Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

På existensens strandkant

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

>

Science fiction blir verklighet?

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Att ljuspartiklar kan krocka upptäckte tre forskare för mer än 50 år sedan. 1965 fick de, Richard Feynman, Julian Schwinger och Sinitiro Tomonoga nobelpriset för sin teori för hur ljus växelverkar med materia, kvantelektrodynamik. Men ingen har sett sådana krockar förrän nu. Tre forskare Gert Brodin och Lennart Stenflo, Umeå universitet och Mattias Marklund, Chalmers, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum.

>

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

>

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

>

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

>

Hur leda utvecklingsarbetet för ny processteknologi?

24 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

För att kunna skapa ett konkurrenskraftigt förhållande mellan en produkts pris och prestanda och för att få en så kostnadseffektiv produktionsprocess som möjligt krävs ständig utveckling och förbättring av företagetes tillgängliga processteknologi.
Doktorsavhandlingen Success factors and new conceptual models for the development of process technology in Process Industry med vilken Thomas Lager disputerar vid Luleå tekniska universitet den 25 oktober, tar upp frågan om hur utvecklingen av ny processteknologi ska kunna bedrivas på ett effektivare sätt i processindustrin.

>

Konsten att förpacka skvalpfritt

24 oktober, 2001 - Lunds universitet

När man förpackar mjölk, juice och andra flytande livsmedel gäller det att ha maskiner som kan arbeta snabbt och effektivt utan att vätskan skvalpar över. Förpackningen måste ju flyttas från en påfyllningsstation till förseglingsstationen. Vad som är optimal acceleration och hastighet har man hittills fått pröva sig fram till. Men nu finns det en matematisk modell för att beräkna hur skvalpfria förflyttningar ska utformas.

>

Teknologiska talanger på forskarvecka

24 oktober, 2001 - Lunds universitet

Under nästa vecka (vecka 44) när de flesta elever glömmer plugget för ett avkopplande höstlov, ja då reser 33 speciellt utvalda gymnasister från hela landet till LTH, Lunds Tekniska Högskola, för att delta i en forskarvecka här!

>

Fler söker till Stockholms universitet

24 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Tjugotvåtusen anmälningar har kommit in till vårterminens alla linjer och kurser. Det är en ökning med 13 % jämfört med förra vårterminen. Den nedåtgående trend som varat i några år har därmed brutits. Antal platser är ungefär 14 000. – Anledningarna till uppgången är säkert flera, säger rektor Gustaf Lindencrona. Universitetet har satsat mer på […]

>

Sveriges första professor i idrottspsykologi

24 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Peter Hassmén har befordrats till professor i psykologi, särskilt idrottspsykologi och blir därmed landets första professor i idrottspsykologi.