Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Samtal ger lärare möjlighet till ämnesdidaktisk utveckling

18 september, 2020 - Göteborgs universitet

Samtal om undervisning i naturvetenskap kan leda till professionell utveckling. Men det kräver att samtalen karaktäriseras av både ett komplext innehåll och en hög grad av interaktion. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt vad som händer när lärare respektive lärarstudenter ges möjlighet att delta i strukturerade samtal om sin egen undervisning i […]

Simulering kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar

18 september, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

​Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar. Bland annat simuleras själva plåtformningen för att förutse defekter som veckbildning och sprickor i plåten. Nu visar ny forskning vid BTH hur formningssimuleringen kan förbättras vilket kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar.

Nytt snabbtest visar hur antibiotika samverkar för att döda bakterier

18 september, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt, enkelt och billigt kunna ta reda på hur effektiva två kombinerade antibiotika är på att stoppa bakteriers tillväxt. Den nya metoden är enkel för laboratorier att använda och kan ge ökade möjligheter för att skräddarsy läkemedelsbehandlingen vid bakterieinfektioner. Studien publiceras i PLOS Biology.

Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret

17 september, 2020 - Lunds universitet

Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent på, en markör som genom ett enkelt blodprov i förväg visar hur patienten […]

Att läsa äldre litteratur med avkoloniserande glasögon

17 september, 2020 - Göteborgs universitet

Författare som Dan Andersson, Karin Boye, Moa Martinsson och Hjalmar Söderberg har lästs i årtionden och studerats utan och innan av litteraturvetare. Men för första gången läses några av dessa författare från 1900-talets första hälft på vithetskritiska och avkoloniserande sätt. I en ny avhandling visas hur kolonialism, rasism och vithet finns närvarande i texterna på […]

Ökad risk för demens hos kvinnor som varit fertila länge

17 september, 2020 - Göteborgs universitet

Kvinnor med längre fertil period löper ökad risk för demens i hög ålder jämfört med de som haft en kortare reproduktiv period. Det framgår av en befolkningsstudie från Göteborgs universitet. – Våra resultat kan förklara varför kvinnor i högre grad drabbas av demens jämfört med män efter 85 års ålder, och är ytterligare en byggsten i […]

Seriepionjär utses till hedersdoktor vid Malmö universitet

17 september, 2020 - Malmö universitet

Serieforskaren Pascal Lefèvre utses till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet. Då årshögtiden skjutits upp på grund av pandemin är han den enda som utses vid universitetet i år.

Ny analysmetod ska gynna patienter med bröstcancer

16 september, 2020 - Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en analysmodell som effektivt kan upptäcka och identifiera genmutationer i brösttumörer. I studien, som är den största i sitt slag i världen, redovisar de nu resultat från över 3 200 patienter med bröstcancer. Till sin hjälp har de använt så kallad RNA-sekvensering, en teknik och ett känsligt, exakt ”verktyg” […]

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

16 september, 2020 - SLU

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden.

Renässans för hållbart trädgårdshantverk

16 september, 2020 - Göteborgs universitet

Många skötselmetoder i våra trädgårdar tar inte hänsyn till miljöpåverkan och biologisk mångfald. Därför kan andra redskap och metoder behövas.  I en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet presenteras historiska hantverksmetoder, som även kan användas idag.

Äldre hantverksmetoder kan vara ett intressant alternativ till dagens trädgårdsskötsel.

– Min forskning är historisk och tillbakablickande men också inriktad på att söka lösningar på nutida problem, säger Joakim Seiler, samverkansdoktorand vid institutionen för kulturvård och chefsträdgårdsmästare på Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal.