Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Stark utveckling för folkhälsovetenskap: Startar forskarutbildning samt magisterkurs av nytt slag

30 januari, 2002 - Karlstads universitet

Sedan årskiftet erbjuder Karlstads universitet forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Karlstad är därmed det fjärde universitetet i Sverige med detta. Samtidigt startar man på grundutbildningsnivå en ny typ av magisterutbildning som istället för fördjupning inriktas på ämnesbredd. Med dessa utbildningar tar ämnet folkhälsovetenskap steget från att i första hand ägna sig åt forskning till att även arbeta med utbildning.

>

Nya svindlande perspektiv – livet in i minsta molekyl med frielektronlaser

30 januari, 2002 - Uppsala universitet

Att kunna studera hur ett levande DNA ändrar form i den växelverkan med andra molekyler som är livets ständigt pågående skapelseprocess, det skulle kunna bli möjligt med en ny röntgenteknologi med frielektronlaser. Janos Hajdu, professor i biokemi vid Uppsala universitet, kommer med Vetenskapsrådets särskilda stöd att genomföra de första experimenten vid en nybyggd försöksanläggning.

>

Seende datorer undersöker trä

29 januari, 2002 - SLU

Papper är gjort av trä, och kvaliteten på papperet avgörs till stor del av hur träfibrerna ser ut. En del fiberegenskaper kan avslöjas i mikroskopiska bilder, men att granska dessa för hand är alltför tidskrävande och leder
ofta till mätfel. Mattias Moëll vid SLU har därför utvecklat ett nytt datorsystem som automatiskt kan mäta och analysera strukturer i mikroskopibilder.

>

Thomas Östros besöker Umeå universitet

29 januari, 2002 - Umeå universitet

Hur ska högskolan öppnas för fler studerandegrupper? Hur ska propositionen Den öppna högskolan omsättas i praktiken? Det är frågor som står i centrum för fyra seminarier som hålls under våren.
Umeå universitet är det första lärosätet av fyra som tillsammans med utbildningsdepartementet och utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros ordnar ett seminarium kring frågorna.

>

De atmosfärsburna partiklarna kritiska för klimatutvecklingen

29 januari, 2002 - Lunds universitet

Utan ingående kunskaper om de aerosolpartiklar som svävar omkring i jordens atmosfär blir det mycket svårt att göra prognoser för hur klimatet kan förändras på vår planet. Nya rön om detta presenteras i två färska doktorsavhandlingar från avdelningen för kärnfysik vid LTH, Lunds Tekniska högskola. Bl a har man från flygplan mätt aerosolförekomsten i atmosfärsskikt där data hitintills varit knapphändiga.

>

Tre hedersdoktorer vid LTH 2002

29 januari, 2002 - Lunds universitet

Lunds Tekniska högskola har utsett tre hedersdoktorer 2002: innovatören och entrepenören Christer Fåhraeus, Lund, kemiteknikprofessor Edward Cussler, Minneapolis, och arkitekten professor Lars Lerup, Rice university i Texas.

>

350 ansökningar om totalt 648 miljoner kronor till forskning om biologisk mångfald

29 januari, 2002 - Formas

15 januari var sista datum för att ansöka om forskningsbidrag från Formas för biologisk mångfald. 350 ansökningar kom in till ett belopp av totalt 648 miljoner kronor fördelat på tre år. Detta innebär en översökning på cirka 5-6 gånger eftersom det årliga beloppet som utlystes var 40 miljoner kronor. I april beslutar Formas styrelse vilka som beviljats forskningsbidrag.

>

Stockholm tema för vårens öppna föreläsningar

29 januari, 2002 - Stockholms universitet

När Stockholm nu firar sitt 750-årsjubileum 2002 är det självklart att Stockholms universitet vill fira sin stad. Det gör vi med öppna föreläsningar där temat är Stockholm ur olika perspektiv. Både tisdagsföreläsningarna och Lördagsakademien (som är ett samarbete med Folkuniversitetet) har valt detta tema). Bland rubrikerna märks – Vattnet runt Stockholm – från hälsorisk till […]

>

Torbjörn Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet

28 januari, 2002 - Stockholms universitet

Torbjörn Tännsjö har anställts som professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har publicerat böcker och artiklar inom moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik, vilka uppmärksammats både internationellt och i vårt eget land. Han är även en välkänd och aktiv samhällsdebattör. Han började läsa filosofi för Harald Ofstad vid Stockholms universitet på sextio-talet, blev […]