Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Läkare och sjuksköterskor i etiskt svåra vårdsituationer

18 maj, 2001 - Umeå universitet

De etiska problem som läkare och sjuksköterskor ställs inför i vårdsituationen hör samman med livet men som förstärks i deras professionella roller som vårdare av sjuka och sårbara personer. Det konstaterar Venke Sørlie, Instituionen för omvårdnad, Umeå universitet, i en avhandling som hon försvarar den 29 maj.

>

Råmjölk visar vägen för vita blodkroppar

17 maj, 2001 - SLU

Nyfödda föl lever farligt. De föds helt utan några antikroppar som är så
viktiga i immunförsvaret mot sjukdomar. För fölen är stoets råmjölk
förutsättningen för att de ska kunna växa upp till starka och friska
hästar. Inom sex timmar efter födseln måste det lilla fölet ha klarat av
att dia sin moder för att få i sig de livsnödvändiga antikropparna.

>

Vetenskapsrådets kvalitetsgranskning erbjuds universiteten: SUHF och Vetenskapsrådet i gemensam avsi

17 maj, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets bedömning av forskningsprojekt ska ställas till universitetens och högskolornas förfogande. Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten på forskningen.
– I universitetens och högskolornas arbete med prioriteringar kan det här vara ett viktigt material, säger Bo Sundqvist, vice ordförande i SUHF.

>

Stora rumsliga variationer i snötillskottet på Antarktis

16 maj, 2001 - Stockholms universitet

Mätningar med hjälp av markradar har visat att snötillskottet på Antarktis uppvisar mycket stora rumsliga variationer. Det är nödvändigt att känna till inlandsisens totala snötillskott för att man ska kunna beräkna om inlandsisen är i balans med klimatet. I dagsläget är osäkerheterna i beräkningarna så pass stora att man inte ens har kunnat fastställa om Antarktis inlandsis växer till eller minskar i volym. För att kunna göra tillförlitliga prognoser för hur inlandsisen skulle påverkas av en framtida klimatförändring krävs korrekt information om dagens förhållanden. Om detta handlar den.

>

Amning minskar infektionsrisk

16 maj, 2001 - Linköpings universitet

”Ju mer det ammas i befolkningen, desto mindre är risken att någon drabbas av infektioner från bakterien Haemophilus influenzae”. Så skulle man, lite tillspetsat, kunna uttrycka ett av resultaten ur Sven-Arne Silfverdals snart framlagda avhandling.

>

Nya professorer vid Stockholms universitet

15 maj, 2001 - Stockholms universitet

Carl le Grand, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrågor Det övergripande ämnet för hans forskning är hur social skiktning och ojämlikhet skapas i arbetslivet. Inom ramen för detta område har han studerat arbetsmarknadsrörlighet och lönebildning, speciellt löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan invandrare och svenskfödda. Ett annat av hans specialintressen är den […]

>

Kan TWAR-bakterien orsaka bråck på kroppspulsådern?

14 maj, 2001 - Umeå universitet

Tisdagen den 22 maj försvarar Erling Petersen, Institutionen for kirurgi och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, en avhandling som påvisar ett samband mellan TWAR-bakterien (Chlamydia pneumoniae) och livshotande bråck på kroppspulsådern.

>

Kvarvarande tänder bra stöd för implantat

11 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 18 maj försvarar Tomas Lindh, Institutionen för odontologi, protetik, vid Umeå universitet en avhandling som visar att kvarvarande tänder i käken passar bra som stöd för fasta tandimplantatbroar. Bäst fungerar detta i kindtandsområdet.

>

Okunniga chefer handfallna mot stress och utbrändhet

11 maj, 2001 - Luleå tekniska universitet

Dagens chefer är ofta okunniga när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Många står därför handfallna i frågor om till exempel stress och utbrändhet.

– Det är hög tid att vi börjar utbilda våra blivande civilingenjörer i psykosocial arbetsmiljö, säger Eva Mauritzson-Sandberg, universitetslektor i psykologi vid Luleå tekniska universitet.

>

Ulla Fogelström ny informationschef på Örebro universitet

11 maj, 2001 - Örebro universitet

Ulla Fogelström vill utveckla en kommunikationsavdelning som är en kompetent resurs för universitetet i alla frågor som rör kommunikation. I dagens överkommunicerade samhälle har informatören till stor del fått uppgiften att underlätta informationssökandet, en stor del av arbetet handlar därför om att bygga upp bra kanaler som är enkla och effektiva och som innehåller rätt […]