Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka

21 februari, 2020 - Stockholms universitet

Forskare har nu kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades till tundra, taiga och stäpp vid slutet av senaste istiden.

Så skapas ett säkert barnafödande

21 februari, 2020 - Högskolan Väst

Trots att skandinaviska länder betraktas som några av de säkraste i världen när det handlar om barnafödande, tycks säkerheten minska. ​En ny avhandling av Maria Rönnerhag på Högskolan Väst fokuserar på att utveckla kunskap om säkerhet i relation till barnafödande utifrån nyblivna mödrars- och vårdpersonals perspektiv.

Forskare prövar ny metod för att sanera förorenade sediment

20 februari, 2020 - Umeå universitet

Forskare vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, har beviljats fyra miljoner kronor från Statens geotekniska institut för att pröva en ny saneringsmetod på förorenade sediment i sjöar och vattendrag. Metoden har utvecklats, patenterats och testats av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center i USA.

Satsning på hälsa ökade Scanias produktion

20 februari, 2020 - Högskolan i Gävle

Bengt Halling har implementerat human lean inom industrin och vård i tio år och hans övertygelse är lean måste kopplas till ett hälsosammanhang. Han ser hälsa, hur man mår på jobbet, som grundläggande resurs för människors förmåga.

Bengt säger att en forskare uttryckt vad han menar väldigt bra: ”Ledarskap handlar inte bara om att skapa visioner, det handlar också om att inte släcka engagemang”

Fetmakirurgi effektivt även vid tidigt utvecklad fetma

20 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, före 20 års ålder, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs universitet. Resultaten publiceras i tidskriften Diabetes Care, och bygger på data från SOS-studien, Swedish Obese Subjects, som startades 1987 och leds och koordineras från […]

Unik samverkan kring IT och artificiell intelligens

19 februari, 2020 - Umeå universitet

Framtidens fabriker, smarta städer, digitala vårdtjänster och sociala robotar är några exempel på konkreta resultat som kraftsamlingen Digital Impact North ska bidra till. Satsningen invigs fredag 21 februari i MIT-huset, Umeå universitet, med bland andra Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, och Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Institutet för rymdfysik vill bygga instrument för studier av solsystemets utkant

19 februari, 2020 - Institutet för rymdfysik

Institutet för rymdfysik, IRF, närmar sig möjligheten att bygga ett satellitinstrument för studier av Neptunus och den isiga månen Triton. Den amerikanska rymdorganisationen NASA har valt ut Neptunus-projektet Trident som ett av fyra kvarstående förslag för utforskandet av solsystemet. I april 2021 presenterar NASA vilket projekt de satsar på.

Matematiklärare upplever tydliga motsättningar mellan digitala läromedel och textböcker

19 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Digitala läromedel i skolan är tänkta att skapa mer tid för lärarna och individuell kunskapsutveckling för eleverna. Men användandet leder inte automatiskt till förbättringar utan skapar också tydliga motsättningar. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att lärare upplever att digitala läromedel är ostrukturerade, gör elevernas kunskapsutveckling svår att förstå och erbjuder färre sätt att lära […]

Kraftig kostnadsökning om nya kolesterolsänkande riktlinjer införs

19 februari, 2020 - Karolinska Institutet

Ett införande av nya riktlinjer för kolesterolsänkande behandling från europeiska expertorganisationer skulle drastiskt öka kostnaden för hälso- och sjukvården. Det visar en simuleringsstudie av forskare på Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften European Heart Journal. Enligt forskarna understryker resultatet behovet av att genomföra en kostnadseffektivitetsanalys av riktlinjernas innebörd, givet hur mycket den föreslagna behandlingen för […]