Boken, som har skrivits av forskare vid SLU och SVA, ger en översikt över den svenska djurhållningens beroende av och inverkan på klimat och miljö.

Under seminariet presenteras boken Lantbrukets djur i en föränderlig miljö. Dessutom hålls en paneldiskussion där Elisabeth Gauffin, vice ordförande i LRF, Christina Engfeldt, informationsdirektör FAO-Norden, Leif Denneberg, chefsveterinär Jordbruksverket samt representant för Naturvårdsverket medverkar.

Dekanus Arvid Uggla och generaldirektör Anders Engvall hälsar välkommen.

Ur förordet till boken:
”Lantbrukets djur är i fokus som aldrig förr. De fattigaste i världen drabbas hårt av den pågående livsmedelskrisen och samtidigt ökar efterfrågan på livsmedel av animaliskt ursprung dramatiskt i samband med ökat välstånd i länder som Indien och Kina. De ökande globala riskerna med överföring av infektioner från djur till människa får stor uppmärksamhet och klimatförändringar innebär att nya husdjurssjukdomar snabbt kan spridas till Europa och Sverige. Djurens bidrag till utsläppen av växthusgaser diskuteras, liksom deras betydelse för att hålla betesmarker öppna och bidra till den biologiska mångfalden.”

Författare till Lantbrukets djur i en föränderlig miljö är Jenny Lundström, Ann Albihn, Gunnela Gustafson, Jan Bertilsson, Lotta Rydhmer och Ulf Magnusson.

Representanter från media inbjuds härmed till seminariet/boksläppet!

Tid: Fredag 3 april kl 13.30-16.00
Plats: Veterinärmedicinska föreningens kårhus, Ulls väg 6, Ultuna, Uppsala

Fotnot: FAO = Food and Agriculture Organization, ett FN-organ.

För att anmäla medverkan och beställa referensex, kontakta Birgitta Höglund, tel 018-67 23 29, birgitta.hoglund@adm.slu.se