Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Antibiotika maskerade sig som naturprodukt i blåstjärneväxt

3 april, 2020 - Uppsala universitet

Tidigare forskningsresultat har pekat på att en särskild typ av scilla från Madeira innehåller en kemisk förening som kan vara användbar som läkemedel. Men en ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att detta inte kan stämma. Växten hade förmodligen tagit upp antibiotika som hamnat i jorden via gödsling.

Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

3 april, 2020 - Högskolan i Gävle

För människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

– Det handlar om platser som har ekologiska värden, att det kanske finns stora gamla lövträd, eller ängar, olika sorters ekosystem som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Chalmers expertis i samband med coronautbrottet

2 april, 2020 - Chalmers tekniska högskola

På Chalmers tekniska högskola finns ett stort antal forskare som kan bidra till kunskapsläget kring utbrottet av det nya coronaviruset ur olika aspekter. Här följer ett urval av Chalmersforskare som kan svara på frågor.

Över 1000 svar på fem dagar – studie om Coronakrisen väcker stort intresse

2 april, 2020 - Mittuniversitetet

Risk- och krisforskningscentrum, RCR, vid Mittuniversitetet undersöker människors tillit till regering, myndigheter och media under pandemin COVID-19. Över 1000 svar från olika delar av världen har hittills kommit in. − Till dags dato har jag fått in svar från samtliga kontinenter förutom Antarktis. I samband med att allt fler länder i världen införde restriktioner blev […]

Ny bok beskriver hur organisationer bättre kan skapa värde för sina kunder

2 april, 2020 - Karlstads universitet

I dag släpps boken ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder. Boken innehåller konkreta exempel, aktuell forskning och råd om hur företag och organisationer kan göra för att uppnå önskat resultat och skapa värde.

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

2 april, 2020 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.

Många migranter blir kvar i den typ av bostadsområde de först bosatte sig i

2 april, 2020 - Stockholms universitet

Den typ av bostadsområde eller region som flyktingar och andra migranter först bosätter sig i är också ofta det område där de stannar kvar. Det gäller både relativt fattiga områden och mindre orter, om det var där de först hamnade. Det visar en ny avhandling i kulturgeografi från Stockholms universitet som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.

Att räkna med alla elever

1 april, 2020 - Umeå universitet

Helena Vennberg bidrar med sin avhandling till ökad kunskap om förskoleklasslärares förmåga att följa elevers utveckling och lärande i matematik. Resultaten visar att ett arbetssätt som fokuserar på att främja lärande kan leda till att utveckling och lärande blir mer synligt. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredag den 3 april.

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

1 april, 2020 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.