Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Företagsekonomiska insikter värdefulla i yrkesutbildning

18 november, 2002 - Umeå universitet

Elever vid yrkesförberedande gymnasial utbildning upplever att de lär sig bättre när undervisningen består av problemlösande uppgifter inom utbildningens yrkesområde. Det visar en avhandling av Bert Sällström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Proteiner som gör bakterier farliga

18 november, 2002 - Umeå universitet

Den gen som som kodar för det celldödande proteinet ClyA finns hos de flesta kolibakterier, även i de stammar som inte är sjukdomsframkallande. Det framgår av en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 28 november av Marie Westermark.

Femåriga provrörsbarn lika friska som andra barn

18 november, 2002 - Göteborgs universitet

Barn som kommit till via en särskild typ av provrörsinsemination visade vid fem års ålder inte några skillnader mot andra barn beträffande mental och fysisk hälsa. Studien som presenteras i Prag på söndag, vid en världskongress om infertilitet, innefattar 300 provrörsbarn som jämförts med nära 300 slumpvis utvalda barn avlade på normalt vis.

Tidig celldelning ökar embryots chans vid provrörsbefruktning

18 november, 2002 - Göteborgs universitet

Ju tidigare den första celldelningen inträffar, desto större chans är det att embryot fastnar i livmodern visar en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Inom klinisk provrörsbefruktning har man länge arbetat med nya metoder, för att bättre kunna välja ut just det embryo, av flera, som har den största potentialen att utvecklas till ett friskt barn.

Buddhistiska nunnor tar plats i det thailändska samhället

18 november, 2002 - Göteborgs universitet

Denna antropologiska avhandling behandlar frågor om buddhism och genusrelationer i Thailand med särskilt fokus på buddhistiska nunnors (mae chiis) liv, roll och agerande i det thailändska samhället. Studien bygger på material som samlats in under sjutton månaders fältarbete bland nunnor i Thailand. Fältarbete har i huvudsak utförts i ett nunnetempel i centrala Thailand men material har även insamlats i Bangkok och i nordöstra Thailand.

Nya professorer vid Stockholms universitet

15 november, 2002 - Stockholms universitet

Nya professorer vie Stockholms universitet är Ola Hössjer i matematisk statistik, Ilona Koupilová i forskning om ojämlikhet i hälsa och Eva Lindroth i fysik

Snabbväxande aspar spännande alternativ till granplanteringar

15 november, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Det kan vara lönsammare att odla hybridasp än att odla gran. Det framgår av nya resultat från SkogForsk. Hybridaspen växer fort och kan producera 25 procent mer virke än granen. Dessutom kan aspen både lysa upp landskapet med sina ljusa färger och bidra till en artrikare skog – grova aspar har t.ex. stor betydelse för många insekter.

2,6 miljoner till litteraturforskning

14 november, 2002 - Karlstads universitet

Karlstads universitet har anledning att vara stolt över sin litteraturforskning. Under kort tid har två litteraturvetenskapliga projekt erhållit sammanlagt 2,6 miljoner kronor i forskningsbidrag.

Modell kan i framtiden minska stråldosen till personal på kärnkraftverk

14 november, 2002 - Göteborgs universitet

I kärnkraftsreaktorer har man problem med att radioaktiva ämnen fastnar på oxidytor inne i reaktorn. Detta bidrar till den totala stråldosen som personer som arbetar med service och reparationer i anläggningarna utsätts för. Magnus Gunnarsson vid Göteborgs universitet har i sin doktorsavhandling tolkat och använt mätdata tagna direkt från kokvattenreaktorer för att beskriva uppbyggnaden av radioaktivitet på oxidytor inne i reaktorer. Resultaten visar att man med en relativt enkel modell baserad på grundläggande fysik och kemi kan förstå en del av de effekter man observerar i reaktorn. En sådan modell kan i framtiden vara till stor hjälp när man provar sig fram till ett sätt att driva reaktorerna så att stråldosen till personalen minskar.

Förförd av Eros, eller vad hände efter semestern?

14 november, 2002 - Göteborgs universitet

Vem har inte tänkt tanken att stanna kvar efter semestern i den grekiska övärlden? Vem har inte blivit lite kär i den grekiska kulturen eller, för kvinnor från norr, i den grekiske mannen? Frågan är vad det är som blir viktigt för kvinnor från den norra delen av världen som efter semesterflirten gifter sig med en grekisk man och bosätter sig permanent i semesterparadiset. Denna fråga fokuserar Merete Hellum på i sin avhandling Förförd av Eros. Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö.