Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humaniora och
samhällsvetenskap. Nomineringar till Pro Futura XIV har inkommit från
hela 16 universitet. Sammanlagt har 30 forskare nominerats, 17 män och
13 kvinnor.

Liksom tidigare finns det möjlighet för varje lärosäte
att nominera upp till fyra forskare – men bara en av dessa får ha
examen från och vara verksam vid det nominerande lärosätet. I år är det
flera universitet som utnyttjat denna möjlighet att rekrytera lovande
forskare. Göteborgs, Lunds, Malmö, Stockholms och Karlstads universitet,
liksom Mittuniversitetet har tagit chansen att nominera och därmed
försöka rekrytera forskare genom Pro Futura-programmet.

– Detta är
en fantastisk möjlighet för lärosäten att genom ett på många sätt unikt
program locka begynnande forskarstjärnor till sina miljöer, säger Göran
Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond.

– Det är glädjande
att detta sker, för det visar en tydlig medvetenhet om rekryteringarnas
betydelse, säger han. Däremot har vi inte kommit tillräckligt långt i
fråga om jämställdheten mellan män och kvinnor i förslagen från
lärosätena, avslutar han.

Under våren kommer processen med att
välja ut Pro Futura-forskare att tas vidare. De nominerades förslag på
forskningsprojekt kommer att läsas av en internationell panel med
toppforskare från hela världen. Ett antal av de 30 kandidaterna kommer
sedan att intervjuas och slutligen – fram emot sommaren – tas beslut om
vilka som utses till Pro Futura-forskare.

– De forskare som blir
antagna till programmet erbjuds mycket goda möjligheter att meritera sig
som forskare och forskningsledare. Internationella gästforskarprogram,
framstående mentorer och inte minst sammanhängande forskartid och ett
enastående nätverk bland annat knutet just till SCAS, som driver
programmet, väntar, säger Christina Garsten som är direktör vid SCAS.
Hon har tidigare under flera år medverkat i urvalsarbetet, liksom i de
regelbundna uppföljningarna, och kunnat se de framsteg som forskarna
gör.

– Av de forskare som genomgått programmet är många i dag
forskningsledare på hög nivå. Av den anledningen erbjuds alla i
programmet numera också ambitiös ledarskapsutbildning, säger hon.

Från
Riksbankens Jubileumsfond gratulerar vi de 30 forskare som blivit
nominerade och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Jenny Björkman
Telefon:
08 506 26 433
Mobil:
08 506 26 400
Epost:
jenny.bjorkman@rj.se