Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Så anpassas svensk lagstiftning efter EU-inträdet : Punktskatter belysta i färsk avhandling

19 oktober, 2001 - Högskolan Väst

Sedan Sverige gick med i EU har förutsättningarna för utformandet av svenska skatteregler förändrats. Stefan Olsson, forskare och lärare i skatterätt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, har i en nyligen framlagd avhandling studerat vad det svenska medlemskapet haft för konsekvenser för den rättsliga regleringen av punktskatter.

>

Att sortera nerver

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Med mikrokirurgiska metoder kan kirurgerna numera reparera t ex handskador mycket bättre än tidigare. Men nervtrådar som växer ut igen efter en skada hamnar inte alltid rätt. En känselnerv kanske växer fram till en muskel, vilket inte ger något resultat alls, eller också ger den fel signaler så att patienten rör vid något med pekfingret men känner beröringen i tummen.

>

Inklämd sena vanlig orsak till axelsmärta

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Den så kallade supraspinatussenan sitter i axeln och är viktig för axelledens funktion. Kronisk inflammation i anslutning till denna sena är ett vanligt problem, som orsakar både smärta och funktionsförlust. Linköpingsortopeden Bo Tillander har studerat denna sjukdom i sin doktorsavhandling.

>

Förbättringar av den fysiska arbetsmiljön

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Linda Rose vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers har i sitt doktorsarbete utvecklat modeller och metoder för analys och förbättring av fysisk arbetsmiljö samt för skattning av personskaderisker och deras kostnader på företagsnivå.

>

God energihushållning ställer krav på lösfyllnadsisolering

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Av den totala energianvändningen under en byggnads livscykel står uppvärmning av byggnaden för den största delen. Därför är det väsentligt både för miljön och för den enskilde husägaren att ha en väl fungerande värmeisolering i byggnaden. Isoleringsförmågan hos lösfyllnadsisolering på vindsbjälklag har studerats både experimentellt och teoretisk i ett doktorandprojekt på Institutionen för byggnadsfysik på Chalmers tekniska högskola.

>

Hur drivs och matas aktiva galaxer

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Aktiva galaxer avger enorma mängder strålning, och antas frigöra sin energi från material som faller in mot ett svart hål. Under de senaste fem åren har astronomerna förstått att det förmodligen finns ett svart hål i de flesta galaxer. Studier av centralt belägen gas som kan fungera som bränsle kan därför hjälpa oss att förstå matningen av aktiva galaxkärnor och vad som startar aktiviteten. Ylva Pihlström vid Onsala Rymdobservatorium presenterar sådana studier i en doktorsavhandling på Chalmers.

>

Stora Fernströmpriset delas av två Uppsala-forskare – båda banbrytande inom diabetesforskningen

18 oktober, 2001 - Lunds universitet

Den livsnödvändiga produktionen av insulin sköts av de langerhanska cellöarna i bukspottkörteln. En vuxen människa har ca en miljon cellöar och tillsammans väger de ett gram! Denna fascinerande mikrovärld har i ett halvt sekel varit forskningsfält för årets Fernströmpristagare: professorerna Bo Hellman och Claes Hellerström vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. De räknas båda till de internationella portalgestalterna inom diabetesforskningen

>

Livsmedelsanalyser utan lösningsmedel

17 oktober, 2001 - Lunds universitet

Koldioxid kan användas i stället för miljöfarliga lösningsmedel när man analyserar de fetter som ingår i livsmedel. Det visar försök med s k överkritisk koldioxidextraktion utförda vid Avdelningen för analytisk kemi vid Lunds universitet. Metoden kan bli både snabbare och mindre arbetskrävande än vid extraktion med lösningsmedel.