Onkel Adams pris till framstående forskare vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, kommer för första gången att delas ut vid höstens Akademiska högtid. Bengt Normann, ättling till Onkel Adam i rakt nedstigande led, har genom en donation instiftat det årliga priset och ser med glädje fram emot att hedra hans minne.

Onkel Adam var en välkänd signatur för författaren, publicisten och den reformvänlige politikern Carl Anton Wetterbergh. I sin roll som regementsläkare vid Första Livgrenadjärs-regementet från 1848 till 1874, var han en känd profil i Linköping. Carl Anton Wetterbergh gav också ut barntidningen ”Linnea”, vilken är föregångaren till dagens Kamratposten. När Onkel Adam efter ett långt liv begravs år 1889, får alla Linköpings skolelever ledigt för att hedra honom.

– Det visar lite på hur uppskattad han var här i Linköping. Hans minne bör inte falla i glömska, tvärtom förtjänar han att vara mer känd än han är idag. Det är därför jag har beslutat mig för att instifta Onkel Adams pris och jag vill även att pengarna ska kunna användas på ett bra sätt, säger Bengt Normann.

Bengt Normann själv kom till Linköping för 50 år sedan, som nylegitimerad läkare från Lund
och ingick i den första kullen doktorander som promoverades när Linköpings universitet hade sin första doktorspromotion 1973. Bengt Normann har därefter ett yrkesverksamt förflutet som uppskattad universitetslektor och smittskyddsläkare vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.

– Onkel Adams pris syftar till att främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet. Vi känner en stor tacksamhet till vår donator för möjliggörande av denna årliga utmärkelse, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Onkel Adams pris kommer delas ut som ett personligt pris till en väletablerad, välrespekterad och framgångsrik forskare med tydlig association till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Pristagaren ska beräknas ha minst 10–15 år kvar som aktiv forskare. Om det är lämpligt, exempelvis med hänsyn till prisets storlek, kan priset delas ut till två pristagare. Beslut om pristagare fattas av Jubileumsstiftelsens fondstyrelse.

KONTAKT

Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, 013-28 23 11, johan.d.soderholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommervarje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt:
Monica Westman Svenselius
Telefon:
013-286839
Epost:
monica.westman@liu.se
Presskontakt:
Karin Söderlund Leifler
Telefon:
013-28 13 95
Epost:
karin.soderlund.leifler@liu.se
Presskontakt:
Therese Ekstrand Amaya
Telefon:
013-28 22 51
Epost:
therese.ekstrand.amaya@liu.se
Presskontakt:
Lennart Falklöf
Telefon:
013-28 16 93
Epost:
lennart.falklof@liu.se