Den 5 mars försvarar hon sin avhandling i miljörätt. Det är den internationella miljörätten kring biologisk mångfald som studerats och som nu ifrågasätts.

– Det vi har upptäckt är att det finns klara brister i hela den internationella rätten. Det gör att de gamla grundreglerna blir gällande istället, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir.

Hon har studerat de regler och regelverk som omger biologisk mångfald för att ta reda på hur långt regelverket sträcker sig. Men juridiken kring miljörätt är alldeles för svag och därför blir de gamla normerna gällande istället, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir. Varje land för sig bestämmer då vad de vill göra med sin egen mark, sitt eget vatten och sina naturresurser, säger hon och tillägger:

– Det är inte hållbart i längden, då kommer man aldrig nå målen om en hållbar utveckling.

Den internationella miljörätten är beroende av samordnade insatser för att rädda och bevara miljön och redan år 2010 är det tänkt att minskningen av den biologiska mångfalden ska vända.

– Men med tanke på den lagstiftning som finns är det inte ett realistiskt mål. För att nå dit krävs ett paradigmskifte i juridiken, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir.

För mer information, vänligen kontakta:
Aðalheiður Jóhannsdóttir, juridiska institutionen
+354 525 42 57,

eller Staffan Westerlund, handledare och professor i miljörätt vid juridiska fakulteten, 018-471 26 11 eller Staffan.Westerlund@jur.uu.se