Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Förbättring av skattningskvaliteter vid stora stickprov från ändliga populationer

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I alla skattningssituationer finns det ett behov av att utnyttja tillgänglig information på ett effektivt sätt. Vid urvalsundersökningar, som t ex när man vill göra prognoser för väljarsympatier för partier under en valdag, kan
man också fråga de slumpmässigt utplockade personerna om vad de röstade på i det närmast föregående valet. Speciellt om dessa personer skulle råka vara icke-representativa för hela valmanskåren, kan denna s k hjälpinformation
utnyttjas för att konstruera mer tillförlitliga skattningar av andelen sympatisörer för de olika partierna.

>

Årets Entreprenörsutbildning finns på Handelshögskolan i Göteborg

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har erhållit utmärkelsen Årets Entreprenörsutbildning 2001. I konkurrens med ett 30-tal akademiska utbildningar i Sverige med inriktning mot entreprenörskap premierades Handelshögskolan vid den årliga Entreprenörsdagen den 9 oktober.

>

Astronomernas nya hus

25 oktober, 2001 - Lunds universitet

När professor Jan-Olof Stenflo från Institut für Astronomie i Zürich den 25 oktober 2001 inviger den nya astronomiska institutionen vid Lunds universitet sätts slutpunkten för en lång följetong. Lundaastronomerna har varit bofasta i byggnader vid Stadsparken sedan 1867. Men sedan 1937 har man diskuterat avflyttning till nya lokaler.

>

Chalmers matematik utvald: Internationalisering på hög nivå

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Än en gång har det bevisats att Matematiken på Chalmers har mycket högt anseende. När det välrenomerade tyska Fraunhofersällskapet för första gången söker efter en partner i det akademiska Europa faller valet på Sektionen för matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Nu öppnas dörrarna för Chalmers forskare till stora delar av den tyska industrin, och för de tyska forskarna till industrin i Sverige.

>

På existensens strandkant

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

>

Torkning av biobränsle med överhettad vattenånga

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Genom att torka trä kan man öka dess energiinnehåll. Hans Björk presenterar i en doktorsavhandling på Chalmers nya effektiva metoder för torkning av biobränslen

>

Låt eleverna tänka själv!

25 oktober, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar matematikundervisning i gymnasieskolan, särskilt hur ett undersökande arbetssätt används och kan användas. Resultaten indikerar att gymnasieelever både kan och vill undersöka matematik på en relativt hög abstraktionsnivå, men att sådan verksamhet är mycket ovanlig.

>

Fler söker till Stockholms universitet

24 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Tjugotvåtusen anmälningar har kommit in till vårterminens alla linjer och kurser. Det är en ökning med 13 % jämfört med förra vårterminen. Den nedåtgående trend som varat i några år har därmed brutits. Antal platser är ungefär 14 000. – Anledningarna till uppgången är säkert flera, säger rektor Gustaf Lindencrona. Universitetet har satsat mer på […]

>

Sveriges första professor i idrottspsykologi

24 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Peter Hassmén har befordrats till professor i psykologi, särskilt idrottspsykologi och blir därmed landets första professor i idrottspsykologi.

>

Populärvetenskapens vecka vid Umeå universitet

24 oktober, 2001 - Umeå universitet

Umeå universitet är värd för upptakt och final av populärvetenskapens vecka den 11- 17 november. Det innebär att universitetet bjuder på en mängd spännande populärvetenskapliga arrangemang som riktar sig till hela familjen. Programmet spänner från traditionella föreläsningar till barnaktiviteter, utställningar och samtal mellan forskare och ungdomar.