Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Virtuella pedaler ger säkrare förarmiljö

26 februari, 2002 - Luleå tekniska universitet

Tillsammans med Stanford University i Kalifornien har studenter vid Luleå tekniska universitet fått i uppdrag av Volvo Personvagnar att utveckla ett koncept för virtuella pedaler.
I dagens bilar är pedalställen uppbyggda av mekaniska länkar som kan orsaka skador
på underben och fötter vid krock – ny teknik gör det möjligt att i stället kontrollera
gas- och bromsfunktioner med elektroniska signaler, så kallad x-by-wire eller virtuella pedaler.
Något som gör det möjligt att eliminera behovet av traditionella, mekaniska kopplingar.

>

Svårt med delaktighet inom försvaret

25 februari, 2002 - Umeå universitet

Vid försvarsbeslutet 1996 försökte överbefälhavaren på olika sätt skapa delaktighet bland alla sina chefer, från de taktiska cheferna på lokal nivå upp till de högsta cheferna. I avhandlingen besvaras frågan om överbefälhavarens intention att skapa delaktighet i en organisation som Försvarsmakten var en möjlig vision. De slutsatser som dras är att full delaktighet är svår att åstadkomma, detta av olika skäl.

>

Kaxiga öringar simmar lugnt?

25 februari, 2002 - Göteborgs universitet

I en avhandling från Göteborg universitet undersöks olika aspekter av beteende hos laxfisk. För att skatta effekten av odling så jämfördes även olika typer av beteenden mellan vilda och odlade stammar.

>

Luleå först på rikstäckande höghastighetsnät

25 februari, 2002 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är, som första universitet i Sverige, sedan början av februari anslutet till det nya rikstäckande höghastighetsnätet Gigasunet.
Gigasunet är efterföljaren till dagens universitetsnät och har en kapacitet på 10 gigabit per sekund mellan noder på 22 orter i landet.
Varje universitet eller högskola ansluts med 2,5 gigabit/sekund till någon av dessa stamnätsnoder.

>

Undervisning för snävt begrepp för sexåringspedagogiken

22 februari, 2002 - Stockholms universitet

Liksom Sverige har Norge genomfört en utbildningsreform som medför att sexåringar börjar i skolan. Hur sexåringarnas lärare ser på begreppet undervisning har Sidsel Germeten studerat och redovisar i sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

>

Vem ristade runorna?

22 februari, 2002 - Stockholms universitet

En ny metod för analys av runstenar visar att det har varit mycket vanligt att flera personer har samarbetat vid huggning av en runsten. Grupper av runstenar som tidigare antagits vara huggna av en enda person kan vara utförda av ett sällskap om tre till fyra ristare. Dessa resultat presenteras av Laila Kitzler Åhfeldt som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

>

Grön konsumtion kan skada miljön

22 februari, 2002 - Umeå universitet

Förändrade ”gröna” konsumtionsmönster minskar inte energikonsumtionen och koldioxidsläppen speciellt mycket.Det kan till och med vara så att ett ”grönt” konsumtionsmönster istället ökar den totala energikonsumtionen och därmed också koldioxidutsläppen.

>

Formasstipendiat tilldelas IIASA-utmärkelse

22 februari, 2002 - Formas

Anna Gårdmark, doktorand vid avdelningen för teoretisk ekologi vid Lunds universitet, har tilldelats 2001 års IIASA-utmärkelse – Peccei Scholarship – för ”enastående arbete” eller ”outstanding work produced by participants of the IIASA Young Scientists´ Summer Program”. Anna Gårdmark fick utmärkelsen för sitt bidrag till institutets forskning under ett av IIASAs årliga sommarprogram för unga forskare.

>

Vasa vittrar – bota Vasa! – artikel i Nature

21 februari, 2002 - Stockholms universitet

Regalskeppet Vasa sjönk 1628 i Stockholms hamn och bärgades 1961. Vid bärgningen verkade Vasas trä, mestadels ek, vara i gott skick. Efter en omfattande konserveringsprocedur är Vasa utställd i Nya Vasamuseet sedan 1990. Konservering av historiska skepp och marinarkeologiskt trä är förknippad med stora kulturella värden, men också komplicerade vetenskapliga problem beroende på tillstånd och historik av varje unikt föremål. Vasas konservering har till stora delar varit ett avancerat experiment där nya metoder utarbetats under tidspress.