– Det handlar om att vi tillsammans bättre ska kunna stödja små och medelstora företag i deras energiomställning, säger Patrik Thollander, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle.

Ett konsortium från tunga europeiska industrinationer möts 27-29 november på Högskolan i Gävle. Representanter från regioner i bland annat Sverige, Tyskland, Italien, Holland och Spanien kommer under tre dagar att utbyta lösningar och diskutera hur man kan förbättra de politiska instrumenten gentemot små och medelstora företag.

– Det är avgörande att vi kan lära av varandra om hur man arbetar regionalt i de olika länderna för energieffektivisering i små och medelstora företag, säger Patrik Thollander.

”Nu ska vi visa något riktigt bra”

Det är inte nationer utan regioner, likt Gävleborg, som är med från de olika länderna och det handlar om att utarbeta riktlinjer, som man kan man dela in i tre olika delar:

  • Att styra genom regelverk, som lagar och regler
  • Att styra med detaljerad information, till exempel genom att erbjuda kartläggningar till företagen
  • Att erbjuda olika former av ekonomiskt stöd

– Nu ska vi visa hur Gävleborg arbetar med det här, någonting som är riktigt bra och som andra kan lära sig mera av. Hittills har många bra exempel kommit fram genom detta samarbete, säger Patrik Thollander.

Projektet leds av Högskolan i Gävle som tidigt samarbetat med Region Gävleborg i dessa frågor, berättar Patrik Thollander, som också leder Internationella Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering för små och medelstora företag.

Små företag kan spara miljoner på elkostnad

Lär mer om projektet SMEPlus

Kontakt:

Patrik Thollander, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle
Tel: 070- 388 15 79
E-post: patrik.thollander@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se