Journalister bjuds också in till ett seminarium samma dag på eftermiddagen för att få vidare kunskap om luftföroreningars påverkan på människors hälsa.

Presskonferens
Tid: Onsdag den 9 april kl. 10.00-10.30
Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Nobels väg 5, sal Asklepios.

Forskningsprojektet BAMSE söker kunskap om vilken inverkan olika miljöexponeringar har för utvecklingen av allergi hos barn. Projektet drivs i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Läs mer på www.folkhalsoguiden.se/bamse

För anmälan till presskonferensen, kontakta:
Sabina Bossi, pressekreterare
Telefon: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Seminarium
Avgaser och vägdamm – Hur farligt är det att bo i stan?

Tid: kl. 13.00-16.15

Plats: Karolinska Institutet, campus Solna, Retzius väg 8, Hillarpsalen.
Se karta: http://www.kartguiden.com/mappage.asp?MapID=1024

Program:
13.00–13.15 Introduktion.
Docent Gunnar Bylin
13.15–13.45 Är trafiken farlig för barns lungor?
Med dr Erik Melén
13.45–14.15 Hjärt- och lungeffekter av avgaser.
Professor Thomas Sandström, Umeå Universitet
14.15–14.45 Paus
14.45–15.15 Små avgaspartiklar och stora vägdammspartiklar – ger de olika hälsoeffekter?
Docent Tom Bellander
15.15–15.45 Vägverket: Hur kan vi minska exponeringen för trafikens luftföroreningar?
Michelle Benyamine
15.45–16.15 Diskussion: Vad kan man göra och vilka råd ska man ge?

Moderator är docent Gunnar Bylin och docent Tom Bellander.

För anmälan till seminariet, kontakta:
Yvonne Nygren, sekreterare vid Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet
E-post: yvonne.nygren@ki.se

För anmälan till presskonferensen, kontakta:
Sabina Bossi, pressekreterare
Telefon: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se