Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya professorer vid Stockholms universitet

5 juni, 2002 - Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholms universitet är Åke Bergmark, Martin Dufwenberg, Love Ekenberg, Caroline Leck, Aage Sandqvist och Per-Erik Tegnér.

Agenda 21 hotar inte tillväxten

5 juni, 2002 - Umeå universitet

Björn Forsbergs avhandling är en studie av lokalt Agenda 21-arbete i Sverige. Disputationen råkar också äga rum exakt tio år efter den stora Riokonferensen, där FN:s Agenda 21 antogs. Studien belyser fyra kommuner med långtgående mål för sitt miljöarbete.

Översättning eller översättning, eller?

5 juni, 2002 - Stockholms universitet

Vem har inte irriterat sig på en ”felaktig” översättning i undertextningen på TV? De flesta av oss är någorlunda ense om vad begreppet översättning innebär: översättningen ska vara en fullödig representation av en originaltext på svenska. Men i verkligheten är det mycket svårt för att inte säga omöjligt att helt och fullt återskapa en texts alla betydelser från en kultur till en annan. Översättning innebär alltid en omskrivning inom en ny kulturell ram – en tolkning av en text där själva översättningssituationen också ger avtryck i den översatta texten.

GATANS POLITIK

5 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Ett öppet vetenskapligt seminarium om Göteborgskravallerna

Umeforskare beskriver nyupptäckt enzym

5 juni, 2002 - Umeå universitet

Två forskare vid Umeå universitet redovisar i veckans nummer av tidskriften Cell en upptäckt som kan vara ett nytt sätt att kontrollera genuttryck i kärnförande celler.

Hur läser elever med invandrarbakgrund?

5 juni, 2002 - Stockholms universitet

I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. Hur elever med invandrarbakgrund läser är ämnet för en doktorsavhandling i internationell pedagogik

Miljöhistorisk konferens i Umeå

5 juni, 2002 - Umeå universitet

Den 11-13 juni arrangeras en miljöhistorisk konferens vid Umeå universitet. Inbjudna föredragshållare är bland annat professorerna Sverker Sörlin och Leif Kullman. Konferensen innehåller även en exkursion till intressanta miljöhistoriska platser i Umeås närområde.

Institutionaliserad barndom

4 juni, 2002 - Lärarhögskolan i Stockholm, sedan 2008 en del av Stockholms Universitet

Problembarn eller ett barn fyllt av hopp? Bilden av ett barn beror på vem som betraktar det, visar Christina Gars avhandling om förädrars och förskollärares samverkan om den offentliga barndomen.

Att styra i namn av akademisk kollegialitet

4 juni, 2002 - Lärarhögskolan i Stockholm, sedan 2008 en del av Stockholms Universitet

Styrs universiteten annorlunda än andra organisationer och företag? Anna Bjurmarks avhandling beskriver med exempel från Lunds universitet hur makten utövas i den akademiska världen.