Cancerforskningen vid Umeå universitet får ett rejält tillskott från Cancerfonden. I år har fonden beslutat att ge totalt 31 miljoner kronor till tio projekt i Umeå.

Umeå universitet placerar sig i årets tilldelning på femte plats i landet, efter Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Två projekt i Umeå får dessutom utökat stöd, som är Cancerfondens anslagsutdelning för extra resurskrävande projekt. Totalt fördelar Cancerfonden i år 770 miljoner kronor till forskning vid landets lärosäten.

Projekt i Umeå som får anslag:

Anders Bergh, Institutionen för medicinsk biovetenskap. Behandling av cancer genom att öka mutationsgraden. Projektanslag samt utökat stöd i tre år om totalt 12,75 miljoner kronor.

Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Behandling av SAMHD1-bristcancer med deoxiribonukleosider. Projektanslag samt utökat stöd i tre år om totalt 9,75 miljoner kronor.

Henrik Antti, Kemiska institutionen. Metbolomik och kemometrisk bioinformatik för studier av cancer. Projektanslag i tre år om totalt 3 miljoner kronor.

Tor Ny, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Lokala justeringar av plasminogennivåer som en strategi för att förebygga och behandla strålningsinducerade biverkningar. Projektanslag 600 000 kronor.

Nasim Sabouri, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. G-quadruplex DNA-strukturer i cancer och cancerterapeutika. Projektanslag i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.

Yuri Schwartz, Institutionen för molekylärbiologi. Inriktning på epigenetisk polycomb-tryck mot gener och dess betydelse för cancer. Projektanslag i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.

Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Tidig upptäckt och förutsägelse om resultat vid behandling av bukspottskörtelcancer. Projektanslag i tre år om totalt 3 miljoner kronor.

Wanrooij, Paulina Hannele, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Kontrollstationsmekanismer som skyddar mitokondriellt genom samt deras roll i utveckling av cancer. Projektanslag i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.

Francesca Aguilo, Wallenbergs centrum för molekylär medicin. Adenosinmetylering – en epitranscriptomisk signatur vid brösttumörigenes och metastaser. Projektstöd i tre år om totalt 2,4 miljoner kronor.

Robin Fåhraeus, Robin, Institutionen för medicinsk biovetenskap. MDM2:s omkopplare mellan onkogen och tumörnedtryckande aktivitet. Projektstöd i tre år om totalt 3 miljoner kronor.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805