Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Intervju ett alternativ till betyg som urvalsmetod

29 maj, 2001 - Högskolan Väst

Intervju är en vanlig metod i Sverige när det gäller bl.a. anställning av personal och urval av studenter till högskoleutbildning. Christina Cliffordson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) har i en nyligen framlagd avhandling, med särskild utgångspunkt i begreppet empati, studerat hur användbar denna metod är.

>

Flyttfåglar som spridare av Borreliasmitta

29 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Åsa Gylfe, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå Universitet, en avhandling som visar att flyttfåglar spelar en viktig roll för spridningen av den fästingburna sjukdomen Lyme-borrelios över mycket stora avstånd.

>

Färre radikaler bättre för hjärnan

29 maj, 2001 - Uppsala universitet

Traumatisk hjärnskada är en vanlig orsak till handikapp och för tidig död. Även måttliga skador leder i många fall till kvarstående minnesstörning och personlighetsförändringar. Niklas Marklund vid Uppsala universitet har undersökt hur fria radikaler påverkar skadan.

>

Presskonferens på Internet om Telemedicin

29 maj, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kan bli en kostnadseffektiv hjälp i framtidens sjukvård. Redan i dag används ny teknik i stor utsträckning inom vården för t.ex. diagnostik. Om de nya möjligheterna med IT i sjukvården handlar det den 31 maj, då arrangörerna bakom en internationell konferens i telemedicin i Uppsala inbjuder till ” virtuell” presskonferens.

>

Skademönster i damfotboll

28 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Kerstin Söderman vid Umeå universitet en avhandling om skademönster och riskfaktorer inom damfotboll. Sammanlagt 41 % av de studerade spelarna skadade sig under den aktuella säsongen; incidensen var 6,8 fall per 1 000 timmar matchspel och träning. De flesta skadorna var akuta och måttligt svåra (7—30 dagars frånvaro från fotboll) och hade inträffat under match. Fotledsstukning var den vanligaste skadan.

>

Hjärnskador och bilkörning

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

De psykologiska test man idag använder för att undersöka om en hjärnskadad patient kan köra bil borde i många fall kompletteras med praktiska körprov. Det menar neuropsykologen Anna Lundqvist i sin avhandling från Linköpings universitet.

>

Kommunernas miljöarbete studerat

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Nära hälften av alla svenska kommuner har så kallade miljöledningssystem, verktyg för att strukturera och dokumentera miljöarbetet inom en organisation. Det är främst de större kommunerna som har sådana system. De har också oftare miljöredovisningar, handlingsplaner för miljön och särskilda samordnare för arbetet med FN:s Agenda 21-mål.

>

Kraftvärme bra för landet

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Om Sverige bygger ut sin kraftvärmeproduktion, så kan vi i framtiden exportera el till kontinenten samtidigt som vi tillgodoser vårt eget fjärrvärmebehov. Detta kunde vara en god affär för landet, samtidigt som de globala koldioxidutsläppen minskar.

>

Tyskland ännu ett delat land

28 maj, 2001 - Örebro universitet

Mer än tio år efter Tysklands återförening så känner sig tyskarna inte enade som ett folk. Det visar Joakim Ekmans doktorsavhandling ”National Identity in Divided and Unified Germany: Continuity and Change”.