Regeringen har utsett Susanna Hedenborg som ny ordförande för Centrum för idrottsforskning (CIF). Susanna Hedenborg är även professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

CIF delar varje år ut cirka 22 miljoner kronor i forskningsbidrag till universitet och högskolor i Sverige. CIF har dessutom regeringens uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten.

Susanna Hedenborg har suttit i CIF:s styrelse som ledamot och suppleant sedan 2009. Uppdraget som ordförande sträcker sig fram till och med 2020.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Presskontakt:
Christine Dartsch
Telefon:
070-620 26 20
Mobil:
08-120 537 60
Epost:
christine.dartsch@gih.se
Presskontakt:
Johan R Norberg
Telefon:
070-562 06 18
Epost:
johan.norberg@mau.se