Norrlandslitteratur är en forskarantologi där ekokritisk teori används för att problematisera klichéerna och belysa texter med norrländsk anknytning ur nya perspektiv. Redaktörerer för boken är litteraturvetaren Anders Öhman, Umeå universitet och hans kollegor vid Mittuniversitetet Peter Degerman och Anders Johansson.

Norrland är natur, energi, modernitet, naturtillgångar, vildmark, exploatering, ursprung, avfolkning, turism, kolonialism, utveckling, glesbygd, periferi, tystnad, fantasi, nationalparker, rå verklighet, kamp.

Norrlandslitteratur är vildmarksromantik, realism, utopi, modernism, motstånd, lokal, solidarisk, politisk, sär, ursprunglig, folklig arbetarskildring.

Föreställningarna och de förutfattade meningarna om Norrland, och om Norrlands litteratur, är många. Alla dessa föreställningar och dess litteratur går att problematisera och analysera. Och det är vad litteraturvetare gör i den här antologin.

Vattenfalls policydokument, en roman av den samiske författaren Lars Vilhelm Svonni, Kjell Sundvalls film Vi hade i alla fall tur med vädret, Fredrika Bremers norrlandsskildring Midsommar-resan och Sara Lidmans ekokritiska vision, är teman i några av de artiklar som går att läsa i boken.

I boken medverkar skribenter från hela landet, varav fyra från litteraturvetenskap här i Umeå: Gustav Borsgård, Fanny Lindgren, Jenny Jarlsdotter-Wikström och Annelie Bränström Öhman.

Kontakt:

Anders Öhman, anders.ohman@umu.se, tel. 090-786 65 80

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Per Melander
Telefon:
090-786 93 79
Epost:
per.melander@adm.umu.se