För att möta behovet av människor som kan arbeta professionellt inom civilsamhället – i föreningar, ideella organisationer och sammanslutningar – presenterar nu Umeå universitet det nya kandidatprogrammet Programmet för civilt arbete, med start hösten 2019.

Bo Nilsson, som varit med och utvecklat programmet, menar att det finns en efterfrågan på personer med kompetens att arbeta inom civilsamhället och det beror bland annat på att civilsamhället har blivit allt viktigare för att upprätthålla välfärdssamhället.

– I dagsläget arbetar mellan 150 000 och 200 000 personer i civilsamhället, så arbetsmarknaden är stor, säger Bo Nilsson. Studenterna kommer att få kompetenser som gör att de kan arbeta på olika positioner och med olika uppgifter inom civilsamhället. En viktig kompetens kommer att handla om förenings- och organisationsutveckling.

Civilsamhället omfattar alla de föreningar, organisationer, stiftelser, förbund och sammanslutningar som inte tillhör stat, kommun eller marknaden. Det är intresseorganisationer, biståndsorganisationer, idrottsföreningar, studieförbund, folkrörelser osv.

Hur skiljer sig programmet från andra program?

– Inriktningen mot civilsamhället är tämligen unik. Det finns ingen motsvarande programutbildning, vare sig nationellt eller internationellt. Programmet ger också en spännande blandning av kompetenser baserade på bland annat etnologi, statsvetenskap, juridik och socialt arbete, säger Bo Nilsson.

Utbildningen behandlar det civila samhällets roll och hur det är organiserat. För att ge en bred grund hämtas kunskaper från olika ämnen. Studenterna får lära sig om hur organisationer fungerar, viktiga juridiska ramar, om projektformer, utvärderingar och demokratiskt ledarskap. De får också med sig praktiska kunskaper om empowerment (hur man kan hjälpa människor att hjälpa sig själva) och om normkritik och antidiskriminering.

I undervisningen varvas teori och praktik. Föreläsningar samsas med olika former av övningar, både gruppövningar och individuella. I undervisningen ingår casearbeten, seminarier och studiebesök samt laborationer med digitala verktyg. Bo Nilsson berättar att studenterna utvecklar sina egna profilområden:

– Studenterna bygger sin egen unika profilinriktning på olika sätt, t.ex. genom egen vald litteratur, övningar, hemskrivningar, praktik och uppsats. Profilinriktningen gör att studenterna blir än mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Vilka kan vara intresserade av att läsa programmet?

– Vi tänker oss flera målgrupper, säger Bo. Det kan vara personer som är engagerade i föreningslivet och vill fördjupa sina kunskaper i bland annat förenings- och organisationsutveckling; personer som vill ”göra skillnad”, det vill säga som vill hjälpa andra att utvecklas; personer som vill verka för ett stärkt demokratiskt samhälle och mot olika former av orättvisor; personer som arbetar/vill arbeta med civilsamhällesfrågor mer övergripande, till exempel på myndigheter och departement, osv.

Programmet går att söka från 15 mars till 15 april.

Kontakt:

Bo Nilsson: bo.nilsson@umu.se, tel. 090-786 99 62 

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805