Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Svensk universitetsrektor blir rysk hedersdoktor

21 november, 2002 - Luleå tekniska universitet

Ingegerd Palmér, rektor vid Luleå tekniska universitet, promoveras till hedersdoktor vid Pomor State University i Arkhangelsk, Ryssland, på fredag.

I motiveringen till utnämningen framgår att Ingegerd Palmér får titeln på grund av sitt ”bidrag till att utveckla Pomor State University, Arkhangelsk, till ett centrum i den europeiska delen av norra Ryssland”.

Hemsjukvård dyrare än sjukhusvård?

21 november, 2002 - Linköpings universitet

De anhöriga är en värdefull men underskattad resurs i den avancerade hemsjukvården visar en avhandling i hälsoekonomi från Linköpings universitet. Tar man hänsyn till den samhällsekonomiska kostnaden för de anhörigas insats visar det sig att hemsjukvård i många fall är dyrare än traditionell sjukhusvård.

Det äldsta hos människan är hunden

21 november, 2002 - Uppsala universitet

När människor först nådde den Nya världen, dvs. Syd- och Nordamerika, hade de hundar med sig. Hunden har alltså varit människans följeslagare i minst 12 000 år och är vårt äldsta tamdjur. Det visar resultat som Carles Vilà, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, i samarbete med forskarkollegor i USA, Mexiko och Peru presenterar i dagens nummer av vetenskapstidskriften Science.

30.000 kronor för bästa examensarbete om mobilpositionering

21 november, 2002 - Luleå tekniska universitet

Inom ramen för ett examensarbete på Luleå tekniska universitet har en rapport skrivits om mobilpositionering och relaterade tjänster. Författare är Lennart Östman, uppväxt i Örnsköldsvik, nyutexaminerad civilingenjör i geografisk informationsteknik (GIT).

Betongsliprar, dagens och framtidens ryggrad i Sveriges järnvägsnät

21 november, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Dagens och morgondagens järnvägstrafik ställer stora krav på järnvägspåren och alla dess komponenter (räler, mellanlägg, sliprar, banvall, etc). Slipern har stor betydelse för att säkerställa spårets geometri samt fördela lasterna från tågen ned till banvallen på ett sådant sätt att spårens beteende bibehålls när tågen passerar. Rikard Gustavson har studerat sliprar i ett doktorsarbete på Chalmers.

Ljuset styr plastfilmens egenskaper

21 november, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Azobensener är en grupp av kemiska föreningar med två skilda strukturer, så kallade isomerer. Omvandling från den ena isomeren till den andra sker bland annat vid belysning med ljus av specifika våglängder. Genom att kombinera azobensenerna med olika plaster kan man förändra plasternas egenskaper när man belyser dem. Viktoria Skeppstedt på Chalmers har studerat olika kombinationer av plaster och azobensener.

Hur verkar hormonbehandling vid prostatacancer?

20 november, 2002 - Umeå universitet

Förutom att minska testosteronhalten kan GnRH-behandling vid prostatacancer också ha direkta effekter på tumören som sådan. Det visar en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 29 november av Åse Tieva.

Olika riskbedömning från samma vetenskapliga data

20 november, 2002 - Karolinska Institutet

Riskbedömning av farliga ämnen är svårt att göra enhetligt på ett rent vetenskapligt underlag, experter drar ofta skilda slutsatser. Inte sällan spelar policyrelaterade frågor in vid bedömningen av risk. Det visas i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Färre niondeklassare dricker alkohol

20 november, 2002 - Karlstads universitet

Andelen niondeklassare som regelbundet dricker alkohol har minskat sedan slutet av 1990-talet. Men alkoholvanorna skiljer sig stort mellan elever som sökt teoretiska gymnasieprogram och de som sökt icke-teoretiska program. Det visar en studie från Karlstads universitet där totalt 13 000 niondeklassare i Värmland har undersökts sedan projektstarten 1988.