Naturvägledare är en ganska brokig skara som arbetar med att förmedla naturkänsla, naturkunskap och naturupplevelser. Det kan handla om guidningar, naturskolor, ekoturism, utställningar, broschyrer och webbinformation.

Nu startar på Naturvårdsverkets initiativ ett nationellt centrum för naturvägledning (CNV) som blir en mötesplats och ett utvecklingsnav för ”branschen”. Centret är placerat vid Institutionen för stad och land på SLU Ultuna. Placeringen på SLU ger en vetenskaplig miljö och tillgång till universitetets breda kompetens.

– Äntligen är Sverige med på banan, säger Sven-G Hultman, ordförande i CNV:s styrgrupp. Ett sådant här centrum föreslog jag redan i slutet av 70-talet när jag i England, USA och andra länder upplevt hur naturvägledning kan bidra till ökat naturintresse och miljöengagemang. Vi ligger långt efter bland annat grannlandet Danmark. Men inte länge till!

– Centrum för naturvägledning har ett viktigt uppdrag. Naturvårdsverket vill lyfta naturvägledningens status som ett verktyg att nå våra mål inom naturvården. Ett av dem är att människor ska ha kunskap om och känsla för naturen. säger Anna von Sydow, enhetschef på Naturvårdsverket.

Några av de uppgifter som väntar de fyra nyanställda på CNV är att kartlägga hur och var naturvägledning bedrivs idag, att utveckla, sprida och utvärdera nya metoder, anordna fortbildning för verksamma naturvägledare och arbeta för nationell certifiering av naturguider.

– Vi ser fram emot att ta plats i natur-Sverige! Det handlar i första hand om att skapa en mötesplats där kunskap och goda exempel samlas och görs tillgängliga för alla som arbetar med naturvägledning , säger Eva Sandberg, föreståndare för CNV.

– På längre sikt vill vi bidra till att öka både utbud och efterfrågan på naturvägledning. Att sprida och utveckla bra metoder för att göra naturupplevelser tillgängliga och intressanta för många. Det kan handla om naturguidning mitt i städer, naturstigar där man guidas per mobiltelefon eller samarbeten mellan naturvägledare och konstnärer, säger Eva Sandberg.

CNVs fältverksamhet och metodutveckling kommer delvis att bedrivas från Tyresta nationalpark i Haninge söder om Stockholm.

– CNV kommer att innebära det verkliga genombrottet for naturvägledningen i Sverige, säger Per Wallsten, föreståndare för Tyresta nationalpark.

CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING SLU Institutionen för Stad och Land, SLU Box 7012 750 07 Uppsala Telefon 018-67 10 00 Fax 018-67 35 12

www.sol.slu.se

Mer kontakt:

Eva Sandberg, föreståndare, 018-67 24 47, eva.sandberg@sol.slu.se Anders Arnell, projektledare, 018-67 24 45, anders.arnell@sol.slu.se Per Sonnvik, projektledare, 018-67 24 44, per.sonnvik@sol.slu.se Sandra Jansson, projektledare, 018-67 24 46, sandra.jansson@sol.slu.se