Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Ny studie: Musikfestivaler kan visa vägen till en hållbare livsstil

15 juli, 2019 - Lunds universitet

Sommaren är musikfestivalernas tid. Enligt sociologen Tullia Jack är festivalerna ett bra tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar. Detta kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, som exempelvis hur ofta vi duschar och tvättar oss. Nyligen deltog hon och tre kollegor i sociologi på två musikfestivaler i England. Men inte som vilka […]

>

3D-printa med månstoft

15 juli, 2019 - Högskolan i Halmstad

Den 21 juli 1969 tog Neil Armstrong sina första steg på månen – på en yta täckt av månstoft. Nu, 50 år senare, utvecklar forskare möjligheten att använda månstoft i särskilda 3D-skrivare. Varför? Jo, för att kunna bygga en månbas utan att behöva ta med tungt material från jorden.

>

Juiceindustrins bärrester blir nyttiga snacks

15 juli, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Bärresterna som blir över i juice- och smoothietillverkning innehåller många näringsämnen och fibrer. Men resterna går till spillo. Nu har forskare, med Chalmers i spetsen, tagit fram en metod för att göra resterna till nyttiga snacks.

>

Nytt system säkrar spårbarhet inom textilbranschen

10 juli, 2019 - Högskolan i Borås

Hur kan ett plaggs ursprung härledas på ett säkert och trovärdigt sätt? Hur kan producenten garantera att det har producerats på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt? Nu har ett nytt, säkert spårbarhetssystem utvecklats i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås.

>

Styrketräning kan hjälpa mot klimakterieproblem

10 juli, 2019 - Linköpings universitet

Styrketräning två till tre gånger i veckan kan minska besvären med vallningar och svettningar i klimakteriet. Det visar en studie från Linköpings universitet. Studien är den första i världen som studerar sambandet mellan styrketräning och klimakteriebesvär.

>

Ständig rädsla för rovdjur ökar risken att bli sjuk

9 juli, 2019 - Lunds universitet

Rovdjur utgör inte bara ett omedelbart dödshot för många djur. De påverkar dem även rent fysiskt genom att finnas i deras närhet. Forskare vid Lunds universitet har undersökt vad som händer med bytesdjurens immunförsvar när de tvingas lägga en stor del av sin energi på att undvika att bli uppätna. För att skydda sig kan […]

>

Han lyfter Sveriges nya forskningssatellit

9 juli, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Det är den första svenska forskningssatelliten på 18 år. Nästa år skjuts satelliten Mats upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland. Huvudinstrumentet ombord är baserat på en ny typ av teleskop som är utvecklat i Göteborg och beskrivs i en avhandling av Arvid Hammar.

>

Nio städer får miljonstöd för att snabba på klimatomställningen

8 juli, 2019 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en nyckelroll. Från Lund i söder till Umeå i norr, beviljas nu nio städer finansiering till projekt som kan snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Finansieringen sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som koordineras at KTH, med en total budget om 70 miljoner.

>

Fönsterfilm kan jämna ut temperaturen med hjälp av solenergi

8 juli, 2019 - Chalmers tekniska högskola

​En fönsterfilm med en specialdesignad molekyl skulle kunna ta udden av den värsta värmen mitt på dagen och istället fördela den jämnt från morgon till kväll. Molekylen har den unika förmågan att fånga upp energi ur solens strålar för att senare avge den som värme. Det visar forskare på Chalmers i den vetenskapliga tidskriften Advanced Science.

>

Tillgängliga experter på djur och natur under sommaren 2019

5 juli, 2019 - Naturhistoriska riksmuseet

Kontaktlista som hjälp till journalister att hitta rätt expert.
Sommaren innebär alltid naturhändelser med allmänintresse och Naturhistoriska riksmuseet har kanske den expert du söker. Välkommen att kontakta oss!