Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Korruption i Sverige

30 maj, 2002 - Umeå universitet

Syftet med Staffan Anderssons avhandling är att bättre förstå vilka områden som har en högre risk för korruption, så kallade riskzoner, och varför. Studien är framförallt inriktad på analyser av den offentliga sektorn, politiker och högre tjänstemän och hur de relaterar till det omgivande samhället.

Ny forskning om moderkakan förklarar vissa komplikationer vid graviditet och förlossning

30 maj, 2002 - Göteborgs universitet

Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i en avhandling visat varför foster med dålig tillväxt ofta uppvisar en störning av sin pH-balans, något som ökar risken för komplikationer under fosterlivet och förlossningen. En jämn nivå av natrium i moderkakan är av central betydelse för en mängd funktioner och ger den energi som ger fostret möjlighet till näringsupptag, jontransport och pH-reglering.

Senaste nedisningen i Karahavsregionen i ryska Arktis mindre än man tidigare trott

30 maj, 2002 - Göteborgs universitet

Hanna Lokrantz presenterar i sin avhandling resultat som tyder på att Karahavsisen under det senaste nedisningsmaximat, för 20.000 år sedan aldrig nådde det ryska fastlandet. Det innebär att isen i norra Ryssland och Västsibirien faktiskt var betydligt mindre, jämfört med tidigare rekonstruktioner.

Svenska fotbollsspelare och spanska barer

30 maj, 2002 - Stockholms universitet

Vad talar svenskar och spanjorer med varandra om och varför? Vilka problem kan uppstå i kommunikationen dem emellan och hur löser man dessa? Dessa frågor behandlas i den avhandling som Cilla Häggkvist försvarar vid Institutionen för spanska och portugisiska, Stockholms universitet.

Hur tillverkade bönderna järn på vikingatiden?

30 maj, 2002 - Stockholms universitet

Efter snart 20 års arkeologiska undersökningar i södra Västergötland har nu forskarna skaffat sig en relativt god uppfattning om hur bönderna på vikingatiden tillverkade och smidde sitt järn. Detta gjordes i små, knappt midjehöga schaktugnar. Som råvaror användes rostad jordmalm, s.k. rödjord, och träkol framställt i små fyrkantiga gropar. Med hjälp av bälgar som drev upp temperaturen i ugnarna tillverkades ett gott järn som var lätt att smida.

Institutionaliserad barndom

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Christina Gars ger i sin doktorsavhandling perspektiv på föräldrars och förskollärares samverkan. Hon har undersökt gränser för föräldraskap och förskolläraruppgift. Utgångspunkten är den moderna barndomen med dess institutionalisering och de genomgripande förändringar i små barns liv som den innebär. Barndomen har blivit offentlig och därmed har även föräldraskapet blivit offentligt.

Idrottsledarnas största problem är föräldrarna

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Föreningsidrotten är en viktig uppfostringsmiljö. Via idrotten och dess ledare lär sig barn och ungdomar inte bara idrottsliga färdigheter, utan också normer och värderingar. Vad är det då som värdesätts i barn- och ungdomsidrotten? Premieras prestation och framgång eller lagkänsla och samarbete? Är rörelseglädjen och leken i fokus eller det seriösa och allvarsamma? Och hur vill idrottsledarna att barnen ska vara? Om detta handlar en doktorsavhandling av Karin Redelius, där idrottsledare och barn- och ungdomsidrotten står i blickfånget

Ingen politisk koppling demokrati – informationsteknik

29 maj, 2002 - Örebro universitet

Ända sedan slutet av 1960-talet har datorer och informationsteknik (IT) regelbundet utmålats som verktyg för att fördjupa eller förbättra demokratin. Men i praktiken har frågan om demokratins förnyelse sällan kopplats ihop med frågan om medborgarnas tillgänglighet till den nya tekniken.

Kemi populärt vid Stockholms universitet

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Årets ansökningar till universitetsutbildningar visar att kemi har blivit populärt vid Stockholms universitet. Antalet förstahandsansökningar till kemiprogram har ökat med 160% jämfört med förra åre