Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Telekommunikation omöjlig utan samordning

28 maj, 2001 - Uppsala universitet

Telekommunikationssektorn är en sektor som har ett stort behov av samordning av tekniska, ekonomiska och administrativa funktioner för att fungera som ett sammanhängande system. Uppsalaforskaren Carl Jeding har studerat hur man reglerat telesektorn under 1900-talet.

>

Gymnasieskolans individuella program får kritik

25 maj, 2001 - Stockholms universitet

Gymnasieskolans individuella program (IV) är ett resultat av den utbildningspolitiska ambitionen att ge alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning. Det individuella programmet är för närvarande föremål för granskning och debatt.

>

Hur manlig måste pappan vara?

25 maj, 2001 - Stockholms universitet

Den amerikanska faderskapsrörelsen har gjort politisk kometkarriär genom att utropa en ”faderskapskris” och framhärda mäns unika och oumbärliga roll i familjer. Föreställningar om promiskuös manlig sexualitet är centrala för rörelsens ambitioner att ”tygla” män till ansvarsfullt faderskap, men samtidigt en gemenskapsgrund som särskiljer ”riktiga” män från kvinnor och bögar. Genom att samtidigt konstruera heterosexuell promiskuitet som manlighetens kärna och ett centralt problem har rörelsen trasslat in sig i ett dilemma: hur skall man domesticera maskulinitet till ansvarsfullt faderskap och samtidigt maskulinisera domesticitet?

>

UV-strålning ger snabb påverkan

23 maj, 2001 - Linköpings universitet

Hudcancer är ett aktuellt ämne, både på grund av årstiden och på grund av nya solnings-varningar från socialstyrelsens hudexperter. Margareta Lirvall, forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping, ger sitt bidrag till ämnet genom att visa hur snabbt UV-strålning påverkar normala hudceller.

>

Nyttiga och farliga bakterier i munhålan

23 maj, 2001 - Umeå universitet

Det finns skillnader i typen av vidhäftning i s.k. biofilmer mellan ofarliga och sjukdomsalstrande bakterietyper. Det visar den avhandling som fredagen den 1 juni försvaras av Tong Li, Institutionen för odontologi, Umeå universitet.

>

Sjukdomar, mediciner och alkoholprover

23 maj, 2001 - Linköpings universitet

I en annan studie har Stergios Kechagias undersökt effekten av infektioner med Helicobacter pylori, något som omkring fyra av tio svenskar är drabbade av. Han visar att Helicobacter-infekterad magslemhinna innehåller lägre halter av det enzym som bryter ner alkohol redan i magsäcken.

>

Biomagnifiering av PCB och PBDE i fisk från Östersjön och Atlanten

22 maj, 2001 - Stockholms universitet

PCB och PBDE är båda fettlösliga organiska industrikemikalier. PCB är sedan många år förbjudet eftersom det visade sig biomagnifieras i fiskätande däggdjur och fåglar samt skada dessa. Med biomagnifiering menas att koncentrationen av en kemikalie är högre i djur som befinner sig högre upp i näringskedjan, det vill säga djur som har en högre trofinivå. Till skillnad från PCB används PBDE, som är ett bromerat flamskyddsmedel, fortfarande i tusentals ton per år över hela världen. Det har från industrin hävdats att de varianter av PBDE som numera används mest, s.k. högbromerade PBDE, inte tas upp i djur p.g.a. dessa molekylers storlek.

>

Från tidelag till homolag

22 maj, 2001 - Stockholms universitet

Sverige berömmer sig av en tolerant och upplyst syn på homosexualiteten. Men hurdan var förhistorien till våra dagars gay liberation? Om synen på s.k. onaturlig sexualitet mellan 1880 och 1950 handlar den avhandling som historikern Jens Rydström, Stockholms universitet försvarar.

>

Ökad ohälsa bland ungdomar: Resultat från forskningsprojektet Ung i Värmland

22 maj, 2001 - Karlstads universitet

Andelen pojkar och flickor med regelbundna symtom på ohälsa har ökat under 1990-talet. Detta framgår av en ny forskningsrapport som skrivits av fil dr Curt Hagquist vid Karlstads universitet. Han har under en tioårsperiod undersökt värmländska niondeklassares situation i skolan och på fritiden.

>

Tandställning hjälper mot sömnapné

22 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 1 juni försvarar Marie Marklund, Institutionen för odontologi och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling om framgångsrik behandling av andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) med hjälp av en individuellt anpassad tandställning.