbeta mer med varandra för att få tillväxt och välstånd.
– Jag vill hellre prata om växtbygd än om glesbygd, säger Karl W Sandberg.
Karl W Sandbergs utgångspunkt för sin forskning är människans krav på informationssystem och informations- och kommunikationsteknik i komplexa teknikmiljöer, där genomgripande kunskaper om psykologiska och tekniska aspekter kan ge underlag för mer användbara system.
Karl W Sandberg installerades i september som professor i informatik vid Institutionen för informationsteknologi och medier på Mitthögskolan. Dessutom arbetar han deltid som forskare på Arbetslivsinstitutet med inriktning mot utvecklingsprocesser i småföretag sett ur ett IT-perspektiv.
Karl W Sandberg började sin yrkesbana som ingenjör på ASEA i Västerås. 1989 doktorerade han i psykologi vid Umeå universitet. Innan han 1998 kom till Mitthögskolan arbetade Karl W Sandberg vid Vårdhögskolan i Boden och på Luleå tekniska universitet där han antogs som docent i teknisk psykologi.

För mer information kontakta:
Karl W Sandberg, Mitthögskolan
070-588 72 54, karl.w.sandberg@mh.se