Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Bra med tidig kontakt med fysioterapeut på vårdcentral

16 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Patienter med besvär i muskler och leder är ofta minst lika betjänta av att komma till en fysioterapeut som till en läkare när de söker hjälp på vårdcentral. Hälsoeffekten över tid tycks vara något bättre om patienten först kommer till fysioterapeut, visar ny forskning. Primärvården har ibland problem med att kunna erbjuda god vård inom […]

>

Lättare lastbilar med varmformat stål

16 maj, 2019 - Luleå tekniska universitet

Elektrifieringen av tunga transporter är en av drivkrafterna bakom ett nytt EU-projekt som koordineras av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland annat Scania. Målet är att skapa lättare lastbilskonstruktioner med hjälp av varmformat stål, vilket leder till effektivare transporter eftersom lastbilarna kan ta mer last.

>

Forskare satte stopp för inflammatoriskt protein som spelar nyckelroll vid Alzheimers

15 maj, 2019 - Lunds universitet

På senare år har forskare blivit alltmer klara över att proteinet galectin-3 är involverat vid inflammationssjukdomar i hjärnan. Nu visar en studie som letts av forskare vid Lunds universitet vilken nyckelroll proteinet de facto har vid Alzheimers sjukdom. När forskarna stängde av genen som producerar detta protein hos möss, minskade såväl mängden alzheimerplack som inflammationsbördan. […]

>

Offentlig sektor behöver bli bättre på att nyttja digitaliseringen

15 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Regeringen har högt ställda mål att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men den offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital […]

>

Kombinerad behandling bör ges vid tarmssjukdomen IBS

15 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Ju fler avvikelser i tarmens och hjärnans funktion en person med IBS har, desto svårare symtom ger den funktionella tarmssjukdomen, och desto mer negativt påverkas det dagliga livet. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin, som tyder på att patienter med IBS bör få behandlingar som riktas mot olika avvikelser samtidigt, både för att förbättra […]

>

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

15 maj, 2019 - Umeå universitet

Avfallsflöden från industri och jordbruk skulle kunna användas för produktion av kol som billig adsorbent för vattenrening. Mirva Niinipuu visar i sin avhandling på Företagsforskarskolan att kolmaterialens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var generellt låg, men att de har förbättringspotential. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet fredagen den 24 maj.

>

Umeå i internationell forskning mot dödliga virus

15 maj, 2019 - Umeå universitet

Norrlänningars sorkfeber kan bidra till att i framtiden rädda livet på människor på andra sidan jorden. Ett internationellt forskningsprojekt startar nu som syftar till att ta fram läkemedel mot dödliga virus som sprids mellan djur och människa. Som enda institution i Europa deltar Umeå universitet i projektet, där antikroppar mot just sorkfeberviruset kan få en nyckelroll.

>

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård

14 maj, 2019 - Umeå universitet

Det går att utbilda sjuksköterskor i familjecentrerade samtal via en webbaserad utbildning. Det visar Susanna Pusa, Företagsforskarskolan, i sin avhandling. En ökad medvetenhet om familjemedlemmarnas påverkan på varandra och betydelse för varandra kan utveckla förhållningssättet gentemot familjer med ett ökat fokus på, och medvetenhet om, styrkor och resurser inom familjen.

>

Sensorn som reagerar på ljus, värme och beröring

14 maj, 2019 - Linköpings universitet

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring. Resultaten är publicerade i Advanced Functional Materials

>

Låg utbildning tung riskfaktor globalt för hjärtinfarkt och stroke

14 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Risken för hjärtinfarkt eller stroke hos personer med liten eller ingen utbildning är mer än dubbelt så hög som för personer med hög utbildning, visar en omfattande internationell studie publicerad i The Lancet Global Health. Störst skillnader i hjärt-kärlsjukdom mellan hög- och lågutbildade finns i låginkomstländer. Studien Prospective Urban Rural Epidemiologic study (PURE) har undersökt […]