Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Sveriges första kvinnliga doktor inom stålbyggnad

22 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

Väggelement av den typ som studerats i doktorsavhandlingen Column Buckling with Restraint from Sandwich Wall Elements, används ofta i industribyggande tillsammans med en stålstomme. Avhandlingen, med vilken Eva Hedman-Pétursson disputerar den 25 oktober vid Luleå tekniska universitet, behandlar den stagande effekt som en elementvägg har på en stålpelare mot knäckning i väggens plan. Resultaten visar att stagningen har en positiv effekt på byggkostnaden.

>

Forskning för elever och lärare på Skolforum

21 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet deltar med ett fylligt program under mässan Skolforum i Älvsjö den 29-31 oktober. Eftersom Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för övergripande forskningsinformation är skolor en viktig grupp. Samarbete med skolor och utbildningsansvariga är av central betydelse i detta arbete.

>

Hur drivs och matas aktiva galaxer

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Aktiva galaxer avger enorma mängder strålning, och antas frigöra sin energi från material som faller in mot ett svart hål. Under de senaste fem åren har astronomerna förstått att det förmodligen finns ett svart hål i de flesta galaxer. Studier av centralt belägen gas som kan fungera som bränsle kan därför hjälpa oss att förstå matningen av aktiva galaxkärnor och vad som startar aktiviteten. Ylva Pihlström vid Onsala Rymdobservatorium presenterar sådana studier i en doktorsavhandling på Chalmers.

>

Sociologisk Forskning – ny redaktion och nytt nummer

19 oktober, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Från och med nummer 2/2001 är redaktionen för tidskriften Sociologisk Forskning förlagd till Samhällsvetenskapliga institutionen vid Växjö universitet. Här är några smakprov ur innehållet:

>

Tre nya arenor – studiestart hösten 2002

19 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

I samband med sitt sammanträde beslutade universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet på fredagen om ytterligare tre arenor som fått namnen Jordens resurser, Innovativ teknik och Livsstil, hälsa, teknik.

>

Landets första socionomutbildning fyller 80 år – firas med konferens

19 oktober, 2001 - Stockholms universitet

För 80 sedan startade landets första socionomutbildning av Stockholms stad och Centralförbundet för socialt arbete. Detta firar Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan med en konferens med temat Nya mål för socialt arbete – vetenskap, professionalitet, politik Tid: 25 och 26 oktober Plats: Institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan, Sveavägen 160 (f.d. Sveaplans gymnasium) Temat för […]

>

Hur nedsatt hörsel påverkar par

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Nedsatt hörsel är ett funktionshinder som påverkar omgivningen och de närstående. Drabbas den ene i ett parförhållande måste bägge anpassa sig till förändringen.

>

Motsträviga myndigheter; Sektorsforskningen och politisk styrning

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Forskningspolitiken som växte fram i Sverige under 1980-talet analyseras i en avhandling i tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Bo Persson undersöker vilka följder det fick för Statens råd för byggnadsforskning (BFR) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) när staten försökte reformera sektorsforskningen.

>

Så anpassas svensk lagstiftning efter EU-inträdet : Punktskatter belysta i färsk avhandling

19 oktober, 2001 - Högskolan Väst

Sedan Sverige gick med i EU har förutsättningarna för utformandet av svenska skatteregler förändrats. Stefan Olsson, forskare och lärare i skatterätt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, har i en nyligen framlagd avhandling studerat vad det svenska medlemskapet haft för konsekvenser för den rättsliga regleringen av punktskatter.