Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

EIS-lab i Luleå får 11 miljoner till forskning och samarbete

15 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets avdelning EIS-lab fick på fredagen ett anslag på 11,4 miljoner kronor för forskning och samverkan med företag i Norrbotten och Västerbotten.

– Det är mycket glädjande att universitetet på det här sättet kan stötta de här framtidsområdena i regionen, säger professor Jerker Delsing.

>

Snöman ny sorts hedersdoktor i Luleå

15 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Förnämliga företrädare för mineral, musik och is-turism har utsetts till nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Nytt för i år är att en av hedersdoktorerna – företagaren Yngve Bergqvist, Ishotellet i Jukkasjärvi – utsetts gemensamt av båda fakulteterna.

>

Första professorn i engelska vid Örebro universitet

15 juni, 2001 - Örebro universitet

Cornelia Ilie är ny professor i engelska vid Örebro universitet. Cornelia Ilies främsta forskningsområde är retoriken i den parlamentariska debatten och då främst politikers argumentationsstrategier i Sveriges, Englands och Polens parlament. Hon arbetar även med ett forskningsprojekt där argumentationsmönster i akademiska texter undersöks.

>

Internationell konferens om inlandsisar

14 juni, 2001 - Stockholms universitet

Hur inlandsisar växer till och under vilka förutsättningar det sker kommer att diskuteras vid en konferens på
Idre Fjäll i Dalarna18 – 21 juni.

>

Sveriges första professor i ballastteknologi

13 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Fil dr Karel Miskovsky har utsetts till adjungerad professor i bergteknik med inriktning på ballastteknologi vid Avdelningen för bergteknik, Luleå tekniska universitet. Tjänsten finansieras av Rut och Sten Brands fond för bergteknikens främjande.

>

Toppmöte i Stockholm om europeisk civillag

12 juni, 2001 - Stockholms universitet

Den politiska frågan om harmonisering av EU-ländernas lagstiftning är kontroversiell. Men medan politikerna tvekar arbetar ett 50-tal europeiska civilrättsprofessorer sedan 1999 i tysthet på att skapa en gemensam civillag.

>

Nervsystemets utveckling undersökt

12 juni, 2001 - Uppsala universitet

Nervsystemet är utan tvekan det mest komplexa system vi har i kroppen. Det styr ett ofantligt antal processer, alltifrån att vi drar bort handen från en het platta, till att vi kan minnas 20 år tillbaka i tiden. Miriam Karlsson vid Uppsala universitet har undersökt hur nervsystemet utvecklas.

>

Varför går det så långsamt när det går fort?

11 juni, 2001 - Stockholms universitet

nformationsteknologin är förknippad med visioner som ibland lovat runt, men hållit tunt. IT har varit ett trossystem, där utvecklingen är oerhört snabb och möjligheterna enorma för den som vågar satsa eftersom bara fantasin sätter gränserna, medan den som inte hakar på kommer att hamna ohjälpligt efter. Det har bäddat för den nya ekonomin. Traditionella företags-ekonomiska principer om intäkter och kostnader har emellertid visat sig gälla fortfarande. Bo Lennstrand diskuterar i sin doktorsavhandling, som han nyligen lagt fram vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, hypen kring IT med exempel från försök att realisera bredbandstjänster och elektronisk handel.

>

Betong som krymper riskerar spricka

11 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

En ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet visar att den krympning som sker under den första veckan efter gjutningen starkt påvekar risken för sprickbildning.

Hans Hedlund har undersökt på vilket sätt nygjutna betongkonstruktioner deformeras på grund av betongens hårdnande. De temperaturrelaterade påkänningarna som sker när betongen stelnar påverkar risken för sprickbildning och framtida underhållskostnader.