Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Trots mer hemarbete har kvinnor lika mycket fritid som män

14 november, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar tre olika områden: fördelning av tid och resurser inom hushållet, skatteomläggningens inverkan på aktiepriser på utdelningsdagen samt inflationsbekämningen i Nya Zeeland.

>

Olof Palme och politikens medialisering

14 november, 2001 - Örebro universitet

Gunnela Björk, universitetslektor i historia vid Örebro universitet, har fått anslag från Riksbankens Jubileumsfond för forskning om Olof Palme och politikens medialisering. Anslaget gäller forskning på halvtid i tre år.

>

Hjärtintensivvård: Hierarkier försvårar säkerhet

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Säkerhet i hjärtintensivvården kräver tid och handlingsutrymme. Personalen måste dels utveckla och upprätthålla en praktisk kompetens för att hantera relationen till patienter, teknik och medarbetare, dels utöva inflytande över arbetet. Men sjukvårdens hierarkier kan försvåra och kanske till och med försämra säkerheten.

>

Nordflyttad tall mer skadad av Gremmeniella – skogsbruket bör undersöka skadade bestånd

13 november, 2001 - SLU

Stora arealer tallskog står svårt skadad eller döende i Götaland och Svealand. Sommarens angrepp av skadesvampen Gremmeniella har slagit hårt mot mer än 300 000 hektar tall i medelåldern.
Nu visar nya resultat från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och SkogForsk att tall som för 50 år sedan planterades för långt norrut har mer skador av Gremmeniellasvamp än tall av lokalt eller nordligare ursprung.

>

SLU satsar på uthålligt lantbruk

13 november, 2001 - SLU

-Uthållighetsperspektivet är i fokus vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har ett starkt engagemang i forskning kring uthålligt jordbruk. En mycket stor del av den forskning som bedrivs vid SLU kring mark, miljö, biologisk mångfald, växtodling och djurhå

>

Resistens mot cancerbehandling

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Behandling med cytostatika (cellgifter) mot cancer ger ofta bra resultat åtminstone i början. Men vissa patienter svarar inte i längden på behandling, eftersom deras tumörer utvecklat resistens – ökad motståndskraft – mot läkemedlen. Läkaren Kourosh Lotfi har i en avhandling från Linköpings universitet studerat olika resistensmekanismer.

>

Ta diabetesbarns smärta på allvar

13 november, 2001 - Linköpings universitet

Även om dagens insulinnålar är tunnare än förr, så anser vissa barn och ungdomar med diabetes att smärtan vid insulininjektionerna är nästan outhärdlig. Dessa patienter får stor hjälp av ett hjälpmedel kallat Insuflon, en plastkateter som sätts in under huden. Det visar Uddevallaläkaren Ragnar Hanås i en avhandling från Linköpings universitet.