Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Internationellt symposium om genus och sexualitet i ett multikulturellt perspektiv

23 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Hur kan kön och sexualitet göras synligt eller osynligt? Vilka är sambanden mellan ”Identity Politics” och ”the Politics of Justice”? Vilka är möjligheterna för jämställdhet och jämlikhet i en globaliserande ekonomi med nedskärningar i välfärdsstaten? Detta är några av de frågor som kommer att presenteras vid det internationella symposiet ”Gender and Citizenship: Within and Across […]

>

Fördelaktigt använda tallfrö från fröplantager vid skogssådd

23 oktober, 2001 - SLU

Det är fördelaktigt att vid skogssådd använda förädlat tallfrö från fröplantager jämfört med frö insamlat i vanliga skogsbestånd. Det blir fler plantor, och överlevnaden blir ofta bättre än hos vanligt beståndsfrö. Vinsten i tillväxt av att använda de större plantagefröna är större vid sådd
än vid plantering. Det framgår av en ny doktorsavhandling av Ulfstand Wennström, SkogForsk, vid SLU i Umeå.

>

Är tänkandet beroende eller obereoende av kulturellt sammanhang?

23 oktober, 2001 - Umeå universitet

En i filosofins historia dominerande uppfattning är att allmängiltig kunskap kan uppnås. Filosofer av i övrigt starkt skiftande karaktär som Platon, Descartes och Kant förenas i uppfattningen att människan har förmågan att nå insikter som är oberoende av den kulturella kontext, samanhang, i vilken de förekommer. Enligt denna uppfattning är åtminstone vissa kunskapsanspråk universellt giltiga bland annat i den meningen att de inte är specifika för en viss kultur eller en viss historisk epok.

>

En värld av transnationella nätverk

22 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Efter terrordåden i USA råder det ingen tvekan om att nutida samhällen är sammanknutna genom transnationella nätverk. Denna sammankoppling är del av den globalisering som utmärker vår tidsålder, en process där informationsutbyte och nätverk spelar en viktig roll. Information och nätverk är även vad som utmärker Internet, en mediateknologi som numera är tillgänglig världen runt.

>

Både finsk och svensk. Om försvenskningen av Tornedalen.

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen undersöker Elenius hur livsbetingelserna för den finskspråkiga minoriteten i Tornedalen förändrades av moderniseringen under perioden 1850-1939. Under den tidsperioden förändrades språkpolitiken i folkskolan från en tolerant inställning till det finska språket till en mer inskränkt assimileringspolitik.

>

Vakuums egenskaper kartläggs

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

Tre forskare vid Umeå universitet, docenterna Gert Brodin och Mattias Marklund samt professor Lennart Stenflo, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum. Normalt har sådana processer betraktats som science fiction, eftersom de endast kan äga rum på grund av vakuums kvantelektrodynamiska egenskaper.

>

240 000 dollar till svensk alzheimerforskning

22 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Som första forskare utanför Nordamerika får Ingmar Skoog, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, The Zenit Fellows Award. Priset delas ut av amerikanska Alzheimers Association och tilldelas fem forskare varje år.

>

Konsten att förpacka skvalpfritt

22 oktober, 2001 - Lunds universitet

När man förpackar mjölk, juice och andra flytande livsmedel gäller det att ha maskiner som kan arbeta snabbt och effektivt utan att vätskan skvalpar över. Förpackningen måste ju flyttas från en påfyllningsstation till förseglingsstationen. Vad som är optimal acceleration och hastighet har man hittills fått pröva sig fram till. Men nu finns det en matematisk modell för att beräkna hur skvalpfria förflyttningar ska utformas.

>

Enklare analysera oskarp logik

22 oktober, 2001 - Örebro universitet

Pontus Bergstens avhandling ”Observers and Controllers for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems”, presenterar en undersökning av hur man kan styra och observera dynamiska processer och system med hjälp av så kallad fuzzy (oskarp) logik.

>

Forskning för elever och lärare på Skolforum

22 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet deltar med ett fylligt program under mässan Skolforum i Älvsjö den 29-31 oktober. Eftersom Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för övergripande forskningsinformation är skolor en viktig grupp. Samarbete med skolor och utbildningsansvariga är av central betydelse i detta arbete.