En internationell antologi undersöker hur konservativa religiösa grupper förhåller sig till den moderna, sekulära kulturen. Antologin är redigerad av Stefan Gelfgren och Daniel Lindmark, båda Umeå universitet.

I tio fallstudier behandlar antologin Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation hur konservativa religiösa grupper relaterar till det liberala och sekulära majoritetssamhället. Samtidigt tar antologin upp hur dessa konservativa grupper betraktas och behandlas av det omgivande samhället.

Antologin undersöker spänningsfältet mellan å ena sidan rätten att hävda sin religiösa exklusivitet, och å andra det liberala samhällets pluralism och religionsfrihet för alla. Studierna bidrar till en mer nyanserad och mångsidig bild av konservativ religiositet och dess plats i samhället.

Tyngdpunkt på konservativa kristna

De medverkande forskarna representerar olika discipliner som sociologi, statsvetenskap, musikvetenskap, kulturstudier, religionsdidaktik, religionssociologi och kyrkohistoria.

Fallstudierna har en tyngdpunkt på konservativa kristna grupper i Nordeuropa, men inbegriper även konservativ religion i Israel, Australien, Sydafrika och USA. Framträdande delteman är utbildning, ungdomskultur och medier.

Boken är utgiven i Palgrave Macmillans skriftserie Studies in Lived Religion and Societal Challenges, och redaktörer är Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi och Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria, båda verksamma vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Läs mer på palgrave.com

Kontakt:

Stefan Gelfgren och Daniel Lindmark

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805