Över stora delar av östra Sverige finns områden med stora kantiga stenblock. Forskare har nu funnit en förklaring till hur vissa av dessa uppkommit, berggrunden har slitits isär av glaciärer. Detta innebär att en ny process för hur inlandsisen format landskapet har identifierats, för första gången på närmare 200 år.

Den nya processen kallas glacial uppslitning (ripping på engelska) och förklarar uppkomsten av områden med stora kantiga stenblock som finns i hela östra Sverige, från Skåne till Lappland. Dessa blockfält förklarades förut ha uppkommit genom exempelvis jordbävningar eller mystiska metanbubblor. Genom nya kartläggningar av blockfälten har forskarna nu kunnat visa att stenarna flyttats i en bestämd riktning, och att den riktningen stämmer med inlandsisens rörelse. I skolan fick vi lära oss att inlandsisen eroderade berggrunden genom abrasion – det vill säga slipning, och plockning – att isen tog upp stora block och flyttade dem. Men under två århundraden av kunskap om glaciärer har geologer alltså missat uppslitning som förklaringsmodell.

En anledning till att processen varit svår att upptäcka är att stenblocken skapat en terräng som är ogästvänlig för byggande och jordbruk. De är ofta täckta av skog och är därför svåra att se på flygbilder. Till och med den senaste tekniken med laseravbildning av marken har svårt att visa dessa block tydligt.

– För att förstå det här måste du vara ute i fält, på marken. Då kan du se att bland alla block finns små områden där berggrunden är mer eller mindre intakt. Men också delar av berggrund som har slitits isär och flyttats, säger Adrian Hall, forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Forskarna tror att processen består av tre steg: fragmentering, sönderslitning och borttransport. Ett stort tryck byggs upp när vatten pressas fram mellan isen och berggrunden. Trycket gör att sprickor som redan finns vidgas. När berggrunden på detta sätt luckrats upp kan glaciärens rörelse ta med sig stora ytor av sten som slits isär, och transporteras till att bli fält med stora kantiga stenblock. Forskarna tror att processen sker nära isens kant. Där finns stora mängder smältvatten, och den minskade tyngden från en smältande is gör att trycket lättar och den fragmenterade berggrunden kan börja transporteras av glaciären. Under en period som handlar om från minuter till dagar förflyttas de stora stenblocken från berggrundens spräckta yta och avsätts upp till 100 meter längre bort. Mätningar via borrhål som gjorts på Grönland bekräftar att det byggs upp ett stort övertryck under smältande glaciärer.

Forskarna har hittat tecken på glacial uppslitning bland annat i Kalmar, Uppland och utanför Hudiksvall.

– I Bodagrottorna vid Iggesund kröp vi ner i vindlande grottor mellan stora stenblock. Vissa av dessa grottor sträckte sig tio meter ner under marken, säger Adrian Hall.

Förhoppningen är att inom kort undersöka fler områden runt om i Sverige.

– Blockfälten visar oss var det fanns områden med vatten under mycket högt tryck under inlandsisen. Vi har en fantastisk möjlighet att få bättre förståelse för vad som händer under glaciärer, hundratals meter ner under isen. Det är inte varje dag man hittar en ny process för glacial erosion, säger Adrian Hall

Artikeln Glacial ripping: geomorphological evidence from Sweden for a new process of glacial erosion är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Geografiska Annaler.

För ytterligare information:
Adrian Hall, forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. E-post: adrian.hall@natgeo.su.se Tfn: +44 782 57 36 847

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Anna-Karin Landin
Telefon:
076-695 38 84
Epost:
annakarin.landin@su.se