Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Chalmers miljöforskning samarbetar med världens främsta

27 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola blir en del av en unik universitetsallians i världsklass. Alliansen kallas AGS och ägnar sig åt global miljöforskning utan gränser. Tack vare framgångsrik miljöforskning har Chalmers bjudits in av de övriga tre deltagarna, toppuniversiteten MIT i USA, ETH i Schweiz och University of Tokyo i Japan. Ett beslut under måndagen om bidrag till inträdesbiljetten på tio miljoner dollar ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör det möjligt för Chalmers att tacka ja till inbjudan.

>

Dagens svenska miljörörelse – en mångfald av organisationer

26 mars, 2001 - Stockholms universitet

Dagens svenska miljörörelse består av en mångfald disparata grupper och organisationer som finner olika politiska kanaler och utvecklar olika ramar och strategier för att påverka och kommunicera med andra aktörer. Trots heterogeniteten är det ändå relevant att alltjämt tala om en rörelse, menar Magnus Boström i sin avhandling som han lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

>

Bryssel – en världsstad med klyftor och kunskap

22 mars, 2001 - Stockholms universitet

Man glömmer ofta bort att bakom nyhetsreportage om EU som inleds med “I Bryssel beslutades idag…”, och “Protester i Bryssel!”, döljer det sig en plats, en stad. Hur har staden Bryssel och dess invånare påverkats av rollen som “Europas huvudstad”? Den frågan undersöker Camilla Elmhorn i sin avhandling som läggs fram vid den Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

>

Presseminarium: Galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik

22 mars, 2001 - Vetenskapsrådet

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas och Vetenskapsrådet inbjuder till medieseminarium om forskningsläget kring: galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik. Var står forskningen i dag? Hur ser smittoläget ut hos djuren och hos människan? Vad medför dagens djurhantering och vad betyder mediebevakningen i sammanhanget? Datum: 29 mars, 09.30 – 12.30 Plats: Formas, […]

>

Uppsalakonferens:Att vårda sig om det livsnödvändiga vattnet

21 mars, 2001 - Uppsala universitet

Helhetssyn på vatten och hälsa, våtmarkers och sjöars hydrologi, vatten i
kallt klimat, framtidens och dagens behov av vattenvetare och
vattenvetenskap grundvatten samt växttäcket och vattenkretsloppet är sex
huvudtemata vid årets hydrologidagar när cirka 25 doktorander och yngre
forskare möter lika många näringslivsrepresentanter och etablerade
universitetsfolk vid en konferens i Uppsala torsdag och fredag, 22-23 mars.

>

Ülo Langel ny professor

21 mars, 2001 - Stockholms universitet

Ülo Langel har anställts som professor i neurokemi och neurotoxikologi. Han har varit aktiv forskare med fokus på fr.a. neuropeptidreceptorer liksom de för neuropeptiderna galanin och GLP-1 samt dessa receptorers signaltransduktion till G-proteiner. Han har framgångsrikt använt strukturaktivitetsstudier och kombinatoriska fastfassyntesmetoder för att studera och karakterisera molekylära interaktioner mellan ligander och receptorer eller receptorer och […]

>

Kosmos fångas i den arktiska isens spegel

21 mars, 2001 - Uppsala universitet

Ett teleskop i form av ett stort antal ljusdetektorer nedborrade i
Antarktis is kan bli ett viktigt redskap för att hjälpa oss utforska kosmos
gåtor. Det visar de resultat från det så kallade AMANDA-teleskopet som en
internationell forskargrupp, däribland fysiker från Stockholm, Uppsala och
Kalmar, presenterar i nya numret av vetenskapstidskriften Nature.

>

Var tredje socialbidragstagare har hälsobesvär: Undersökning i de värmländska kommunerna nu klar

20 mars, 2001 - Karlstads universitet

Drygt åtta av tio socialbidragstagare i Värmland har känslan av att allmänheten ser ner på dem. Var tredje har så gott som dagligen magont, huvudvärk eller sömnsvårigheter. Bland annat detta har forskare vid Karlstads universitet kommit fram till i en studie av socialbidragstagares sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Studien omfattar alla Värmlands 16 kommuner samt Karlskoga kommun. Nu ska kunskapen återföras till socialtjänsten i kommunerna.