Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängd och varaktighet av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar hur ljusa hänglavars egenskaper gynnar dem i blött och fuktigt klimat. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ecology.

– Att förstå hur miljöfaktorer och arters funktionella egenskaper reglerar tillväxten är grundläggande för att kunna förutsäga hur lavar och andra organismer reagerar på klimatförändringar. Våra resultat tyder på att ljusa hänglavar kommer att gynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, säger Per-Anders Esseen, professor emeritus på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Den unika studien har utförts av Per-Anders Esseen och Kristin Palmqvist vid Umeå universitet, tillsammans med Nathan Phinney och Yngvar Gauslaa från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Forskarteamet har studerat lavar tillsammans i mer än 15 år.

Forskarna transplanterade hänglavar till nio granskogar i en storskalig klimatgradient, som sträcker sig från de torraste till de regnigaste områdena i Skandinavien. Syftet var att utreda det relativa bidraget från både klimatfaktorer och lavars funktionella egenskaper för tillväxten hos såväl de ljusa hänglavarna garnlav (Alectoria sarmentosa) och skägglav (Usnea dasopoga) som den mörka manlaven (Bryoria fuscescens).

Lavar är komplexa symbiotiska organismer mellan svampar och/eller cyanobakterier, som passivt tar upp vatten. Hänglavar, med tunna hårlika grenar, är särskilt känsliga för miljöpåverkan som luftföroreningar, skogsbruk och klimatförändringar, men är samtidigt livsviktiga komponenter i världens skogsekosystem.

Forskarna fann att tillväxten hos ljusa hänglavar ökade starkt med mängd och varaktighet av regn, medan mörka lavar påverkades marginellt. Algerna i ljusfärgade lavar erhåller mer ljus och har därför högre fotosyntes i regnigt och molnigt väder jämfört med alger i mörka lavar, där melaninpigment avskärmar ljuset. Resultaten visar att sambandet mellan tillväxt och nederbörd hos hänglavar beror på lavens färg, hur mycket vatten de kan lagra, deras storlek och mängden klorofyll.

Resultaten är viktiga för att förstå de faktorer som styr global, regional och lokal utbredning hos hänglavar.

– Kunskapen behövs för att kunna förutsäga hur framtida klimatförändringar kommer att påverka dessa ekologiskt viktiga skogsorganismer, säger Per-Anders Esseen.

Pressbilder. Foto: Per-Anders Esseen


Originalartikel:

Phinney, N.H., Gauslaa, Y., Palmqvist, K. & Esseen, P.-A. 2021: Macroclimate drives growth of hair lichens in boreal forest canopies. Journal of Ecology. 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.13522

För mer information, kontakta gärna:

Per-Anders Esseen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 5523, 070-55 63 330
E-post: per-anders.esseen@umu.se

Kristin Palmqvist, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet
Telefon: 090 786 91 84
E-post: kristin.palmqvist@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805