Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Svenskt militärt ledarskap i Bosnien

25 juni, 2001 - Stockholms universitet

Fredsfrämjande insatser är i dag ett högprioriterat område för det svenska försvaret och de erfarenheter som görs i samband med insatserna kommer att påverka ledarskapsutbildningen i Försvarsmakten. När svenska befäl och soldater tidigare gått in i FN-uppdrag har det varit som om de försvunnit in i en ”svart låda” för att sedan komma ut i offentligheten igen efter ett halvår. Det är inte många som vet vad chefer och soldater varit med om.

>

Ökad risk för depression för mödrar till barn med utvecklingsstörning

25 juni, 2001 - Högskolan Väst

Risken för att mödrar till barn med utvecklingsstörning ska bli deprimerade är påtaglig. Det gäller särskilt om de inte upplever att de kan påverka sin situation. Det visar Malin Broberg Olsson, forskarstuderande i psykologi vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla i sin vid Göteborgs universitet nyligen framlagda licentiatuppsats: ”Ordinary parents under extraordinary circumstances – individual differences in the psychological adaptation of the parents of a child with developmental disabilities”.

>

Umeforskare utvecklar medel mot sömnsjuka

25 juni, 2001 - Umeå universitet

En forskargrupp i Umeå har upptäckt ett potentiellt sätt att behandla afrikansk sömnsjuka, en dödlig sjukdom som har hittills huvudsakligen kunnat behandlas med en giftig arsenikförening.

>

Rätt beskrivning av sprickigt berg är viktig vid tunnelbyggen

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Att kunna täta tunnlar i sprickigt berg är nödvändigt för
att uppnå torra förhållanden och minska risken för skador
på byggnader och natur. Doktorsavhandlingen ”Beskrivning av sprickigt berg för injektering” behandlar metoder att få information om hur sprickorna är fördelade i bergmassan.

>

Forskningsråden och VINNOVA diskuterar samverkan

21 juni, 2001 - Vetenskapsrådet

Samtliga statliga forskningsråd och Verket för innovationssystem, VINNOVA, har nyligen mötts för att diskutera samverkan inom olika områden.
– För att den nya finansieringsorganisationen ska fungera väl är det angeläget att fånga upp frågor som är gränsöverskridande och gemensamma, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

>

Stor digital klyfta mellan könen

21 juni, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Medieanvändningen bland tonåringar är i ständig förändring. Två färska studier från Växjö universitet visar att tonåringar har allt större personlig tillgång till allt fler medier och att pojkarna använder de nya medierna i större utsträckning än flickorna. När det gäller användning av datorer och Internet är den digitala klyftan mellan könen avsevärd. Samma studier visar att andelen tonåringar som läser böcker och dagstidningar har minskat.

>

Klartecken till forskarskola om vuxnas lärande

21 juni, 2001 - Linköpings universitet

En forskarskola om vuxnas lärande har fått klartecken till drygt 5,5 miljoner kronor från den nya utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet.

>

RadioSphere – teknik som gör ditt Internet mobilt

21 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Satsningen RadioSphere lanseras nu inom Mäkitalo Research Centre på Luleå tekniska universitet.

RadioSphere är en sammanhållande satsning med syfte att göra ditt Internet mobilt med ett kraftigt förbättrat pris per prestanda, vilket kommer att revolutionera användningen av trådlös access.

>

Åskforskarna – sommarjobbar för högtryck

21 juni, 2001 - Uppsala universitet

Att vara så nära åskvädrets centrum som möjligt – men helst utan att träffas av blixten – det är åskforskarnas mål när de nu utrustar en mobil fältstation för att kunna registrera åskknallarnas radiovågor.

>

Analys av antenner

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I takt med ökningen av den trådlösa kommunikationen blir antalet antenner allt fler, och allt mer dolda. Detta ställer krav på antennernas funktion. En ny
avhandling vid Chalmers analyserar olika slags antenner och presenterar numeriska tekniker för att studera deras egenskaper.