Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Enzym hjälper oss att omvandla mat till energi

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Äta bör man…och andas också. Detta känner varenda femåring till och det är naturligtvis sant. Alla organismer kräver energi för att kunna leva. Maten som vi stoppar i oss förbränns med hjälp av det syre som vi andas in, som träet i en tändsticka förbränns i närvaro av syre. Skillnaden är att när tändstickan brinner upp så frigörs energin som värme medan förbränningen av föda i kroppen ger energi som vi kan utnyttja för att till exempel röra oss.

Traditionen viktig – även i experimentella romaner

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Hur viktig är betydelsen av traditionell konst och litteratur för utvecklingen av de två experimentella romanerna, Virginia Woolfs To the Lighthouse och Gerald Murnanes Inland? Lena Sundin hävdar i sin avhandling att dessa romaners framgång som autonoma, konstnärligt innovativa texter beror på Woolfs och Murnanes egna bearbetningar av traditionell konst och litteratur. Dessa bearbetningar visar sig tydligt i ikoner, poetiska metaforer i texter med religiösa eller existentiella dimensioner.

Historien om arbetet på kaffeplantagen

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Vi svenskar tillhör världens största kaffekonsumenter. Men ägnar vi någonsin en tanke åt varifrån det kommer och vilka villkor som gäller för arbetet på en kaffeplantage? Renzo Ramírez Bacca har studerat kaffeodlingen under 100 år på en plantage i Colombia och dess stora betydelse utifrån ett socialt, ekonomiskt och regionalt perspektiv.

Ny studie om pappersfibrers egenskaper

3 juni, 2002 - Karlstads universitet

Carl-Henrik Ljungqvist, doktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet, lägger torsdagen den 6 juni fram sin licentiatuppsats ”The Application of Single Fibre Fragmentation to Spruce Tracheids” vid Chalmers tekniska högskola. Uppsatsen behandlar en ny metod att mäta mekaniska egenskaper hos pappersfibrer. Licentiatarbetet har resulterat i att man nu i detalj kan studera inverkan av olika typer av skador längs med pappersfibrerna, vilket är viktig kunskap bland annat för de värmländska massa- och pappersbruken.

Finska krigets underhållsproblematik

3 juni, 2002 - Umeå universitet

Martin Hårdstedts avhandling ger en ny syn på Finska kriget 1808-09. Det civila samhällets roll lyfts fram på ett annat sätt. Kriget fick avgörande konsekvenser för Sverige och Finland. Den månghundraåriga samhörigheten sprängdes.

Det upplevda klimatet stämmer inte alltid med det verkliga

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Lufttemperaturen varierar i staden mellan olika typer av bebyggelse och landskapets struktur. Kunskap om dessa variationer har betydelse för energiförbrukning och människans trivsel. Grönområden (till exempel jordbruksmark och koloniområden) både är och upplevs som kallare jämfört med bebyggelse. Detta beror bland annat på olika typer av material och dess egenskaper.

Insektsforskare får kungligt pris

3 juni, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Carolyn Glynn, insektsforskare vid SkogForsk, har vunnit priset för bästa entomologiska publikation av the Royal Entomological Society i London.
Hon får utmärkelsen för en vetenskaplig artikel om den snabba evolutionära utvecklingen hos gallmyggan, en skadegörare på energiskog. Studien tyder på att växtförädling för att ta fram sorter som är motståndskraftiga mot insekter inte alltid ger resultat – insekterna anpassar sig nämligen snabbt till situationen.

Virtuella monster i språkstudier

3 juni, 2002 - Umeå universitet

I stället för en traditionell C-uppsats har studenter i engelska vid Umeå universitet skapat en virtuell värld under det nervkittlande temat Monster. Tisdagen den 4 juni presenterar de terminens arbete och i och med detta avslutas ett unikt treårigt utvecklingsprojekt vid institutionen för moderna språk och HUMlab.

Ny professor i datateknik vid Örebro universitet

3 juni, 2002 - Örebro universitet

Alessandro Saffiotti är ny professor i datateknik vid Örebro universitet. Hans huvudsakliga forskning omfattar autonoma mobila robotar, det vill säga robotar som inte styrs av en mänsklig operatör utan kan fatta egna beslut och som kan förflytta sig mellan olika platser för att lösa sina uppgifter. Sådana robotar kan exempelvis användas i miljöer där det är olämpligt för människor att vistas, såsom i byggnader i katastrofområden.

Nya resultat bekräftar att grönskan har ökat

31 maj, 2002 - Lunds universitet

Grönskan på norra halvklotet från polarregionerna ner till 35:e gradens latitud (ungefär södra Europa) tycks ha ökat under 80- och 90-talet. Det har mätningar gjorda från rymdsatelliter visat. Somliga har dock tvivlat på att mätningarna är tillförlitliga. I senaste numret av Science presenterar en forskargrupp från Institute for Climatic Impacts Research i Potsdam, Max-Planckinstitutet för biogeokemi i Jena, och Lunds universitet nya rön som stöder satellitobservationerna.