Samhället ställs inför flera utmaningar i och med coronavirusets utbrott. Massmedier och sociala medier fylls av rapporter om viruset och bilder på tomma butikshyllor. WHO ser att coronapandemin kan bidra till en världsomvälvande infodemi, alltså ett överskott av information där det är svårt att avgöra vad som är trovärdigt och inte. Linus Andersson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har fem tips på saker du ska tänka på om du sprider information.

I sin forskning har Linus Andersson intresserat sig för bland annat alternativa medier, aktivism och radikalism på nätet, medie- och informationskunnighet samt kritiskt tänkande. Han uppmanar till att hålla sig uppdaterad, och att vara källkritisk, i det rådande corona-läget.

– Naturligtvis är vi alla angelägna om att få reda på så mycket som möjligt och att hålla varandra underrättade om vad som händer, men vi lever samtidigt i en tid där informationskanaler utnyttjas för att destabilisera och polarisera, säger Linus Andersson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Kontakt:

Linus Andersson
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
linus.andersson@hh.se
035-16 73 85


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Hilda Liberg
Telefon:
0729773863
Epost:
hilda.liberg@hh.se