Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Utbildningens kvalitet i fokus när universitetet omfördelar 50 miljoner

8 september, 2001 - Uppsala universitet

Grundutbildningens kvalitet ska sättas i fokus. Rektor Bo Sundqvist vill satsa tolv miljoner kronor per år på att förnya utbildningen. Det är en av de stora satsningarna i det förnyelseprogram på sammanlagt 50 miljoner, som framför allt gäller forskningen. Förnyelseprogrammet ska nu diskuteras på bred front inom universitetet innan styrelsen fastställer förslaget i slutet av oktober.

>

SLU satsar på Gremmeniellaforskning

7 september, 2001 - SLU

Sommarens svåra angrepp av svampen Gremmeniella abietina har skadat cirka 300.000 hektar tallskog i mellersta Sverige. Gran och contortatall har fått mindre angrepp i år medan lövträden inte är mottagliga för denna skadegörare.

>

Genus-kontexten är en av de viktigaste faktorerna bakom nya trender i familjebeteende

6 september, 2001 - Stockholms universitet

Under senare decennier har det skett stora förändringar runtom i Europa vad gäller familjebeteende, dvs benägenheten att gifta sig, att ha barn samt att lämna ett parförhållande och kanske bilda ny familj. Parallellt med denna utveckling har kvinnors förvärvsarbetsfrekvens ökat markant. Ekonomiska teorier avser sig förklara moderna demografiska trender med kvinnors ökade ekonomiska oberoende, som höjt de relativa kostnaderna för barnafödandet och minskat ”vinsten” av att leva i ett parförhållande. Hög kvinnlig förvärvsfrekvens medför dock inte nödvändigtvis låg fertilitet och vice versa, och de moderna, mer jämlika könsrollerna kan till och med gynna familjen istället för att försvaga den. Orsakssambandet är således mer komplext. Familjebeteendet påverkas av många olika faktorer, bland vilka genus-kontexten (politiska åtgärder samt könsrelationer på både samhälls- och familjenivå) är en av de viktigaste. Det är slutsatsen i den doktorsavhandling som sociologen Livia Olah lägger fram vid Stockholms universitet.

>

Vart tar civilekonomerna utbildade vid Stockholms universitet vägen?

6 september, 2001 - Stockholms universitet

Varje år diplomeras 4-500 nya ekonomie kandidater och ekonomie magistrar vid Stockholms universitet. Dessa kallas också civilekonomer. De har tre respektive fyra års studier bakom sig, varav större delen inom ämnet företagsekonomi. Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och företagsledare! Nu gör vi en, med universitetsmått mätt, stor satsning på att återfinna dessa.

>

Överträning på våra idrottsgymnasier

6 september, 2001 - Stockholms universitet

Ungefär en tredjedel av unga talangfulla elitidrottare blir övertränade och ca 10% riskerar att bli utbrända. Detta får stora konsekvenser för den svenska elitidrotten. Det visar Göran Kenttä i sin avhandling som han lägger fram vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han visar också, tvärtemot tidigare forskning, att det inte bara är den fysiska träningen som måste uppmärksammas. Även den psykosociala miljön kan få förödande konsekvenser om den inte tas på allvar.

>

Första entydiga belägget för att släktskapsstudier håller: Uppsalabiologer i Nature

6 september, 2001 - Uppsala universitet

Forskare har tvistat om man för släktskapsstudier kan använda den ofta utnyttjade del av arvsmassan som kallas mitokondriellt DNA. Nu kan frågan anses avgjord – mitokondriellt DNA nedärvs enbart från mor till avkomman och är alltså möjligt att använda för släktskapsstudier. Hans Ellegren och Sofia Berlin vid Evolutionsbiologiskt centrum presenterar det första entydiga belägget i dagens nummer av tidskriften Nature. Därmed säkerställer de en rad banbrytande tidigare evolutionsstudier.

>

Nya avhandlingar inom primtalsforskningen

6 september, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Fredagen den 7 september lägger tre forskarstuderande vid Växjö universitet fram sina licentiatavhandlingar i matematik. Gemensamt för avhandlingarna är att de alla behandlar p-adiska tal, ett relativt nytt och mycket spännande fält inom matematiken. De p-adiska talen ”används” för att studera egenskaper hos primtal, vilka fascinerat matematiker genom alla tider.

>

Pressinformation om övningen Barents Rescue 16-20 september 2001

5 september, 2001 - SSI

Under tiden 16 – 20 september anordnas i Norrbotten Barents Rescue, en stor övning med tiotalet deltagande nationer och med lika många som observatörer. Barents Rescue genomförs som en del av Sveriges samarbete inom Partnerskap för fred (Pff). Den har kommit till för att förbättra samverkan mellan civila och militära myndigheter och mellan länder i Barentsregionen om det skulle inträffa en olycka av allvarligt slag.

>

Fyra nya hedersdoktorer vid KTH 2001

5 september, 2001 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Henning Larsen: högaktuell arkitekt med hela världen som arbetsfält.Ingemar Lundström: framgångsrik entreprenör och uppfinnare av den elektroniska näsan. Clyde Martin: nyskapande forskare i gränslandet mellan matematik, medicin och robotik. Hartmut Zabel: med halvledarfysik, magnetism och folkbildning inom sitt breda ämnesregister.
Dessutom är alla fyra professorer och efter den 16 november vid promotionen i Stockholms stadshus kan de alltså lägga till titeln TeknD h. c. på sina visitkort, där h. c. betyder honoris causa.