Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny art av antibiotikaresistent bakterie påträffad i infekterat sår

16 januari, 2020 - Göteborgs universitet

En hittills okänd art av antibiotikaresistenta bakterier, inom samma familj som E. coli och salmonella, har påträffats och klassificerats i Sverige. Arten, som är den första inom sitt släkte, föreslås få namnet Scandinavium goeteborgense, efter staden Göteborg där forskningen bedrivits. Att veta vilken bakterie som orsakar en infektion och vilka antibiotika som fungerar eller inte är […]

Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier

16 januari, 2020 - Stockholms universitet

Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning som undersökt förhållanden i Sverige, USA och Japan.

Minskningen av däggdjursarter började tidigt

15 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Den biologiska mångfalden började minska tidigare än vad forskare hittills trott. Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters, är det människans förfäder som påbörjade processen.

Det internationella forskarteamet bakom den nya studien kommer från Sverige, Schweiz och Storbritannien. Forskarna framhåller i studien att den pågående biologiska mångfaldskrisen inte är ett nytt fenomen, utan representerar en acceleration av en process som människans förfäder påbörjade för miljontals år sedan.

–  Utrotningar av arter, som vi kan se den i fossilregister, förklaras ofta med klimatförändringar. Men klimatförändringarna i Afrika under de senaste miljoner åren var relativt små och våra analyser av fossilregistret visar att klimatförändringar inte är den huvudsakliga förklaringen till dessa utrotningar, säger Søren Faurby, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien.

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

14 januari, 2020 - MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i Sverige som haft flest arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, de senaste åren. På Mälardalens högskola (MDH) pågår ett forskningsprojekt tillsammans med NCC Sverige AB och Chalmers tekniska högskola, som undersöker hur maskininlärning (ML) kan användas för att förebygga arbetsplatsolyckor i byggbranschen.

Kiseldioxidpartiklar kan leda till nya metoder för behandling av fetma

14 januari, 2020 - Stockholms universitet

Mikrometerstora partiklar av porös kiseldioxid kan, efter intag, påverka hur snabbt mat bryts ned och tas upp i tarmen. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nanomedicine, visar att det är möjligt att partiklarna minskar hur mycket maten bryts ned och hastigheten för det. Genom studierna på möss hoppas forskarna hitta nya behandlingar för fetma och diabetes hos människor.

”Tron på sig själv är vägen tillbaka till arbete”

14 januari, 2020 - Högskolan i Gävle

​Genom att tro på sin förmåga att arbeta, trots rygg- och nackbesvär, hittar kvinnorna olika sätt att hantera sin smärta, säger Mamunur Rashid, forskare vid Högskolan i Gävle.

Mamunur Rashid har under lång tid följt över 200 kvinnor, sjukskrivna av denna orsak, för att utröna vilka faktorer som gynnar och vilka som missgynnar en återkomst till arbete.

Umeåforskare upptäcker molekyl för cancerdiagnostik

14 januari, 2020 - Umeå universitet

Fyrsträngat DNA som associeras med uppkomsten av cancer och utveckling av nya cancerläkemedel kan specifikt detekteras med en fluorescerande molekyl. Det visar ett forskarteam vid Umeå universitet i en ny studie som publiceras i Angewandte Chemie.

Många äldre har fel styrka på glasögonen

14 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet. – Vi är väldigt friska och har god syn i Sverige, och att vara 70 innebär […]

Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet

13 januari, 2020 - Umeå universitet

Krav på mätbar kunskap och ett ökat fokus på betyg och individuell prestation i skolan försvårar arbetet med bildämnets långsiktiga mål. Detta framkommer i en ny avhandling av Frida Marklund vid Umeå universitet.

Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

13 januari, 2020 - Högskolan i Gävle

​Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet. ”Väldigt positiv förstärkning som gör att vi kan höja kvaliteten på vår fastighetsinformation”, säger Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Lantmäteriet.

För Lantmäteriet är satsningen en del i att förstärka verksamheten i Kiruna. Totalt har 53 personer nyanställts under senare delen av 2019 och fram till idag.