Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Hur klarade bönderna kring Kinnekulle sin försörjning på 1700-talet?

4 december, 2001 - Göteborgs universitet

De bodde i en trakt där jordbruket inte var särskilt välutvecklat och där adeln ägde en god del av jorden. I en doktorsavhandling från Ekonomisk-historiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg, beskriver Lage Rosengren hur befolkningen kring Kinnekulle klarade de svåra åren i slutet av 1700-talet tack vare de binäringar som berget gav upphov till.

>

Konflikter mellan sälar och yrkesfiske

4 december, 2001 - Göteborgs universitet

Konflikten mellan sälar och yrkesfiske i svenska vatten är mångfacetterad. Sven Gunnar Lunneryd har studerat sälar sedan 1988, och försvarar sin doktorsavhandling om hur sälar påverkar yrkesfisket. Disputationen hålls på
Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad, fredag den 7 december 2001 kl 10.00.

>

Unga vegetarianers matvanor

3 december, 2001 - Umeå universitet

Christel Larsson har undersökt förekomsten av unga vegetarianer och jämfört deras matvanor, näringsintag, näringsstatus och livsstil med unga blandkostares.Avhandlingen visar att de unga vegetarianer som deltog i undersökningen åt mindre grönsker än förväntat.

>

Åldersblandadeklasser – elevers erfarenheter

3 december, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen Åldersblandade klasser: elevers erfarenheter behandlas den historiska framväxten av åldersblandade klasser, tidigare forskning om åldersblandning samt vilka motiv som förts fram för och emot sådana klasser. Främst är det dock elevers erfarenheter som undersökningen lyfter fram.

>

DNA-analyser visar att vindpollination har utvecklats flera gånger hos askar och deras släktingar i

3 december, 2001 - Göteborgs universitet

De flesta blomväxter pollineras med hjälp av insekter eller andra djur. Detta är det ursprungliga pollinationssättet hos de allra första blomväxterna. Pollinering med hjälp av vinden har uppkommit senare, ett flertal gånger oberoende av varandra hos många obesläktade blomväxtfamiljer.
I olivfamiljen (Oleaceae) finns det många vindpollinerade arter, däribland ett flertal arter av ask (släktet Fraxinus). Fokuseringen på denna doktorsavhandling har varit att ta reda på om vindpollination har utvecklats
en gång, eller flera gånger oberoende av varandra inom familjen.

>

Finaste internationella priset till Alzheimerforskare vid Sahlgrenska akademin

3 december, 2001 - Göteborgs universitet

Docent Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tilldelats Alois-Alzheimer-Award 2001.
Priset är en belöning för en fin insats inom Alzheimerforskningen. 20 000 US dollar delas ut av psykiatriska fakulteten i München, fakulteten där
psykiatern Alois Alzheimer verkade.

>

Att läka och återbilda skadad ryggmärg

3 december, 2001 - Umeå universitet

Med tillväxtstimulerande faktorer, transplanterad nervvävnad samt konstgjorda nervproteser är det möjligt att få skadade nervbanor i ryggmärgen att överleva och återväxa. Det konstaterar Liudmila Novikova i en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

>

Blockerad gen kan ge ny behandlingsmetod vid allergi

3 december, 2001 - Uppsala universitet

Allergiska reaktioner som till exempel hösnuva kan återkomma under lång tid genom att de allergiframkallande mastcellerna överlever och återhämtar sig. En grupp Uppsalaforskare har nu identifierat mastcellens överlevnadsgen och genom att blockera den genen kan man förhindra den allergiska reaktionen – en möjlighet för nya behandlingsmetoder. Resultaten publiceras i senaste numret av The Journal of Experimental Medicin.