Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Gränsen mellan typ 1- och typ 2-diabetes inte så knivskarp

18 november, 2019 - Umeå universitet

Även typ 2-diabetes, så kallad vuxendiabetes, kan delvis förklaras med störningar i immunsystemet. Det visar en ny stor studie som har genomförts av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare i Cambridge och Seattle.

>

Stor skillnad i koldioxidavtryck mellan olika inhalatorer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

​I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet jämfört koldioxidavtrycket från två sorters inhalatorer som används vid behandling av astma och KOL: pulverinhalatorer och sprayer som innehåller drivgas. Resultaten visar att koldioxidavtrycket är 20 gånger större om man behandlar med spray än om man använder pulverinhalator.

>

Hotel California – nytt forskningsprojekt om inlåsningseffekter när LVU-vård upphör

18 november, 2019 - Karlstads universitet

När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, är ofta tidigare bedömningar vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid. Förutsättningarna för upphörande av vård enligt LVU är i fokus för ett nytt forskningsprojekt i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

>

Ny forskarskola för att stärka lärarutbildningarnas digitaliseringsarbete

18 november, 2019 - Jönköping University

Jönköping University (JU), har tillsammans med nio andra svenska lärosäten erhållit 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla en ny forskarskola. Pengarna ska användas till att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala tekniker i utbildning.

>

Expertlista om shopping och köpbeteende

18 november, 2019 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit till en stor shoppingdag. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.

>

Nya pengar ger mer forskning mot cancer

15 november, 2019 - Umeå universitet

Cancerforskningen vid Umeå universitet får ett rejält tillskott från Cancerfonden. I år har fonden beslutat att ge totalt 31 miljoner kronor till tio projekt i Umeå.

>

Nytta och lätthet – två faktorer bakom bra system

15 november, 2019 - Lunds universitet

Vad är det som gör att vi accepterar vissa (data)system, men ogillar andra? Christina Keller är ny Lundaprofessor i informatik och har forskat länge om vilka faktorer som gör att vi godtar ett informationssystem. Vad är det som gör att vissa program på datorn på jobbet gör oss så frustrerade och arga? Medan apparna i […]

>

Nya forskarskolor ska stärka lärarutbildningarnas arbete med digitalisering och ämnesdidaktik

15 november, 2019 - Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har tillsammans med nio andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, VR. Pengarna ska användas till att utveckla en ny forskarskola, UPGRADE, för att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala teknologier i utbildning.

Högskolan har också från VR fått ytterligare två forskarskolor beviljade med cirka 40 miljoner vardera.

>

Demokratins kris större än bara ”fake news”

15 november, 2019 - Malmö universitet

Är falska nyheter det främsta hotet mot demokratin? Nej, menar Malmöforskaren Johan Farkas. ”Demokrati handlar inte bara om sanning”, säger Farkas och betonar istället vikten av att stärka demokratiska institutioner.

>

Varierande syrehalter ett mysterium på Mars

15 november, 2019 - Luleå tekniska universitet

Ny forskning visar att halterna av syre på Mars varierar över tid – men varför är ett mysterium som återstår för forskarna att lösa.
– Vi vet ännu inte vad som gör att det på våren och sommaren produceras ett överskott av syre i Mars atmosfär, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.