Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella övergrepp

15 januari, 2019 - Malmö universitet

Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för de som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Bara att överlåta åt tandläkaren att undersöka munhälsan kan påminna om de sexuella kränkningar patienten en gång varit med om. Det visar en pågående studie vid Malmö universitet.

>

Molekylär brytare kan stoppa inflammation

15 januari, 2019 - Umeå universitet

Forskare i Umeå har identifierat en komponent i cellerna som fungerar som en molekylär strömbrytare för att inaktivera det medfödda immunförsvaret. Den kan på så sätt förhindra vissa sjukdomar där immunsystemet överreagerar. Detta visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

15 januari, 2019 - Karlstads universitet

Hur användarna upplever tillgänglighet inom vardagligt resande är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar. Forskaren Katrin Lättman vid Karlstads universitet har utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

>

DNA-origami exakt mätverktyg för antikroppars effektivitet

14 januari, 2019 - Karolinska Institutet

Genom att använda DNA-origami, DNA-baserad design av exakta nanostrukturer, har forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Universitetet i Oslo kunnat visa det bästa exakta avståndet mellan tätt packade antigener för att få den starkaste bindningen till antikroppar i immunförsvaret. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Nanotechnology, kan ha betydelse för […]

>

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

14 januari, 2019 - SLU

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om allt från vilka arter som är lämpliga att föda upp till etiska aspekter på uppfödningen. Det skriver forskare från SLU i en debattartikel i den vetenskapliga tidskriften Trends in Ecology and Evolution.

>

Genombrott inom organisk elektronik

14 januari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En enkel idé från forskare på Chalmers – om hur man i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom upptäckten att det går att ”dubbeldopa” polymerer.

>

Friktionskrav för cykelbanor behöver ses över

14 januari, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de enskilt viktigaste orsakerna till många allvarliga cykelolyckor. Därför behöver gällande råd och riktlinjer för cykelvägar ses över, både vad gäller definierade friktionskrav och mätmetoder, enligt forskare på VTI.

>

Företagsforskarskolan firar tio år och fortsätter sikta uppåt

14 januari, 2019 - Umeå universitet

Tio framgångsrika år firar Umeå universitets Företagsforskarskola med en stor workshop den 16 januari med över 50 deltagare: doktorander, handledare och företagspartners. Temat för dagen är visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden.

>

Ilska och glädje i digitala medier fokus för forskningsprogram

14 januari, 2019 - Karlstads universitet

Journalistiken har de senaste åren sett ett ökat engagemang i digitala medier, både positivt och negativt. Ett forskningsprogram vid Karlstads universitet, finansierat av Anderstiftelsen, undersöker närmare hur engagemanget tar sig uttryck och på vilket sätt branschen kan arbeta för att skapa en mer konstruktiv dialog med sin publik.

>

Tung ”bajsmolekyl” kan ge plastflaskan flera liv

14 januari, 2019 - Lunds universitet

En ny, fossilfri, bioplast håller på att se dagens ljus. Enligt labb-experiment är den slitstarkare än både vanlig plast och annan bioplast och är potentiellt bättre skapt för återvinning. Nästan all plast görs av det fossila bränslet råolja. Plastproduktionen står i dag för sex procent av den globala oljekonsumtionen. Utvecklingen av förnybara bioplaster pågår, men […]