Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Virusinfektioner kan öka risken för muncancer

6 december, 2001 - Göteborgs universitet

Cancer i munnen har relativt dålig prognos och behandlingen kan vara mycket handikappande såväl utseendemässigt som psykiskt. Det är av stor vikt att försöka spåra faktorer som ökar risken att drabbas av muncancer. Alkohol,
rökning och virusinfektioner är sannolika riskfaktorer för cancerutveckling i munnen.

>

Genstudier kan spåra fall med svår leukemi

6 december, 2001 - Umeå universitet

Akut lymfoblastisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Eftersom numera över 80% av fallen kan botas koncentreras forskningen på att identifiera de svåraste fallen. En genetisk metod för detta beskrivs av Ai-Hong Li i en avhandling vid Umeå universitet.

>

Världsunik utbildning startar i Umeå och Sollefteå.

5 december, 2001 - Umeå universitet

Umeå universitet ger från och med hösten 2002 ett nytt utbildningsprogram i internationell kris- och konflikthantering. Programmet som omfattar 140 poäng bedrivs i samarbete med Akademi Norr, Räddningsverket samt Sollefteå och Kramfors kommuner.

>

Vilhelmina och MRF Assitsance

4 december, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen belyser en för Vilhelmina kommun stor och ovanlig företagsetablering och hur den kom att tas emot av de ungdomar som anställdes i företaget.

>

Hur klarade bönderna kring Kinnekulle sin försörjning på 1700-talet?

4 december, 2001 - Göteborgs universitet

De bodde i en trakt där jordbruket inte var särskilt välutvecklat och där adeln ägde en god del av jorden. I en doktorsavhandling från Ekonomisk-historiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg, beskriver Lage Rosengren hur befolkningen kring Kinnekulle klarade de svåra åren i slutet av 1700-talet tack vare de binäringar som berget gav upphov till.

>

Konflikter mellan sälar och yrkesfiske

4 december, 2001 - Göteborgs universitet

Konflikten mellan sälar och yrkesfiske i svenska vatten är mångfacetterad. Sven Gunnar Lunneryd har studerat sälar sedan 1988, och försvarar sin doktorsavhandling om hur sälar påverkar yrkesfisket. Disputationen hålls på
Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad, fredag den 7 december 2001 kl 10.00.

>

TWAR-bakterier och blodfett kan öka risken för hjärtinfarkt

4 december, 2001 - Umeå universitet

En infektion med bakterien Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan förstärka de negativa effekterna av en hög nivå av blodfettet Lp(a) när det gäller risken för åderförkalkningssjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt. Det framgår av en avhandling som Christine Ahlbeck Glader försvarar vid Umeå universitet den 14 december.

>

Nya material ger renare miljö

4 december, 2001 - Luleå tekniska universitet

Genom användning av keramiska fiberkompositer kan flygplansmotorer bli mer miljövänliga. Materialet klarar högre temperaturer än de metalliska superlegeringar som används idag och kan därigenom öka verkningsgraden i brännkammaren.

>

Klart med etiska regler för svensk stamcellsforskning

4 december, 2001 - Expertsvar

Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till etiska riktlinjer för stamcellsforskning. I korthet innebär riktlinjerna att forskarna får ta stamceller från embryon som inte längre är användbara, eller ska användas, för vidare IVF-behandling. Dessutom bedöms att skapandet av embryon genom somatisk kärnöverföring (”terapeutisk kloning”) för att få tillgång till stamceller, kan vara etiskt försvarbart. Detta eftersom de behandlingsmässiga vinsterna på sikt kan vara stora. Kärnöverföring kan dock för närvarande inte tillåtas p g a det rådande rättsläget. Vetenskapsrådets styrelse föreslår vissa lagändringar.