Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Lantbrukets roll som klimatbov kan ifrågasättas

7 juli, 2020 - Linköpings universitet

Enligt FN:s klimatpanel IPCC står lantbruket för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser och ses därför av många som en klimatbov. Den slutsatsen bygger dock på ett paradigm som kan ifrågasättas, skriver LiU-forskaren Per Frankelius i en nyligen publicerad artikel i Agronomy Journal.

Flest palmer i de amerikanska regnskogarna

6 juli, 2020 - Uppsala universitet

Palmers egenskaper skiljer sig på många sätt från andra tropiska träds. En ny stor studie ledd av forskare vid Uppsala universitet har kartlagt hur många palmer det egentligen finns i olika tropiska områden. Andelen palmer är viktig att ta med i beräkningar för skogars möjligheter att ta upp kol och i uppskattningar av skogsområdens känslighet för klimatförändringar.

Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

6 juli, 2020 - SLU

I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som bygger på satellitdata och meteorologiska data från 2000-talet. Troligen har skogens tillväxt på många håll i norra Europa redan begränsats av torka under de senaste åren.

Riskmoment när IVA-patienter transporteras på sjukhus

6 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Teknik och utrustning som inte funkar – det är den enskilt vanligaste riskfaktorn när sängliggande intensivvårdspatienter förflyttas inom ett sjukhus. Transporterna är ett välkänt riskmoment, som studerats i en avhandling vid Göteborgs universitet. Att förflytta kritiskt sjuka patienter inom ett sjukhus för att genomföra undersökningar och behandlingar medför alltid risker. I dag är dock flertalet […]

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

6 juli, 2020 - Malmö universitet

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Forskare har studerat hur invånare i bland annat Hammarkullen och Botkyrka upplever kollektivtrafiken.

Inavlad lärka förklarar sångfåglarnas immunförsvar

3 juli, 2020 - Lunds universitet

Den sju kvadratkilometer stora ön Raso i Kap Verde är den enda platsen i världen där den akut hotade rasolärkan finns. Rasolärkan har låg genetisk variation men samtidigt ett brett immunförsvar, en kombination som lett till att forskarna kan förstå hur immungenerna hos sångfåglar är uppbyggda. Från tid till annan har antalet rasolärkor på ön […]

Hjärnavbildning kan förutse försämringar i minnet vid alzheimer

3 juli, 2020 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie avbildat proteinet tau i hjärnan hos levande patienter med Alzheimers sjukdom. Mängden och spridningen av tau visade sig kunna förutse hur minnet kommer att utvecklas i framtiden. Hjärnavbildning för att mäta tau kan vara användbar både för att förbättra diagnostiken och för att utveckla mer effektiva […]

Lövsalsfåglars extrema byggnadsverk har utvecklats två gånger i evolutionen

2 juli, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

För att locka honor till parning bygger lövsalsfågeln en jättelik lövsal där han dansar och visar upp sina finaste föremål. Detta saknar motstycke i djurvärlden, men trots det har förmågan uppkommit två gånger oberoende av varandra bland de 28 olika arterna inom familjen lövsalsfåglar. Det visar forskare i en ny DNA-studie.

Ny metod visar hur Parkinsonprotein skadar cellmembran

2 juli, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Vid Parkinsons sjukdom klumpar proteinet alfasynuklein ihop sig i hjärnan. Detta förstör cellernas membran och cellerna dör. Genom att använda en helt ny metod från Chalmers, har man visat att membranets sammansättning verkar vara avgörande för hur lite alfasynuklein som behövs för att en skada i membranet ska uppstå.