Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Det snabba företaget – innovation eller illusion?

18 april, 2002 - Lunds universitet

Innovativa, snabba och lekfulla. Så marknadsfördes Framfab och andra IT-företag som förespråkade den nya ekonomin i mitten och slutet av 1990-talet. I en svindlande fart skulle de lämna den gamla ekonomin i backspegeln. Men hur fungerade det i praktiken? Vad var det egentligen som gick snabbt och vad hände med lekfullheten när kraven och projekten blev allt större? Om detta handlar etnologen Robert Willims avhandling som nu läggs fr

Uppsala universitet breddar verksamheten

18 april, 2002 - Uppsala universitet

Uppsala universitet ska finnas i Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Norrtälje och i Sollentuna. Det beslutade rektor Bo Sundqvist idag. Det är ett första steg i en satsning på nya collegeutbildningar som ska hjälpa grupper som annars inte studerar att komma närmare universitetet.

Stärker samverkan idrottsämnet?

18 april, 2002 - Umeå universitet

Idrottsämnet står i fokus i Inger Karlefors doktorsavhandling. Kan samverkan mellan idrottslärare och lärare i andra ämnen bidra till att idrottsämnet får fler timmar i skolan? Eller kan samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen medverka till att idrottsämnets ställning på skolschemat stärks. Det är några frågeställningar som behandlas i Karlefors avhandling.

IT-universitetet i Stockholm invigs

17 april, 2002 - Stockholms universitet

Torsdagen den 18 april invigs IT-universitetet i Kista officiellt av utbildningsminister Thomas Östros. Därmed manifesteras det samarbetsavtal som nu finns mellan KTH och Stockholms universitet.

Antikroppar som markörer för diabetes

16 april, 2002 - Umeå universitet

Antikroppar mot bukspottkörtelns insulinproducerande celler kan användas för att förbättra diagnostiken av förstadier till diabetes. Det framgår av en avhandling som försvaras vid Umeå universitet av Olov Rolandsson.

Matematikprofessor hedras av kvinnligt nätverk

16 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Professor Lars-Erik Persson vid Luleå tekniska universitet har tilldelats en hedersutmärkelse av Nätverket Kvinnor och matematik.
Hedersutmärkelsen är till minne av Louise Petrén, den första kvinnan i Sverige som erövrade folosofie doktorsgrad i matematik.
I motiveringen står bland annat att ”han verkar i kreativ anda och genom konkret handling för att bereda kvinnor möjligheter att studera och forska i matematik”.

Nytt laboratorium för e-bygg

16 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Ett nytt visualiseringslaboratorium håller på att byggas för e-bygg, centrum för IT i byggsektorn vid Luleå tekniska universitet. Laboratoriet utrustas för simulering av byggprocesser och för kommunikation med ingenjörscentrum över hela världen.
Föreståndare är professor Thomas Olofsson.