Den 8-9 oktober arrangeras landets första nationella konferens om vattenbruk och dess framtid. Idag finns ingen stor industri inom vattenbruket, men potentialen är enorm och Sverige har chansen att leda Europas utveckling mot ett hållbart vattenbruk.

– Bara genom att arbeta tillsammans kan vi lyfta hela branschen. Det är lite ”nu eller aldrig”, säger Susanne Lindegarth, samordnare vid mare novum, Göteborgs universitets centrum för marina innovationer och näringslivsutveckling.

Konferensen, som är ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, tar avstamp i den nyligen framlagda utredningen ”Det växande vattenbrukslandet”. På konferensen diskuteras utvinningen av livsmedel från hav och sjö, odlingsfrågor och vattenbrukets relation till klimat och miljö – men också hur man kan förenkla lagstiftningen och hur vattenbruket ska integreras i samhällsplaneringen.

Konferensen lägger grunden för en bred nationell enighet och leder till nya initiativ, ökade kontakter och tätare samverkan mellan företag och forskare. Bland deltagarna finns bland andra välkände biologen och debattören Stefan Edman, Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad, rektor vid Sverige lantbruksuniversitet Lisa Sennerby Forsse, departementsråd, entreprenörer och forskare.

Du är som journalist välkommen att närvara och/eller intervjua konferensens deltagare.

Plats: Hotell Vann, Gullmarsfjorden, Lysekil.
Tid: 8 oktober 10.00 – 18.00
9 oktober 08.30 – 15.00

Kontakter:
Susanne Lindegarth, mare novum, Göteborgs universitet
0526 68678
076 114 57 57
susanne.lindegarth@marecol.gu.se

Carl-Gustaf Thulin, Centrum för vilt- och fiskforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
070 564 53 58
carl-gustaf.thulin@ebc.uu.se