Var fjärde hälso- och sjukvårdsanställd anser att de åtgärder som vidtagits för att förhindra smitta bland personalen under Covid-19, inte varit tillräckligt effektiva. Eftersom de skyddsrutiner som fastställts inte följs fullt ut menar 36 procent av personalen att risken för att smittas på jobbet är betydande. Detta framkommer i en forskningsrapport som bygger på enkätsvar från 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne som gjorts under hösten 2020.

– Det var dessutom närmare 40 procent som ansåg att smittskyddsutrustningen hindrade dem från att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, säger Kerstin Nilsson, forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund universitet samt professor vid Högskolan Kristianstad, som sammanställt rapporten.
En stor del av hälso- och sjukvårdspersonalen oroar sig också för att själva bli sjuka, eller avlida i Covid-19. En tredjedel av de som svarat på enkäten har redan varit svårt sjuka i konstaterad Covid-19 och många hade fortfarande komplikationer efter sjukdomen. Över 50 procent av de som varit sjuka, trodde sig ha blivit smittade via sitt arbete, men av dem hade knappt hälften anmält detta som en arbetsskada.

– Mindre förvånande var kanske nästan hälften anger att arbetsbelastningen varit högre och mer stressande under pandemin jämfört med normalt och att nästan en fjärdedel upplever att arbetet påverkat deras mentala hälsa och privatliv negativt. Det tyder på att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett stort behov av stöd både personligen och utifrån sina arbetsuppgifter.

Rapporten är den första om hälso- och sjukvårdspersonalens situation under pandemin och ska ligga till grund för att skapa friska och hållbara arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Nästa steg är fördjupade analyser av för att ta reda på hur arbetsmiljön skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, åldrar och verksamhetsområden.

Länk till rapporten på Södra Sjukårdsregionens webbplats:

”Situationen under COVID-19 pandemin för 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda”

Kontakt:

Kerstin Nilsson: epost: Kerstin.nilsson@med.lu.se, tel: 070 256 29 80

Sara Liedholm, kommunikatör, sara.liedholm@med.lu.se, 072/552 57 38