Tre forskare vid Jönköping International Business School står bakom en ny bok som djupdyker i entreprenörskap i utvecklingsländer och framväxande ekonomier.

Boken undersöker det som är unikt med entreprenörskap i tillväxtländer. Arbetssätt, tankesätt, sociala metoder och processer. Den lyfter fram olika initiativ och drivkrafter och lyfter fram mångfalden, nyanserna och aspekter som behövs för att utveckla den traditionella synen på entreprenörskap.

Redaktörer för boken är universitetslektor Marcela Ramírez Pasillas, professor Ethel Brundin och universitetslektor Magdalena Markowska, som alla har lång erfarenhet av entreprenörskapsforskning. Bland författarna finns forskare med olika nationalitet och bakgrund som tillsammans ger en ny och mångsidig analys av ämnet.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda och omsätter 872 mnkr. 

Presskontakt:
Maria Nordström
Telefon:
036-101505
Mobil:
0725-876102
Epost:
maria.nordstrom@ju.se