Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

”Hos många lärare finns en nyfikenhet och en sund skepsis till digitalisering”

16 september, 2019 - Högskolan i Gävle

– Många lärare har en sund skepsis, men också ett stort intresse, man vill se att det här verkligen bidrar till undervisningen och de måste få tid och möjlighet att lära sig att använda det på rätt sätt.
– Lärarna behöver få möjlighet att utveckla en trygghet och det finns också behov av att vetenskapligt utprova vad som fungerar, säger Göran Fransson professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

>

Hur såg argumenten ut för att enbart män kunde vara präster?

16 september, 2019 - Göteborgs universitet

Vad hade motståndare till kvinnliga präster inom Svenska kyrkan för teologiska motiveringar till varför man uppfattade manligt kön som en nödvändig förutsättning för att vara präst? I en ny avhandling granskas debatten om prästämbete och kön utifrån frågor som vilka maskulinitetsideal som formulerades och vilka argument som användes för att prästämbetet fortsatt skulle vara reserverat […]

>

Så kan undervisningen i samhällskunskap främja kritiskt tänkande

16 september, 2019 - Stockholms universitet

En undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. Det visar Malin Tväråna i en ny avhandling som grundar sig i så kallad praktiknära forskning.

>

Halverad dödlighet bland infarktpatienter som deltar i hjärtskola

13 september, 2019 - Uppsala universitet

Patienter som deltar i den ”Hjärtskola” som nästan alla patienter erbjuds efter en första hjärtinfarkt lever längre än patienterna som ej deltar. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som idag publiceras i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

>

Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

12 september, 2019 - SLU

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
– Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att de rör sig mer, säger SLU-forskaren Wiebke Neumann.

>

Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering

12 september, 2019 - Umeå universitet

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt inom programmet WASP-HS för att studera hur artificiell intelligens, AI, påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Ett av projekten handlar om digitala kompanjoners roll i hantering av stress och leds av Umeåforskaren Helena Lindgren.

>

Det nya Sverige: Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok

12 september, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet och studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

>

Studier av politiska budskap på sociala medier

12 september, 2019 - Karlstads universitet

Bättre metoder för att studera politisk opinionsbildning i olika medier ska utvecklas av forskare vid Karlstads universitet under ledning av Annika Fredén i samarbete med Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola. Politiska budskap och debatter blir allt vanligare på sociala medier. Därför har behovet av att kunna studera dessa texter och bildmaterial ur ett vetenskapligt perspektiv ökat.

>

Framgångsrika fiskfällor internationell succé

12 september, 2019 - Högskolan i Gävle

Vi behöver få fler yngre att bli yrkesverksamma fiskare. Därför har forskare som Lars Hillström, skapat fiskeredskap som är mer lätthanterliga och dessutom kan ge bra fångster.

– Förr hade vi lika många fiskebyar i Gävleborgs län som här finns fiskare idag, genom att utveckla moderna ergonomiska fällor vill vi ändra på det, säger Lars Hillström.

>

Bergsutbildningarna i Sverige fyller 200 år

11 september, 2019 - Luleå tekniska universitet

​Bergsutbildningarna i Sverige fyller 200 år. Luleå tekniska universitet är idag landets centrum för gruvrelaterad forskning och utbildning och bjuder därför in till ett stort jubileum den 13-14 september 2019. ​Företagsledare och forskare sin syn på läget för gruv- och metallurgibranscherna idag och framtidens behov av innovationer och kompetensförsörjning.