Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns.

 
Människor lägger mycket tid och energi på att välja sin partner. En ny forskningsstudie från Stockholms universitet och Manchester University NHS Foundation Trust (MFT) visar att detta val fortsätter även efter sex – äggceller kan välja spermier. 

– Mänskliga äggceller avger kemiska signaler för att locka spermier till det obefruktade ägget. Vi ville ta reda på om ägget kan använda dessa signaler för att välja vilka spermier de attraherar, säger John Fitzpatrick, docent vid Stockholms universitet.

Forskarna undersökte hur olika spermier reagerade på vätskan som omger äggcellen, så kallad follikulär vätska. På så sätt ville ta reda på om olika kvinnors follikulära vätska attraherade spermier från vissa män mer än andra.

– Vätska från en viss kvinna var bättre på att attrahera spermier från en viss man, medans vätska från en annan kvinna var bättre på att attrahera spermier från en annan man. Det visar att hur ägg och spermier interagerar beror på vilken specifik man och kvinna som är involverad, säger John Fitzpatrick. 

Äggets val av partner stämmer inte nödvändigtvis överens med kvinnans val. Forskningen visade att den follikulära vätskan inte alltid lockade till sig spermier från partnern bättre än spermier från en annan man.

Är det ägget eller spermierna som väljer? John Fitzpatrick förklarar att spermierna bara har ett jobb, att befrukta ägg, så det finns ingen anledning för dem att vara kräsna. Ägget kan däremot vinna på att välja spermier av hög kvalitet eller den som är mest genetiskt kompatibel.

– Idén att ägg kan välja spermier är ny inom fertilitet. Forskning om hur ägg och spermier interagerar kan leda till framsteg inom fertilitetsbehandling, och kan kanske hjälpa oss förstå några av de fall där vi i dagsläget inte vet varför par är infertila, säger Daniel Brison, professor vid Manchester University NHS Foundation Trust och medförfattare till studien.

Artikeln Chemical signals from eggs facilitate cryptic female choice in humans är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B. 

För ytterligare information:

John Fitzpatrick, docent vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, och Wallenberg Academy Fellow.
Tel: 073 710 6359
E-post: john.fitzpatrick@zoologi.su.se

Kontakt för Daniel R Brison professor vid Department of Reproductive Medicine, Manchester University NHS Foundation Trust:

Kate Banks
Communications Manager
Tel: +44 7873 205 676
E-post: Kate.banks@mft.nhs.uk

Forskningen finansieras av Manchester University NHS Foundation Trust, the University of Manchester, the National Institutes of Health Research, Knut and Alice Wallenberg Academy Fellowship, och Wenner Gren Fellowship.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Anna-Karin Landin
Telefon:
076-695 38 84
Epost:
annakarin.landin@su.se