Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

east Day – med fokus på jäst

28 februari, 2002 - Göteborgs universitet

För fjärde året iföljd arrangeras på fredagen den 1 mars Yeast day. Hundratalet jästforskare kommer att samlas på Lundberg Laboratoriet, Medicinarberget, fredag kl 10:00 till en dag full av intressanta seminarier och diskussioner. Föreläsare från Tyskland, Spanien, Schweiz och Sverige medverkar. Yeast Day arrangeras av Göteborg Yeast Centre.

>

Forskarkonferens om EU: Finns det alternativ till federalismen?

28 februari, 2002 - Uppsala universitet

Vad är det vi har att välja mellan, när det gäller avvägningen mellan nationellt, mellanstatligt och överstatligt beslutsfattande inom ett utvidgat EU? Den 4–5 mars samlas cirka 70 svenska danska, brittiska och tyska EU-forskare till en konferens i Uppsala under rubriken ”Reforming the European Union”.

>

Forskarkonferens om EU: Finns det alternativ till federalismen?

28 februari, 2002 - Uppsala universitet

Vad är det vi har att välja mellan, när det gäller avvägningen mellan nationellt, mellanstatligt och överstatligt beslutsfattande inom ett utvidgat EU? Den 4–5 mars samlas cirka 70 svenska danska, brittiska och tyska EU-forskare till en konferens i Uppsala under rubriken ”Reforming the European Union”.

>

Den rökande människan

27 februari, 2002 - Linköpings universitet

Bilden av den rökande människan och tobaksbruk har sedan femtiotalet förändrats i takt med att rökandets risker blivit alltmer kända. Men samtidigt som rökandet minskat har traditionella tobakskulturer börjat komma tillbaka på nittiotalet, visar en avhandling om bilden av tobaksbruk.

>

Vad händer när utsläpp ska renas?: Professor Thomas Nilsson forskar om biokemiska reaktioner

27 februari, 2002 - Karlstads universitet

Thomas Nilsson är sedan i somras professor i biokemi. Han forskar om de biokemiska reaktionerna vid reningen av bland annat pappersindustrins utsläpp. Syftet är att ta reda på hur reaktionerna som ingår i nedbrytningen av det farliga ämnet klorat sker. Med mer kunskap om detta får man nya möjligheter att förbättra reningsprocessen. Samtidigt är delar av arbetet grundforskning, som syftar till ny kunskap som vi inte vet idag hur den kan tillämpas.

>

Ärftliga faktorer har betydelse för kroppens egna blodproppsupplösande system

27 februari, 2002 - Göteborgs universitet

En studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att ärftliga variationer är av betydelse för frisättning av ett blodproppsupplösande ämne (tPA) från kärlväggen. Den genetiska variant som är associerad med låg frisättning av tPA är också förenad med en ökad risk
för hjärtinfarkt.

>

Himlakroppar – symboler för fornegypternas återfödelse

27 februari, 2002 - Uppsala universitet

Enligt fornegyptisk religion skulle den döde återförenas med naturen och dess cykliska förlopp. Tidigare forskning har fokuserat på solen och solgudens betydelse för detta koncept, men i sin avhandling analyserar Patrik Wallin andra himlakroppars betydelse. Med utgångspunkt i Sarkofagtexterna, en unik samling hieroglyftexter på insidan av 146 träkistor, från ca 2055–1770 f.Kr, har han utrönat tre speciella cykliska förlopp.

>

Säkrare uppskattningar genom interpolation med föreskrivna poler

26 februari, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen rör approximation av analytiska funktioner i en komplex variabel med rationella interpolanter med föreskrivna poler. Resultaten är av grundforskningskaraktär, men tänkbara tillämpningar finns inom exempelvis beräkningsvetenskap.

>

Självmätningar av arbetsmiljön blir korrekta

26 februari, 2002 - Umeå universitet

Abetstagare som utsätter sig för kemiska ämnen i luften kan själva utföra exponeringsmätningar på ett korrekt sätt och utan att systematiska avvikelser uppstår. Det visar en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

>

Pressfrukost 4 mars: Bäst i världen eller sämst i Europa?

26 februari, 2002 - Vetenskapsrådet

De viktigaste resultaten från Vetenskapsrådets kommande rapport om svensk forskningsfinansiering kan redan nu presenteras. Vid en pressfrukost måndag den 4 mars ger generaldirektör Pär Omling och en av författarna, Ulf Heyman, en beskrivning av finansieringsutvecklingen och de tendenser som kommer fram i analysen.