Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Så påverkas älgar av jakt med hund

26 januari, 2021 - SLU

Runt 80 000 älgar fälls varje år i Sverige, och merparten av dessa jagas med hund. Men hur påverkar denna jaktmetod älgarna? Med hjälp av ny teknik har forskare undersökt detta och sett att älgarna påverkas, men att de ofta återhämtar sig snabbt.

Linköpingsforskare får 1,25 miljoner kronor till forskning om njursjukdom

26 januari, 2021 - Linköpings universitet

Daniel Appelgren forskar om en typ av njursjukdomar där immunsystemet angriper och skadar njurarna. På sikt hoppas han kunna identifiera nya behandlingsmöjligheter för dessa autoimmuna sjukdomar, som i dag inte kan botas. Nu har han beviljats 1,25 miljoner kronor i forskningsanslag från Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Boliden den 7 november orsakade meteoritfall

26 januari, 2021 - Naturhistoriska riksmuseet

Boliden som sågs den 7 november 2020 över västra Uppland gav upphov till ett meteoritfall. Det bekräftar nu forskare från Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet efter att fragment av rymdstenen har hittats och undersökts. Detta är det första svenska fyndet efter ett observerat meteoritfall på över 66 år och det första observerade järnmeteoritfallet i Sverige.

Genvariant tros orsaka stroke

25 januari, 2021 - Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet tror sig ha identifierat en genvariant som kan orsaka småkärlssjukdom i hjärnan och stroke. – De personer vi undersökt är från samma släkt och flera av dem har insjuknat med småkärlssjukdom i hjärnan och stroke. Efter vävnadsundersökning och genetiska analysmetoder kunde vi konstatera att de bar på en ny variant av […]

Hjärnans immuncell ligger bakom nedstämdhet vid inflammation

25 januari, 2021 - Linköpings universitet

Hjärnans egen immuncell, mikroglia, spelar en nyckelroll i de processer som skapar obehagskänslor och nedstämdhet i samband med inflammation. Det visar en studie gjord på möss som har letts av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som har publicerats i Immunity, tyder på att mikrogliaceller bidrar till nedstämdhetssymtom vid flera neurologiska sjukdomar och kanske även vid depression.

Få tecken på att det nya medielandskapet ökar polariseringen i samhället

25 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Växande politisk polarisering sägs ofta ha att göra med internet och den dramatiskt ökade tillgången till fler informationskällor – det som också kallas det nya medielandskapet. Men medieforskaren Peter M. Dahlgren finner inte några sådana tecken i Sverige. Tvärtom visar han i en ny avhandling att problemet är betydligt mindre än vad många befarar. När […]

Bevara och bruka? Skogens som resurs för ett klimatneutralt samhälle

25 januari, 2021 - Södertörns högskola

Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de […]

Kärnfysikalisk seglats mot mytomspunnen ö

25 januari, 2021 - Lunds universitet

Redan i slutet av 1960-talet lanserades teorier om en möjlig förekomst av supertunga grundämnen. Deras mest långlivade atomkärnor skulle kunna ge upphov till en så kallad ”stabilitetsö” långt bortom grundämnet uran. Men nu visar en studie, som letts av kärnfysiker vid Lunds universitet, att ett 50 år gammalt kärnfysikmanifest måste revideras. Det tyngsta grundämnet som […]

Covid-19: Så farliga är de nya virusvarianterna

25 januari, 2021 - Högskolan i Skövde

Rapporter om nya virusvarianter av covid-19 kommer dagligen. Men hur farliga är egentligen de nya virusmutationerna och hur rädda ska vi vara för dem? Kristian Vlahovicek, gästprofessor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde, följer noga utvecklingen och förklarar läget.

Ö- och skärgårdsturism under pandemin – vad kan företagen lära sig?

25 januari, 2021 - Södertörns högskola

Coronapandemin har slagit hårt mot turistbranschen, inte minst i våra skärgårdar. Nu ska tre Södertörnforskare se vilka lärdomar som kan dras utifrån turistföretagens erfarenheter och turisternas upplevelser under pandemin. Detta för att öka kunskapen om hur branschen påverkats och hur den kan utvecklas framåt. Vår- och sommarmånaderna är för många verksamheter i skärgården den tid […]